2018.gada aprīlis

Vārds Uzvārds I.Izmaksai PamTA.PSl.Str.Nosaukums PamTA.PSl.PamA.Nosaukums
Mārīte Agafonova 762,85 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Pēteris Aglonietis 685,72 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ligita Aitova 744,60 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Guntis Albergs 1015,29 Valkas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Laila Lienīte Amoliņa 621,51 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Margarita Anča 826,00 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evita Anilēna-Flugina 880,46 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Antāne 453,83 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Inese Apaļka 197,56 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daira Apine 879,22 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Apine 814,08 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Una Apsalone 832,60 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Arne 664,33 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jevgenija Ābelīte 390,06 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Līga Āboliņa 660,29 Administrācija vadītāja palīgs
Inese Āboltiņa 727,96 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Lūcija Ārmane 747,60 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Māra Bajāre 218,96 Finanšu un plānošanas nodaļa materiālu uzskaites grāmatvedis
Līga Balgalve 763,18 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Dzintars Balodis 735,28 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Briāna Baltgalve 812,22 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Barkāne 1064,73 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Barkāns 1216,07 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lija Lidija Batarevska 651,30 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Ēriks Beitelis 874,15 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Beriņa 777,92 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vija Berlande 765,85 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jolanta Bernāne 1039,74 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vadītājs
Benita Bernāne 918,58 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Aija Betlere 1089,57 Olaines filiāle vadītājs
Iluta Bērziņa 507,77 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Solvita Bērziņa 883,58 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Bite 862,87 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Bīskapa 805,21 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Aira Blumbaha 773,80 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvija Bļinkova 931,30 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītājs
Rūta Bogdanova 757,86 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Dagne Bondareva 706,13 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Līvija Bondareva 760,39 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Borisova 834,86 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Alise Brača 727,77 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Antra Brence 646,05 Latgales priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Anita Brence 644,33 Centra rajona filiāle vecākais lietvedis
Edīte Brīvule 1002,74 Limbažu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Valda Buiķe 978,29 Madonas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evija Burkovska 199,60 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Kaspars Caune 812,72 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ilva Celma 794,86 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ronalds Cinks 142,79 Mācību un pētījumu nodaļa pētnieks
Baiba Cipriķe 817,09 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Inga Cīrule 582,98 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Kitija Černovska 552,73 Olaines filiāle probācijas speciālists
Erīna Čerņavska 555,76 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Lidija Čuhraja 744,60 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Dārzniece 1010,06 Zemgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Anita Debeļska 808,74 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kārlis Deksnis 772,06 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maruta Delpere 1314,39 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Derkevica 600,98 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aelita Dimitrijeva 748,90 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Dinsberga 717,26 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Astrīda Divra 756,96 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Solvita Dīķe 1110,11 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sandra Djatkoviča 837,86 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marta Djatlova 730,62 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Mārīte Dobele 890,01 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Dobroserdova 1077,82 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Dovgāne 741,07 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Dragūne 822,11 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilzīte Duļbinska 1095,00 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingrīda Dunaiska 800,24 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Andželika Dzelzkalēja 750,90 Personālvadības nodaļa vadītājs
Bruno Dzērve 641,63 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Zane Dzērve 759,38 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Biruta Dzērve 975,29 Saldus teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Andris Eglons 1043,32 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Jolanta Eihentāle 975,29 Ogres teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Santa Eisaka 754,86 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Šurahanuma Eivazova-Sutra 1180,16 Juridiskā nodaļa vadītājs
Sarmīte Embrika 1018,29 Ventspils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Indra Esserte 776,89 Dokumentu pārvaldības nodaļa galvenais arhīvists
Ilona Ezera 814,25 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elga Ērmane 761,06 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ludmila Ēvele 852,85 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irīna Fadejeva 797,86 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Filka 803,46 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Gorlanova 860,45 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Gregersone 888,27 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kintija Grigola 855,82 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Viktorija Grišina 225,07 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība psihologs
Daiga Grīnberga 835,35 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Zane Grīva 691,56 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Karīna Gromova 1077,47 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vecākais referents
Līga Gudrika 656,08 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Edīte Guzlēna 622,57 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Līga Holma 790,42 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ieviņa 832,60 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Imeņinova 754,86 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Ivina 837,00 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Iznova 1600,49 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Jakovela 840,48 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jakuševa 1027,26 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Daiga Januma 682,92 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Renārs Jasāns 800,96 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elita Jaudzema 1001,60 Preiļu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evita Jākobsone 835,63 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Skaidrīte Jemeļjanova 905,66 Ludzas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ainis Jukšs 823,46 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Eva Jurčenko 676,94 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Mudīte Jurevica 762,85 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Jurevičius 912,15 Administrācija projekta vadītājs
Līga Juškevica 880,80 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jūga 773,80 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Kaikare 725,44 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Anita Kairiša 874,15 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Pārsla Kaķīte 663,54 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Kalvenieks 772,84 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Kaļāne 652,10 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marija Kampāne 978,29 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Georgijs Kasjanovs 831,93 Personālvadības nodaļa juriskonsults
Svetlana Kauliņa 953,92 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Ineta Kaupa-Jonuša 794,86 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Kazaroveca 767,33 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Emīls Kālis 1268,84 Administrācija sistēmanalītiķis
Ita Keiša 1002,74 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aleksandra Kerna 823,72 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vecākais referents
Ineta Kēla 974,40 Talsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ināra Kima 951,64 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vadītājs
Aļona Klebaha 925,85 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Mareks Klebahs 764,91 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Nataļja Kluce 892,79 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Klūga 1361,26 Uzraudzības  nodaļa vadītājs
Indra Kļaviņa 840,80 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rasma Kļaviņa 752,03 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Knodze 941,75 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Kokenberga 620,72 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Aelita Kokina 835,98 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Koļča 804,90 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Kondore 697,95 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Česlavs Koržeņevskis 1157,82 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Daira Kosīte 999,74 Latgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Marika Kovaļevska 799,92 Administratīvās vadības departaments kvalitātes vadītājs
Kristiana Kovaļuka 995,60 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Sergejs Kozičs 832,14 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Una Kozlovska 714,28 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Irēna Kožemjakina 172,08 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītājs
Dace Krastiņa 757,80 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gundega Krastiņa 840,46 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Antra Kreica 721,64 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Roberts Krilovs 810,74 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Kristkalns-Tauriņš 802,86 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Gunta Krumpāne 790,53 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daina Krūmiņa 999,74 Kurzemes rajona filiāle vadītājs
Marika Krūmiņa 725,38 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Krūmiņš 692,06 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vilnis Krūmiņš 1010,06 Ziemeļu rajona filiāle vadītājs
Orests Kubarko 650,93 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Marta Kubliņa 656,16 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Ilona Kudure 805,53 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Kundziņa 961,34 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Evija Kurzemniece 740,31 Mācību un pētījumu nodaļa vecākais referents
Edgars Kušnirs 963,21 Nodrošinājuma nodaļa vadītājs
Monta Kuzmicka 1165,42 Mācību un pētījumu nodaļa vadītājs
Rita Kuzņecova 900,58 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ķestere 782,94 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Baiba Ķikure 686,12 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Alda Labanovska 752,06 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elizabete Lagzdiņa 699,36 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kristiāna Lapiņa 1002,21 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Gundega Lapsa 787,60 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vija Lapsa 1073,66 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aleksejs Lapsa 754,86 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Lavicevičs 523,82 Nodrošinājuma nodaļa vecākais referents
Inta Lempa 757,30 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Liepa 847,13 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laine Liepiņa 744,58 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Linde 1122,60 Uzraudzības un probāc. programmu depart. vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Irita Lipiņa 864,60 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rita Lipsne 793,47 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Iveta Lukičeva 644,61 Kurzemes rajona filiāle vecākais lietvedis
Līga Luksta 760,85 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Lūse 486,14 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Alla Maceiko 754,99 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Baiba Mačtama 896,60 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Velga Makarēviča 999,81 Centra rajona filiāle vadītājs
Tatjana Maļceva 848,22 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vecākais referents
Kristaps Maļina 809,90 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Elvīra Marecka 874,15 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Egils Markus 800,46 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Mazaļevska 522,33 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Edīte Mārtinsone 975,29 Bauskas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Uģis Meimers 722,38 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Mēnese 632,70 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Ilvars Mičs 797,86 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Monika Miglāne 1166,21 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Zanda Migliņa 769,88 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Miķelsone 883,46 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Mita-Fučedži 660,39 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Astrīda Mitjakova 1047,49 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristina Mitrofanova 479,29 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Jana Mituza 404,82 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Jeļena Morozova 834,15 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Mozers 824,45 Administrācija sabiedrisko attiecību vadītājs
Līga Muceniece 412,18 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Muceniece 1015,60 Probācijas programmu nodaļa vadītājs
Ksenija Muļare 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Dina Mūrniece 1062,99 Administrācija IT projektu vadītājs
Ilze Nagle 782,21 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ariandra Neulāne 765,38 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Santa Nikaze 853,65 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Novicka-Lūse 378,93 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dita Nusberga 843,22 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Jurijs Onufrijevs 720,02 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Orlova 847,76 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Karīna Ornicāne 758,33 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Ornicāns 805,85 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aigars Ostrovskis 913,92 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Agita Otto 777,12 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ligita Ozoliņa 872,60 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ivars Ozoliņš 1247,36 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ludmila Panfilova 438,61 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Mihails Papsujevičs 2275,82 Administrācija vadītājs
Adele Paraževska 177,67 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Iveta Pastare 708,46 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Darja Paškova-Lupane 792,06 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Līga Pauniņa 762,85 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Pavlova 697,76 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Ina Pavloviča 776,80 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ineta Pavloviča-Gleizde 707,54 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Peisniece 730,04 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Petunova 891,56 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Laura Pētersone 913,46 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Brigita Pētersone 916,86 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Pipare 727,34 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Līga Piskunova 757,81 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Veronika Platace 793,80 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Zane Poķe 797,48 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anete Porozova 722,70 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Gita Priede 832,60 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Priževoite 754,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zanda Prokopenko 715,71 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Ilona Proņina 722,96 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Elīna Pučeka 802,56 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Arnis Pudāns 762,34 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandis Puks 483,98 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Sanda Puncule 803,85 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Pura 872,60 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Purena 797,86 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Sanita Puzāne-Kaļina 886,43 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Irina Pūrīte 1386,66 Izlīg., izvērt. ziņoj., pies. un sab. darba dep. vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Signe Radele 882,57 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Anastasija Radeviča 797,86 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Rašmane 832,60 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jolanta Rābante 411,36 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Reidzāne 732,06 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Reikmane 832,60 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laura Reimane 401,08 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Reine 743,52 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Reingolde 799,78 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Reliņa 788,33 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Laila Remicāne 183,81 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Kitija Reuta 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Alda Revina 1106,02 Tukuma teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ieva Riekstiņa 762,36 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ginta Riekstiņa 798,46 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Eva Rižika 797,86 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rūta Rode 866,08 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Žanna Roga 873,33 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Romānova 808,14 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Rozenova 660,28 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marts Rozens 827,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Linda Rozenštoka-Brīvule 837,86 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Larisa Rožnova 750,07 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eva Rubene 2,15 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aivars Rubuls 797,81 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vita Ruduša 634,73 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evija Rudzāte 690,05 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kristīne Rudzīte 644,17 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Rukmane 794,15 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilga Rutka 1257,72 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Rutkupa 696,69 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Rita Saleniece 872,60 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Sarkane 800,35 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilmārs Sarkans 810,74 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Savicka 802,74 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Savicka 389,92 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Sazanoviča 721,64 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Normunds Sāns 711,28 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Sergejeva 713,82 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sergijevska 776,80 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Māris Sika 898,13 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Silvija Silanagle 662,86 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Sanita Silarāja-Liepiņa 662,04 Dokumentu pārvaldības nodaļa vadītājs
Gita Simule 863,22 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Krista Skara 431,12 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Marika Skricka 802,34 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Nellija Skrube 618,29 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Dagnita Skudika 773,80 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Skulte 854,30 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Maija Smeltere 1246,79 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Aldis Sondors 887,05 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Kristīne Sorokina 872,60 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīna Spēlmane 830,44 Olaines filiāle probācijas speciālists
Kristīne Spoģe 704,13 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Daiga Sproģe 793,65 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Sproģis 933,29 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Stankeviča 773,23 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Stārka 948,67 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Stikāne 762,04 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sintija Stivriņa 792,52 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Sandra Stivriņa 922,22 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ina Straume 607,50 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jeļena Strode 823,61 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Māris Stucers 1322,10 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Jāzeps Suharevskis 688,72 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Armands Supe 841,58 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītāja vietnieks
Ieva Sviķe 1029,97 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vadītājs
Ilze Šakurova 793,30 Olaines filiāle probācijas speciālists
Eduards Šarņeckis 490,13 Nodrošinājuma nodaļa informācijas vadības speciālists
Inta Šaršūne 598,18 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Dace Šaule 797,86 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Šidlovska 760,06 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sanita Škribļaka 1373,58 Administratīvās vadības departaments vadītājs
Maija Šmite 789,04 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Igors Šmits 1492,01 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Štelpa 795,04 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Šustiņa 1020,13 Salaspils filiāle vadītājs
Evelīna Šutrenkova-Libbo 581,31 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais referents
Kristīne Šveca 670,28 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Eduards Teifurovs 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aina Terentjeva 1195,78 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laima Tikuma 681,81 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Leons Tiļļa 905,66 Dobeles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Māra Timermane 519,05 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Iveta Treimane 872,60 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Truskovska 1078,48 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Olga Tupīte 1015,29 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evita Ungurjane 635,01 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Liene Urbanoviča 897,18 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Uzula-Vērdiņa 714,28 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aija Vagale 948,25 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Natālija Vaitehoviča 994,65 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītāja vietnieks
Ilze Vanaga 784,60 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Veikša 757,86 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Veisa 894,86 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Verbicka 681,80 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Lolita Vējiņa 875,66 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Dagnija Vēvere 853,60 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Vilcāne 818,43 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Vilcāne 1103,68 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristīne Vilciņa 802,56 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Andra Vītola 1042,62 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Vītola 834,86 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Vītoliņa 794,42 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvars Vītols 872,20 Elektroniskās uzraudzības centrs vadītājs
Tatjana Voitkeviča 351,04 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Gints Vorkals 816,80 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Vovks 849,53 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aiva Zadiņa 754,86 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Zandberga 812,42 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anvars Zavackis 412,25 Mācību un pētījumu nodaļa vadošais pētnieks
Anna Zavjalova 1491,28 Finanšu un plānošanas nodaļa Finanšu ekonomists
Jānis Zārdiņš 1235,03 Cēsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Zebauere 975,29 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lita Zelča 1086,10 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vadītājs
Gita Zeltiņa 797,86 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Ziediņa 907,70 Izlīguma nodaļa vadītājs
Aija Ziediņa 957,73 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zandis Zīle 723,22 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Karīna Zuša 1042,81 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Zute 760,85 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Zvirgzdiņa 1162,14 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Ilze Žabova 374,78 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ludmila Žengiļeviča 2428,64 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Židele 779,96 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists