2018.gada augusts

Vārds Uzvārds Izmaksai Struktūrvienības nosaukums Amata nosaukums
Mārīte Agafonova 779,82 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Pēteris Aglonietis 860,58 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ligita Aitova 789,42 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Guntis Albergs 948,43 Valkas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Margarita Anča 1032,09 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ivars Andžāns 777,86 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evita Anilēna-Flugina 975,30 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Apaļka 828,23 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daira Apine 959,34 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Apine 849,92 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Una Apsalone 1058,18 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Arne 917,95 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Asnāte Avotniece 480,69 Administrācija projekta vadītājs
Jevgenija Ābelīte 693,48 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Līga Āboliņa 632,81 Administrācija vadītāja palīgs
Inese Āboltiņa 678,25 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Lūcija Ārmane 841,00 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Balančonoka 379,22 Mācību un pētījumu nodaļa vadītājs
Līga Balgalve 635,58 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sandra Balode 399,68 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Dzintars Balodis 590,61 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Briāna Baltgalve 968,70 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Barkāne 867,89 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Barkāns 1220,22 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lija Lidija Batarevska 388,37 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Ēriks Beitelis 1002,74 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Beriņa 861,42 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vija Berlande 665,89 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jolanta Bernāne 1037,74 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vadītājs
Benita Bernāne 955,06 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Aija Betlere 1103,87 Olaines filiāle vadītājs
Ilona Bērza-Šulte 865,88 Administrācija projekta vadītāja asistents
Iluta Bērziņa 753,02 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Solvita Bērziņa 540,96 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Bite 926,64 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Bīskapa 275,47 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Aira Blumbaha 827,68 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvija Bļinkova 1064,34 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītājs
Rūta Bogdanova 164,75 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Dagne Bondareva 742,86 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Līvija Bondareva 824,83 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Borisova 933,64 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Alise Brača 697,96 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Antra Brence 679,67 Latgales priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Anita Brence 591,41 Centra rajona filiāle vecākais lietvedis
Edīte Brīvule 1082,14 Limbažu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sanita Brūkle 164,76 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Valda Buiķe 978,29 Madonas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ilze Buivida 797,86 Olaines filiāle probācijas speciālists
Kristīne Bule 615,01 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Evija Burkovska 405,94 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Kaspars Caune 833,30 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ilva Celma 526,29 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ronalds Cinks 567,20 Mācību un pētījumu nodaļa pētnieks
Baiba Cipriķe 881,93 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Sintija Ciša 772,58 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Cīrule 745,80 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Kitija Černovska 725,38 Olaines filiāle probācijas speciālists
Lidija Čuhraja 783,22 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Dārzniece 1103,91 Zemgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Maruta Delpere 1100,53 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elīna Demirtaše 780,52 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Derkevica 723,02 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aelita Dimitrijeva 826,91 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Dinsberga 677,12 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Astrīda Divra 792,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Solvita Dīķe 729,40 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sandra Djatkoviča 808,78 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marta Djatlova 649,88 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Mārīte Dobele 951,87 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Dobroserdova 1096,93 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Dovgāne 445,07 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Dragūne 1019,09 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilzīte Duļbinska 1098,29 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingrīda Dunaiska 821,04 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Andželika Dzelzkalēja 877,28 Personālvadības nodaļa vadītājs
Bruno Dzērve 1006,58 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Zane Dzērve 802,25 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Biruta Dzērve 638,02 Saldus teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Andris Eglons 1300,44 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Jolanta Eihentāle 778,44 Ogres teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Santa Eisaka 830,34 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Šurahanuma Eivazova-Sutra 1333,48 Juridiskā nodaļa vadītājs
Sarmīte Embrika 1042,72 Ventspils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Indra Esserte 1007,84 Dokumentu pārvaldības nodaļa galvenais arhīvists
Ilona Ezera 731,18 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kārlis Ērglis 719,56 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Elga Ērmane 791,78 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ludmila Ēvele 1324,29 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irīna Fadejeva 841,71 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Filka 544,10 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Frišenbrūdere 692,06 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Guna Garā 766,38 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Gorlanova 917,93 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Gregersone 777,62 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kintija Grigola 568,81 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Viktorija Grišina 501,20 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība psihologs
Daiga Grīnberga 1114,71 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Andis Grīnvalds 1036,29 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zane Grīva 794,86 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Karīna Gromova 790,32 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vecākais referents
Līga Gudrika 646,96 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Līga Holma 797,86 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ieviņa 835,14 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Imeņinova 752,86 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Ivina 106,49 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Iznova 912,97 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Jakovela 916,69 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jakuševa 848,60 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Daiga Januma 549,42 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Renārs Jasāns 737,33 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elita Jaudzema 998,17 Preiļu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evita Jākobsone 832,15 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Skaidrīte Jemeļjanova 590,64 Ludzas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ainis Jukšs 911,90 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Eva Jurčenko 687,06 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Mudīte Jurevica 921,07 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Jurevičius 705,46 Administrācija projekta vadītājs
Līga Juškevica 667,54 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jūga 740,19 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Kaikare 872,30 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Anita Kairiša 889,49 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Pārsla Kaķīte 618,19 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Kalvenieks 360,57 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Kaļāne 1181,39 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marija Kampāne 1713,40 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Georgijs Kasjanovs 884,12 Personālvadības nodaļa juriskonsults
Svetlana Kauliņa 17,49 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Ineta Kaupa-Jonuša 836,78 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Kazaroveca 606,82 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Emīls Kālis 599,04 Administrācija sistēmanalītiķis
Ita Keiša 1002,74 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aleksandra Kerna 847,28 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vecākais referents
Ineta Kēla 973,29 Talsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ināra Kima 415,03 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vadītājs
Aļona Klebaha 908,65 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Mareks Klebahs 614,12 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Nataļja Kluce 943,35 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Klūga 920,68 Uzraudzības  nodaļa vadītājs
Indra Kļaviņa 891,41 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rasma Kļaviņa 830,60 Olaines filiāle probācijas speciālists
Anita Kokenberga 361,98 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Aelita Kokina 858,26 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Koļča 799,42 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Kondore 546,16 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Česlavs Koržeņevskis 1230,09 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Daira Kosīte 1196,16 Latgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Kristiana Kovaļuka 694,84 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Sergejs Kozičs 557,43 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Raimonds Kozlovs 771,99 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Una Kozlovska 773,80 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Irēna Kožemjakina 1320,08 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītājs
Dace Krastiņa 778,94 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gundega Krastiņa 1512,44 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Antra Kreica 768,89 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Roberts Krilovs 1110,43 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Kristkalns-Tauriņš 350,93 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Gunta Krumpāne 876,66 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daina Krūmiņa 1006,66 Kurzemes rajona filiāle vadītājs
Marika Krūmiņa 720,38 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Krūmiņš 740,99 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vilnis Krūmiņš 997,74 Ziemeļu rajona filiāle vadītājs
Orests Kubarko 981,08 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Ilona Kudure 831,00 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Kundziņa 1221,37 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Evija Kurzemniece 312,92 Mācību un pētījumu nodaļa vecākais referents
Edgars Kušnirs 1155,12 Nodrošinājuma nodaļa vadītājs
Rita Kuzņecova 357,07 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ķestere 914,73 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Baiba Ķikure 769,21 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Alda Labanovska 748,36 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Baiba Labsvārde 823,02 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elizabete Lagzdiņa 689,28 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kristiāna Lapiņa 435,75 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Gundega Lapsa 787,60 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vija Lapsa 724,64 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aleksejs Lapsa 760,03 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Lavicevičs 607,52 Nodrošinājuma nodaļa saimniecības pārzinis
Laura Lāce 801,70 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inta Lempa 881,20 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Liepa 888,82 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laine Liepiņa 742,60 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Linde 1397,40 Uzraudz.un probāc. progr. depart. vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Irita Lipiņa 865,30 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rita Lipsne 827,50 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Iveta Lukičeva 650,50 Kurzemes rajona filiāle vecākais lietvedis
Līga Luksta 773,49 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Lūse 1827,51 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Alla Maceiko 776,87 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Baiba Mačtama 965,51 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Velga Makarēviča 1052,43 Centra rajona filiāle vadītājs
Tatjana Maļceva 1079,09 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vecākais referents
Elvīra Marecka 960,07 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Egils Markus 733,15 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Mazaļevska 744,60 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Edīte Mārtinsone 973,29 Bauskas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Uģis Meimers 758,76 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Mēnese 265,20 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Ilvars Mičs 102,73 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Monika Miglāne 823,49 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Zanda Migliņa 778,97 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Miķelsone 765,72 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Mita-Fučedži 837,86 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Astrīda Mitjakova 1060,97 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristina Mitrofanova 160,34 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Jana Mituza 1336,90 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Jeļena Morozova 1014,29 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Mozers 1131,03 Administrācija sabiedrisko attiecību vadītājs
Inese Muceniece 679,90 Probācijas programmu nodaļa vadītājs
Ksenija Muļare 528,20 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Dina Mūrniece 1065,81 Administrācija IT projektu vadītājs
Ariandra Neulāne 862,54 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Santa Nikaze 543,29 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Novicka-Lūse 853,44 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dita Nusberga 876,31 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Jurijs Onufrijevs 844,75 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Orlova 496,10 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Karīna Ornicāne 758,03 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Ornicāns 819,86 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aigars Ostrovskis 911,92 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Agita Otto 870,60 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ligita Ozoliņa 308,46 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ivars Ozoliņš 932,65 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ludmila Panfilova 518,52 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Mihails Papsujevičs 2296,66 Administrācija vadītājs
Iveta Pastare 742,93 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Darja Paškova-Lupane 792,17 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Irina Pavlova 863,31 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Ina Pavloviča 135,10 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ineta Pavloviča-Gleizde 762,18 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Peisniece 780,26 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Petunova 889,56 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Laura Pētersone 979,21 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Brigita Pētersone 562,68 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Pipare 714,95 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Līga Piskunova 252,30 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Veronika Platace 1456,19 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Zane Poķe 792,15 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anete Porozova 547,91 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Gita Priede 901,14 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Priževoite 752,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Proņina 777,35 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Elīna Pučeka 539,19 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Arnis Pudāns 1178,41 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanda Puncule 835,42 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Pura 893,77 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Purena 834,83 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Sanita Puzāne-Kaļina 171,80 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Irina Pūrīte 1434,78 Izlīg., izvērt. Ziņoj., piesp. un sab. darba depart. vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Signe Radele 938,76 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Juris Ragovskis 835,41 Balvu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Dace Rašmane 1213,76 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jolanta Rābante 816,02 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Reidzāne 643,16 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Reikmane 832,60 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laura Reimane 417,99 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Reine 783,59 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Reingolde 488,20 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Reliņa 1015,71 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Laila Remicāne 578,53 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Kitija Reuta 176,06 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Alda Revina 1092,05 Tukuma teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ieva Riekstiņa 1020,37 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ginta Riekstiņa 826,73 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Eva Rižika 797,86 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rūta Rode 299,16 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Žanna Roga 912,11 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Romānova 849,92 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Rozenova 630,48 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marts Rozens 879,07 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Linda Rozenštoka-Brīvule 952,14 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Larisa Rožnova 810,17 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eva Rubene 1033,82 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aivars Rubuls 816,70 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vita Ruduša 884,86 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Rudzīte 987,18 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Rukmane 69,01 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilga Rutka 921,56 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Rutkupa 303,79 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Kristīne Ruža 804,75 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Rita Saleniece 635,21 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Sarkane 516,64 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Savicka 797,86 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Savicka 847,77 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Sazanoviča 750,33 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Normunds Sāns 621,11 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Semenova 837,15 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Sergejeva 714,02 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sergijevska 1360,82 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Māris Sika 952,53 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Silvija Silanagle 832,56 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Sanita Silarāja-Liepiņa 1043,03 Dokumentu pārvaldības nodaļa vadītājs
Gita Simule 854,31 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Krista Skara 461,34 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Marika Skricka 883,21 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Nellija Skrube 280,86 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Dagnita Skudika 815,73 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Skulte 893,60 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aksana Slavinska 757,90 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aldis Sondors 834,70 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Kristīne Sorokina 722,54 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīna Spēlmane 872,90 Olaines filiāle probācijas speciālists
Kristīne Spoģe 476,89 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Daiga Sproģe 863,98 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Sproģis 973,76 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Stankeviča 852,52 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Stārka 812,24 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Stikāne 326,93 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sintija Stivriņa 772,68 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Sandra Stivriņa 931,30 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ina Straume 908,54 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jeļena Strode 553,13 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Māris Stucers 662,27 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Jāzeps Suharevskis 618,29 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Armands Supe 548,86 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītāja vietnieks
Sanita Suveizda 725,38 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sviķe 1120,21 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vadītājs
Ilze Šakurova 722,06 Olaines filiāle probācijas speciālists
Eduards Šarņeckis 598,28 Nodrošinājuma nodaļa informācijas vadības speciālists
Inta Šaršūne 732,17 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Šaule 814,42 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Šidlovska 325,05 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sanita Škribļaka 1078,19 Administratīvās vadības departaments vadītājs
Maija Šmite 937,03 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Igors Šmits 918,63 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Štelpa 806,71 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laimdota Šulce 620,23 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Maija Šustiņa 1028,85 Salaspils filiāle vadītājs
Evelīna Šutrenkova-Libbo 706,50 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais referents
Kristīne Šveca 923,22 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilze Tālberga 919,75 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eduards Teifurovs 802,86 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kristiāna Tēberga 167,58 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laima Tikuma 713,92 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Leons Tiļļa 900,66 Dobeles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Māra Timermane 645,98 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jurijs Toks 898,98 Administrācija informācijas vadības speciālists
Iveta Treimane 766,87 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Truskovska 912,85 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Olga Tupīte 752,76 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Liene Urbanoviča 974,18 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Uzula-Vērdiņa 714,28 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aija Vagale 947,01 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Natālija Vaitehoviča 1215,78 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītāja vietnieks
Inese Veikša 773,50 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Veisa 387,93 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Verbicka 716,50 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Lolita Vējiņa 863,34 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Dagnija Vēvere 893,19 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Linda Vidiņa 549,84 Nodrošinājuma nodaļa vecākais referents
Aina Vilcāne 558,13 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Vilcāne 1059,67 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristīne Vilciņa 708,80 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Andra Vītola 943,04 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laila Vītola 732,06 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ieva Vītola 832,86 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Vītoliņa 793,72 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvars Vītols 872,20 Elektroniskās uzraudzības centrs vadītājs
Tatjana Voitkeviča 482,84 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Gints Vorkals 877,86 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Vovks 835,60 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aiva Zadiņa 752,86 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Zandberga 756,72 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anvars Zavackis 459,24 Mācību un pētījumu nodaļa vadošais pētnieks
Anna Zavjalova 1307,43 Finanšu un plānošanas nodaļa Finanšu ekonomists
Jānis Zārdiņš 273,58 Cēsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Zebauere 1319,67 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lita Zelča 887,15 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vadītājs
Gita Zeltiņa 809,46 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Ziediņa 915,81 Izlīguma nodaļa vadītājs
Aija Ziediņa 623,70 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zandis Zīle 631,02 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Zuntmane 982,56 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Karīna Zuša 326,98 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Zute 230,65 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Zvirgzdiņa 508,62 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Ilze Žabova 822,95 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Židele 799,04 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists