2018.gada decembris

Vārds Uzvārds Izmaksai Struktūrvienības nosaukums Amata nosaukums
Mārīte Agafonova 1234,40 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Pēteris Aglonietis 1114,54 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ligita Aitova 1092,17 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Guntis Albergs 1451,57 Valkas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ivars Andžāns 1156,02 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evita Anilēna-Flugina 1321,02 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Apaļka 787,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daira Apine 826,63 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Apine 1167,36 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ināra Apsalone 1107,66 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Una Apsalone 1205,57 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Arne 830,60 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Margarita Artihoviča 782,27 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Asnāte Avotniece 672,19 Administrācija projekta vadītājs
Jevgenija Ābelīte 351,81 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Līga Āboliņa 655,04 Administrācija vadītāja palīgs
Inese Āboltiņa 744,15 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Lūcija Ārmane 747,60 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Balančonoka 872,20 Mācību un pētījumu nodaļa vadītājs
Līga Balgalve 1152,55 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sandra Balode 757,86 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Dzintars Balodis 1059,45 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Briāna Baltgalve 792,86 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Barkāne 801,06 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Barkāns 1468,72 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ēriks Beitelis 1052,94 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Beriņa 850,44 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vija Berlande 1076,09 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jolanta Bernāne 997,74 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vadītājs
Benita Bernāne 880,82 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Aija Betlere 1544,09 Olaines filiāle vadītājs
Ilona Bērza-Šulte 832,46 Administrācija projekta vadītāja asistents
Iluta Bērziņa 1036,40 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Solvita Bērziņa 1260,10 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Bite 1283,36 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Bīskapa 1179,09 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Aira Blumbaha 1182,29 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvija Bļinkova 931,30 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītājs
Rūta Bogdanova 942,10 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Līvija Bondareva 877,30 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dagne Bondareva 1051,60 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Dace Borisova 1203,64 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ksenija Borodina 1112,24 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Alise Brača 1128,14 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Antra Brence 972,10 Latgales priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Anita Brence 611,90 Centra rajona filiāle vecākais lietvedis
Edīte Brīvule 1439,99 Limbažu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sanita Brūkle 680,92 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Valda Buiķe 987,34 Madonas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristīne Bule 594,21 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Evija Burkovska 370,82 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Kaspars Caune 814,82 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ilva Celma 1402,12 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ronalds Cinks 252,02 Mācību un pētījumu nodaļa pētnieks
Baiba Cipriķe 818,18 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Sintija Ciša 789,34 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Cīrule 707,27 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Kitija Černovska 1100,66 Olaines filiāle probācijas speciālists
Lidija Čuhraja 1026,75 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Dārzniece 997,74 Zemgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Gunta Degle 220,62 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Maruta Delpere 870,74 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elīna Demirtaše 774,21 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Derkevica 1153,30 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aelita Dimitrijeva 752,86 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Dinsberga 1044,10 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Astrīda Divra 792,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Solvita Dīķe 1135,83 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sandra Djatkoviča 1185,20 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marta Djatlova 988,98 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Mārīte Dobele 1267,94 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Dobroserdova 1511,65 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Inga Dragūne 1494,05 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilzīte Duļbinska 1836,14 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingrīda Dunaiska 1215,48 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Biruta Dzērve 1312,95 Saldus teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Bruno Dzērve 1033,87 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Zane Dzērve 2349,23 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Andris Eglons 1366,61 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Jolanta Eihentāle 1212,83 Ogres teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Santa Eisaka 1066,73 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Šurahanuma Eivazova-Sutra 2402,20 Juridiskā nodaļa vadītājs
Sarmīte Embrika 1395,65 Ventspils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Indra Esserte 719,20 Dokumentu pārvaldības nodaļa galvenais arhīvists
Ilona Ezera 1063,07 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elga Ērmane 1116,13 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ludmila Ēvele 1927,26 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irīna Fadejeva 757,86 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Filka 1159,85 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Frišenbrūdere 575,87 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Guna Garā 776,64 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Gorlanova 1280,43 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Gregersone 837,86 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kintija Grigola 1252,25 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Viktorija Grišina 12,91 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība psihologs
Daiga Grīnberga 1214,80 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Lida Grīnofa 762,86 Olaines filiāle probācijas speciālists
Andis Grīnvalds 1116,13 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zane Grīva 1097,13 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Karīna Gromova 1849,04 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vecākais referents
Līga Gudrika 646,66 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Līga Holma 1060,48 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Ielītis 594,52 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Sandra Ieviņa 1212,25 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Imeņinova 735,10 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Ivina 769,43 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Iznova 929,80 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Jakovela 854,82 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jakuševa 1473,99 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Daiga Januma 1119,09 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Renārs Jasāns 826,42 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elita Jaudzema 943,50 Preiļu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evita Jākobsone 1274,82 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Skaidrīte Jemeļjanova 1383,83 Ludzas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ainis Jukšs 1389,11 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Eva Jurčenko 922,94 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Mudīte Jurevica 1105,78 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Jurevičius 1226,06 Administrācija projekta vadītājs
Līga Juškevica 1066,50 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jūga 862,78 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Kairiša 882,96 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Pārsla Kaķīte 796,06 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Kalvenieks 769,23 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Kaļāne 1159,15 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marija Kampāne 1401,94 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Anna Karole 458,17 Finanšu un plānošanas nodaļa Finanšu ekonomists
Georgijs Kasjanovs 2430,44 Personālvadības nodaļa juriskonsults
Svetlana Kauliņa 931,77 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Ineta Kaupa-Jonuša 915,50 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Kazaroveca 1150,36 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Emīls Kālis 1501,75 Administrācija sistēmanalītiķis
Ita Keiša 1337,84 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aleksandra Kerna 1916,64 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vecākais referents
Ineta Kēla 1466,53 Talsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ināra Kima 949,58 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vadītājs
Aļona Klebaha 1265,92 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Mareks Klebahs 987,60 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Nataļja Kluce 891,24 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Klūga 1541,72 Uzraudzības  nodaļa vadītājs
Indra Kļaviņa 859,46 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rasma Kļaviņa 1278,95 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Knodze 946,40 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Kokenberga 918,13 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Aelita Kokina 1232,07 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Koļča 1223,06 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Česlavs Koržeņevskis 5131,55 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Daira Kosīte 753,70 Latgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Kristiana Kovaļuka 1464,80 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Sergejs Kozičs 789,46 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Raimonds Kozlovs 774,34 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Una Kozlovska 1095,01 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Gundega Krastiņa 1248,63 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Krastiņa 745,11 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Antra Kreica 1453,01 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Roberts Krilovs 783,22 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Kristkalns-Tauriņš 1093,43 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Gunta Krumpāne 778,90 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daina Krūmiņa 985,21 Kurzemes rajona filiāle vadītājs
Marika Krūmiņa 1095,53 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vilnis Krūmiņš 1009,82 Ziemeļu rajona filiāle vadītājs
Jānis Krūmiņš 734,34 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Orests Kubarko 851,77 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Ilona Kudure 799,87 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Kundziņa 1540,59 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Evija Kurzemniece 1119,25 Mācību un pētījumu nodaļa vecākais referents
Edgars Kušnirs 1533,57 Nodrošinājuma nodaļa vadītājs
Rita Kuzņecova 847,78 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ķestere 1389,17 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Baiba Ķikure 742,73 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Alda Labanovska 783,17 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Baiba Labsvārde 1156,13 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elizabete Lagzdiņa 729,13 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kristiāna Lapiņa 1237,72 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Vija Lapsa 693,22 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Gundega Lapsa 1130,25 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aleksejs Lapsa 717,28 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Lavicevičs 640,34 Nodrošinājuma nodaļa saimniecības pārzinis
Laura Lāce 837,86 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inta Lempa 881,99 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vaira Lielbriede 809,89 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aija Liepa 1202,52 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laine Liepiņa 552,41 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Linde 2900,91 Uzraudzības un probācijas. programmu. depart. vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Līga Lindenberga 724,91 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Irita Lipiņa 820,19 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rita Lipsne 1133,42 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Sanna Ločmele 757,86 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Iveta Lukičeva 2577,08 Kurzemes rajona filiāle vecākais lietvedis
Līga Luksta 716,42 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Lūse 1375,80 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Alla Maceiko 1149,43 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Baiba Mačtama 924,83 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Velga Makarēviča 1060,29 Centra rajona filiāle vadītājs
Tatjana Maļceva 1292,78 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vecākais referents
Elvīra Marecka 955,54 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Egils Markus 1154,52 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Mazaļevska 1010,41 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Edīte Mārtinsone 1507,17 Bauskas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Uģis Meimers 539,31 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Mēnese 630,54 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Ilvars Mičs 1137,96 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Monika Miglāne 1167,86 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Zanda Migliņa 1092,43 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Miķelsone 1249,90 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Mita-Fučedži 1225,20 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Astrīda Mitjakova 1553,08 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristina Mitrofanova 648,63 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Jeļena Morozova 949,11 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Mozers 864,90 Administrācija sabiedrisko attiecību vadītājs
Inese Muceniece 1417,60 Probācijas programmu nodaļa vadītājs
Aelita Muša 611,79 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Dina Mūrniece 1135,69 Administrācija IT projektu vadītājs
Ariandra Neulāne 1124,66 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Santa Nikaze 1192,39 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Novicka-Lūse 783,86 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dita Nusberga 727,45 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Jurijs Onufrijevs 893,84 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Orlova 1316,30 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Karīna Ornicāne 485,38 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Ornicāns 807,14 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aigars Ostrovskis 911,92 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Agita Otto 1252,25 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ligita Ozoliņa 882,90 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ivars Ozoliņš 1350,79 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ludmila Panfilova 909,32 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Mihails Papsujevičs 2296,66 Administrācija vadītājs
Iveta Pastare 728,51 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Darja Paškova-Lupane 1135,94 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Līga Pauniņa 752,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Pavlova 2186,84 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Ina Pavloviča 430,00 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ineta Pavloviča-Gleizde 700,52 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Peisniece 720,38 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Petunova 1366,01 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Brigita Pētersone 1480,44 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laura Pētersone 1360,95 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Pipare 1081,30 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Veronika Platace 1289,02 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Zane Poķe 763,58 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anete Porozova 667,94 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Gita Priede 1305,98 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Priževoite 752,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zanda Prokopenko 1043,38 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Ilona Proņina 740,46 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Elīna Pučeka 431,86 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Arnis Pudāns 1113,13 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Puķāne 761,81 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanda Puncule 1140,51 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Pura 1361,62 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Purena 1208,36 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Sanita Puzāne-Kaļina 1382,02 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Irina Pūrīte 2731,46 Izlīg, izvērtēš. ziņoj., piesp. un sab. darba depart. vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Signe Radele 1369,95 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Juris Ragovskis 985,28 Balvu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Dace Rašmane 835,60 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Raudziņa 821,81 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jolanta Rābante 1076,86 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Reidzāne 992,26 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Reikmane 1212,25 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laura Reimane 1284,73 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Reine 173,17 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Reingolde 1071,36 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Reliņa 887,03 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kitija Reuta 1115,90 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Alda Revina 1513,92 Tukuma teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ieva Riekstiņa 512,47 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ginta Riekstiņa 1129,30 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Eva Rižika 797,86 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rūta Rode 1082,90 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Žanna Roga 838,34 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Romānova 1242,76 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marts Rozens 656,03 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Linda Rozenštoka-Brīvule 1185,20 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Larisa Rožnova 749,99 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eva Rubene 1577,79 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aivars Rubuls 775,91 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vita Ruduša 834,89 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evija Rudzāte 1090,25 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kristīne Rudzīte 752,86 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilga Rutka 817,11 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Ruža 420,87 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Rita Saleniece 1291,34 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Sarkane 735,65 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liena Sausiņa 361,11 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Santa Savicka 913,27 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Savicka 1221,93 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Sazanoviča 1511,19 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Normunds Sāns 702,37 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Seikovska 2270,39 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ilze Semenova 837,15 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Sergejeva 1119,15 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sergijevska 776,80 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Māris Sika 1329,03 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Silvija Silanagle 825,36 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Sanita Silarāja-Liepiņa 1512,05 Dokumentu pārvaldības nodaļa vadītājs
Gita Simule 1180,87 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Krista Skara 851,62 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Marika Skricka 1164,26 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Nellija Skrube 591,17 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Dagnita Skudika 1182,29 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Skulte 1172,26 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aksana Slavinska 742,60 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aldis Sondors 1170,34 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Kristīne Sorokina 870,60 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīna Spēlmane 1278,95 Olaines filiāle probācijas speciālists
Kristīne Spoģe 1025,52 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Daiga Sproģe 1154,43 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Sproģis 1283,10 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Stankeviča 874,61 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Stārka 831,23 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Stikāne 706,60 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Stivriņa 863,47 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sintija Stivriņa 1287,80 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Ina Straume 1263,11 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jeļena Strode 1948,56 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Māris Stucers 1026,38 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Jāzeps Suharevskis 742,56 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Armands Supe 1292,78 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītāja vietnieks
Sanita Suveizda 537,03 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sviķe 2068,80 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vadītājs
Ilze Šakurova 1177,06 Olaines filiāle probācijas speciālists
Eduards Šarņeckis 805,88 Nodrošinājuma nodaļa informācijas vadības speciālists
Inta Šaršūne 735,73 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Šaule 797,86 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Šidlovska 1090,25 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sanita Škribļaka 3031,64 Administratīvās vadības departaments vadītājs
Maija Šmite 520,08 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Igors Šmits 1312,95 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Štelpa 1206,51 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laimdota Šulce 618,42 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Maija Šustiņa 1399,88 Salaspils filiāle vadītājs
Evelīna Šutrenkova-Libbo 809,13 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais referents
Kristīne Šveca 1052,65 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilze Tālberga 595,05 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eduards Teifurovs 1090,25 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kristiāna Tēberga 798,52 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laima Tikuma 627,94 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Leons Tiļļa 792,45 Dobeles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Māra Timermane 1226,80 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jurijs Toks 887,60 Administrācija informācijas vadības speciālists
Iveta Treimane 1278,95 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Truskovska 1292,53 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Olga Tupīte 931,02 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Liene Urbanoviča 1292,25 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Uzula-Vērdiņa 1084,37 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aija Vagale 1360,47 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Natālija Vaitehoviča 3150,55 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītāja vietnieks
Viktorija Vatažina 774,60 Finanšu un plānošanas nodaļa materiālu uzskaites grāmatvedis
Inese Veikša 723,97 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Veisa 806,00 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Verbicka 670,54 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Lolita Vējiņa 1140,20 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Dagnija Vēvere 1324,80 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Linda Vidiņa 549,84 Nodrošinājuma nodaļa vecākais referents
Aina Vilcāne 802,16 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Vilcāne 1041,45 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristīne Vilciņa 1259,03 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ieva Vītola 1201,27 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andra Vītola 1304,17 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laila Vītola 945,07 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Inga Vītoliņa 1225,07 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvars Vītols 1428,50 Elektroniskās uzraudzības centrs vadītājs
Tatjana Voitkeviča 803,60 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Gints Vorkals 1178,18 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Vovks 835,60 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aiva Zadiņa 1100,20 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Zandberga 807,98 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anvars Zavackis 486,00 Mācību un pētījumu nodaļa vadošais pētnieks
Jānis Zārdiņš 1837,68 Cēsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Zebauere 1411,57 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lita Zelča 1829,78 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vadītājs
Gita Zeltiņa 1099,66 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Aija Ziediņa 867,91 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Ziediņa 2175,78 Izlīguma nodaļa vadītājs
Zandis Zīle 1036,66 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Zuntmane 1366,61 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Karīna Zuša 848,49 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Zute 762,21 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Zvirgzdiņa 1212,25 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Ilze Žabova 1633,41 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Židele 1168,36 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists