2018.gada februāris

Vārds Uzvārds Izmaksai Struktūrvienības nosaukums Amata nosaukums
Mārīte Agafonova 762,75 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Pēteris Aglonietis 799,56 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ligita Aitova 744,60 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Guntis Albergs 1414,52 Valkas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Laila Lienīte Amoliņa 621,51 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Margarita Anča 820,95 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evita Anilēna-Flugina 916,93 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Antāne 395,86 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Daira Apine 881,31 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Apine 802,76 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Una Apsalone 832,60 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Arne 832,60 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jevgenija Ābelīte 411,18 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Līga Āboliņa 471,44 Administrācija vadītāja palīgs
Inese Āboltiņa 612,76 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Lūcija Ārmane 747,60 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Balgalve 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Dzintars Balodis 735,28 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Briāna Baltgalve 794,86 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Barkāne 797,15 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Barkāns 1216,07 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lija Lidija Batarevska 651,30 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Ēriks Beitelis 884,12 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Belasova 544,53 Nodrošinājuma nodaļa vecākais referents
Liene Beriņa 729,94 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vija Berlande 765,75 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jolanta Bernāne 1039,74 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vadītājs
Benita Bernāne 883,78 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Aija Betlere 1043,64 Olaines filiāle vadītājs
Iluta Bērziņa 430,00 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Solvita Bērziņa 872,60 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Bite 874,86 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Bīskapa 484,58 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Aira Blumbaha 732,27 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvija Bļinkova 931,30 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītājs
Rūta Bogdanova 757,86 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Dagne Bondareva 736,94 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Līvija Bondareva 280,87 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Borisova 905,90 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Alise Brača 799,76 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Antra Brence 581,89 Latgales priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Anita Brence 645,18 Centra rajona filiāle vecākais lietvedis
Valda Buiķe 978,29 Madonas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evija Burkovska 286,54 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Kaspars Caune 806,02 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ilva Celma 794,86 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Baiba Cipriķe 825,38 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Andra Cviļeva 797,86 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Kitija Černovska 745,35 Olaines filiāle probācijas speciālists
Lidija Čuhraja 744,60 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Dārzniece 999,74 Zemgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Anita Debeļska 689,64 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kārlis Deksnis 796,50 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maruta Delpere 711,41 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Derkevica 696,28 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aelita Dimitrijeva 754,86 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Dinsberga 607,14 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Astrīda Divra 773,39 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Solvita Dīķe 1143,15 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sandra Djatkoviča 837,86 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marta Djatlova 903,79 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Mārīte Dobele 872,60 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Dobroserdova 1061,93 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Dovgāne 326,06 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Dragūne 915,70 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilzīte Duļbinska 1080,75 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingrīda Dunaiska 802,46 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Andželika Dzelzkalēja 860,81 Personālvadības nodaļa vadītājs
Bruno Dzērve 727,83 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Zane Dzērve 783,20 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Biruta Dzērve 975,29 Saldus teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Andris Eglons 916,34 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Jolanta Eihentāle 975,29 Ogres teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Santa Eisaka 754,86 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Šurahanuma Eivazova-Sutra 1169,66 Juridiskā nodaļa vadītājs
Sarmīte Embrika 1203,76 Ventspils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Indra Esserte 535,50 Dokumentu pārvaldības nodaļa galvenais arhīvists
Ilona Ezera 814,09 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elga Ērmane 765,34 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ludmila Ēvele 846,12 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irīna Fadejeva 792,76 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Filka 404,81 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Gorlanova 873,74 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Grāvīte-Riekstiņa 751,17 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Ilze Gregersone 698,46 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kintija Grigola 728,78 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Viktorija Grišina 249,66 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība psihologs
Daiga Grīnberga 835,35 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Zane Grīva 532,03 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Vija Grīverte 767,11 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Karīna Gromova 716,26 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vecākais referents
Līga Gudrika 663,85 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Līga Holma 559,07 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ieviņa 832,60 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Imeņinova 754,86 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Iznova 408,26 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Jakovela 845,46 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jakuševa 1027,26 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Daiga Januma 620,44 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Renārs Jasāns 854,20 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Elita Jaudzema 991,12 Preiļu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evita Jākobsone 835,63 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Skaidrīte Jemeļjanova 905,66 Ludzas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ainis Jukšs 847,28 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Eva Jurčenko 692,06 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Mudīte Jurevica 745,94 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Jurevičius 1200,76 Administrācija projekta vadītājs
Līga Juškevica 884,78 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jūga 584,34 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Kaikare 754,66 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Anita Kairiša 696,96 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Pārsla Kaķīte 1162,84 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Kalvenieks 772,62 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Kaļāne 813,80 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marija Kampāne 978,29 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Georgijs Kasjanovs 847,28 Personālvadības nodaļa juriskonsults
Svetlana Kauliņa 953,92 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Ineta Kaupa-Jonuša 794,86 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Kazaroveca 775,93 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Emīls Kālis 1292,66 Administrācija sistēmanalītiķis
Ita Keiša 1002,74 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aleksandra Kerna 847,28 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vecākais referents
Ineta Kēla 967,78 Talsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ināra Kima 951,58 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vadītājs
Aļona Klebaha 839,26 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Mareks Klebahs 713,68 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Nataļja Kluce 872,60 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Klūga 650,71 Uzraudzības  nodaļa vadītājs
Indra Kļaviņa 1055,29 Limbažu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Rasma Kļaviņa 842,45 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Knodze 917,38 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Kokenberga 618,45 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Aelita Kokina 835,98 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Raimonds Kokins 720,39 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Ināra Koļča 802,46 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Kondore 587,64 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Koņajeva 552,62 Finanšu un plānošanas nodaļa materiālu uzskaites grāmatvedis
Česlavs Koržeņevskis 1157,82 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Daira Kosīte 999,74 Latgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Marika Kovaļevska 797,57 Administratīvās vadības departaments kvalitātes vadītājs
Kristiana Kovaļuka 746,70 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Sergejs Kozičs 822,07 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Una Kozlovska 714,28 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Irēna Kožemjakina 1166,83 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītājs
Zane Krastiņa 0,00 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Krastiņa 759,27 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gundega Krastiņa 767,25 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Antra Kreica 745,46 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Roberts Krilovs 810,65 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Kristkalns-Tauriņš 769,04 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Gunta Krumpāne 791,92 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daina Krūmiņa 999,74 Kurzemes rajona filiāle vadītājs
Marika Krūmiņa 725,38 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Krūmiņš 686,81 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vilnis Krūmiņš 999,88 Ziemeļu rajona filiāle vadītājs
Orests Kubarko 593,73 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Marta Kubliņa 721,81 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Ilona Kudure 677,88 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Kundziņa 912,60 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Evija Kurzemniece 733,50 Mācību un pētījumu nodaļa vecākais referents
Edgars Kušnirs 1095,22 Nodrošinājuma nodaļa vadītājs
Monta Kuzmicka 1337,88 Mācību un pētījumu nodaļa vadītājs
Rita Kuzņecova 906,62 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ķestere 805,21 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Baiba Ķikure 686,12 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Alda Labanovska 752,06 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Baiba Labsvārde 718,33 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elizabete Lagzdiņa 276,82 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kristiāna Lapiņa 1237,32 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Gundega Lapsa 590,70 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vija Lapsa 797,26 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aleksejs Lapsa 760,78 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inta Lempa 802,46 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Liepa 727,22 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laine Liepiņa 737,26 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Linde 1385,10 Uzraudzības un probācijas programmu departaments vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Irita Lipiņa 864,60 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rita Lipsne 924,24 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Iveta Lukičeva 644,61 Kurzemes rajona filiāle vecākais lietvedis
Līga Luksta 451,71 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Lūse 975,29 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Alla Maceiko 754,99 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Baiba Mačtama 928,64 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Velga Makarēviča 902,47 Centra rajona filiāle vadītājs
Tatjana Maļceva 845,43 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vecākais referents
Kristaps Maļina 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Elvīra Marecka 874,15 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Egils Markus 1159,52 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Mazaļevska 747,22 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Edīte Mārtinsone 828,54 Bauskas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Uģis Meimers 722,38 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Dana Mežale 684,34 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Mēnese 646,86 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Ilvars Mičs 837,86 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Monika Miglāne 1165,94 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Zanda Migliņa 1029,16 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Miķelsone 877,15 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Mita-Fučedži 885,75 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Astrīda Mitjakova 817,51 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristina Mitrofanova 676,42 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Jana Mituza 857,28 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Jeļena Morozova 822,90 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Mozers 1017,93 Administrācija sabiedrisko attiecību vadītājs
Līga Muceniece 1189,39 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Muceniece 728,73 Probācijas programmu nodaļa vadītājs
Ksenija Muļare 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Dina Mūrniece 1079,38 Administrācija IT projektu vadītājs
Ilze Nagle 437,04 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ariandra Neulāne 765,38 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Santa Nikaze 837,86 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Novicka-Lūse 765,75 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dita Nusberga 869,34 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Jurijs Ņikišins 288,90 Mācību un pētījumu nodaļa pētnieks
Maija Orlova 841,31 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Karīna Ornicāne 451,71 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Ornicāns 805,75 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aigars Ostrovskis 813,61 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Agita Otto 875,60 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ligita Ozoliņa 872,60 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ivars Ozoliņš 854,09 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ludmila Panfilova 797,69 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Mihails Papsujevičs 2298,65 Administrācija vadītājs
Adele Paraževska 738,28 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Iveta Pastare 715,67 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Darja Paškova-Lupane 799,28 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Māris Pauliņš 733,32 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Līga Pauniņa 754,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Pavlova 825,46 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Ina Pavloviča 776,80 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ineta Pavloviča-Gleizde 764,47 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Peisniece 746,57 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Petunova 797,65 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Laura Pētersone 752,88 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Brigita Pētersone 470,47 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Pipare 684,72 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Līga Piskunova 297,77 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Veronika Platace 674,44 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Valija Platace 799,07 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zane Poķe 794,15 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gita Priede 832,60 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Priževoite 754,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zanda Prokopenko 622,16 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Diāna Proņina 744,60 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Proņina 741,11 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Elīna Pučeka 794,15 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Arnis Pudāns 770,32 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandis Puks 507,48 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Sanda Puncule 519,75 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Pura 872,60 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Purena 797,86 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Linda Pušņakova 794,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Puzāne-Kaļina 679,96 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Irina Pūrīte 1371,26 Izlīguma, izvērtēš. ziņoj., piesp. un sab. darba dep. vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Signe Radele 837,15 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Anastasija Radeviča 797,86 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Juris Ragovskis 255,60 Balvu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Dace Rašmane 832,60 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jolanta Rābante 729,20 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Reidzāne 732,06 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Reikmane 817,61 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Reine 731,73 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Reingolde 799,78 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Reliņa 819,90 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Laila Remicāne 11,00 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Kitija Reuta 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Alda Revina 1105,93 Tukuma teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ieva Riekstiņa 803,35 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ginta Riekstiņa 805,38 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Eva Rižika 727,96 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rūta Rode 875,60 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Žanna Roga 832,60 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Romānova 811,46 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Rozenova 776,80 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marts Rozens 827,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Linda Rozenštoka-Brīvule 837,86 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Larisa Rožnova 751,99 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eva Rubene 1077,82 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aivars Rubuls 794,15 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vita Ruduša 395,58 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evija Rudzāte 750,72 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kristīne Rudzīte 754,86 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Rukmane 794,15 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilga Rutka 832,60 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Rutkupa 720,54 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Rita Saleniece 872,60 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Sarkane 831,93 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilmārs Sarkans 810,65 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Savicka 526,27 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Savicka 754,86 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Sazanoviča 745,46 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Normunds Sāns 711,28 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Sergejeva 773,80 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sergijevska 472,10 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Māris Sika 646,60 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Silvija Silanagle 772,22 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Sanita Silarāja-Liepiņa 1270,08 Dokumentu pārvaldības nodaļa vadītājs
Gita Simule 867,89 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Krista Skara 758,35 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Marika Skricka 802,34 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Nellija Skrube 618,29 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Dagnita Skudika 770,01 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Skulte 603,83 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Maija Smeltere 777,86 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Aldis Sondors 799,01 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Kristīne Sorokina 872,60 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīna Spēlmane 800,48 Olaines filiāle probācijas speciālists
Kristīne Spoģe 714,88 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Daiga Sproģe 785,66 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Sproģis 852,84 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Stankeviča 854,09 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Stārka 794,15 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Stikāne 762,04 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sintija Stivriņa 749,94 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Sandra Stivriņa 863,02 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ina Straume 357,49 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jeļena Strode 834,86 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Māris Stucers 733,57 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Jāzeps Suharevskis 772,58 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Armands Supe 838,57 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītāja vietnieks
Ieva Sviķe 1001,11 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vadītājs
Ilze Šakurova 794,15 Olaines filiāle probācijas speciālists
Eduards Šarņeckis 685,39 Nodrošinājuma nodaļa informācijas vadības speciālists
Inta Šaršūne 509,45 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Dace Šaule 797,86 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Šidlovska 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sanita Škribļaka 1397,40 Administratīvās vadības departaments vadītājs
Maija Šmite 1250,76 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Igors Šmits 775,98 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Štelpa 803,29 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laimdota Šulce 829,75 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Maija Šustiņa 975,29 Salaspils filiāle vadītājs
Evelīna Šutrenkova-Libbo 773,71 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais referents
Kristīne Šveca 598,99 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilze Tālberga 823,96 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eduards Teifurovs 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aina Terentjeva 754,86 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laima Tikuma 681,81 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Leons Tiļļa 905,66 Dobeles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Irīna Timergalejeva 3,16 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Māra Timermane 803,11 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Iveta Treimane 872,60 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Truskovska 825,38 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Olga Tupīte 1015,29 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evita Ungurjane 397,06 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Liene Urbanoviča 912,60 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Uzula-Vērdiņa 714,28 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aija Vagale 932,04 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Natālija Vaitehoviča 1171,59 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītāja vietnieks
Ilze Vanaga 745,79 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Veikša 757,86 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Veisa 666,14 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Verbicka 687,97 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Lolita Vējiņa 839,25 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Dagnija Vēvere 863,40 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Vilcāne 952,93 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Vilcāne 973,73 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristīne Vilciņa 772,22 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Andra Vītola 435,58 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Vītola 834,86 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Vītoliņa 413,82 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvars Vītols 782,41 Elektroniskās uzraudzības centrs vadītājs
Tatjana Voitkeviča 115,34 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Gints Vorkals 612,60 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Vovks 842,57 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aiva Zadiņa 754,86 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Zandberga 794,15 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anvars Zavackis 330,91 Mācību un pētījumu nodaļa vadošais pētnieks
Anna Zavjalova 1099,62 Finanšu un plānošanas nodaļa Finanšu ekonomists
Jānis Zārdiņš 1301,41 Cēsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Zebauere 975,29 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lita Zelča 952,20 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vadītājs
Gita Zeltiņa 797,86 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Ziediņa 931,36 Izlīguma nodaļa vadītājs
Aija Ziediņa 717,47 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zandis Zīle 691,96 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Karīna Zuša 741,43 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Zute 760,11 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Zvirgzdiņa 832,60 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Sanita Židele 761,09 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists