2018.gada jūlijs

Vārds Uzvārds Izmaksai Struktūrvienības nosaukums Amata nosaukums
Mārīte Agafonova 810,84 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Pēteris Aglonietis 801,63 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ligita Aitova 759,21 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Guntis Albergs 1113,21 Valkas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Laila Lienīte Amoliņa 135,65 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Margarita Anča 627,94 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ivars Andžāns 803,49 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evita Anilēna-Flugina 856,76 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Apaļka 789,88 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daira Apine 878,04 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Apine 645,55 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Una Apsalone 862,57 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Arne 1211,26 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Asnāte Avotniece 598,69 Administrācija projekta vadītājs
Jevgenija Ābelīte 605,20 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Līga Āboliņa 528,15 Administrācija vadītāja palīgs
Inese Āboltiņa 873,81 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Lūcija Ārmane 751,16 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Balgalve 905,33 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sandra Balode 252,62 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Dzintars Balodis 1012,94 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Briāna Baltgalve 437,38 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Barkāne 806,65 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Barkāns 1172,74 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lija Lidija Batarevska 651,30 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Ēriks Beitelis 945,37 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Beriņa 845,65 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vija Berlande 938,44 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jolanta Bernāne 100,67 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vadītājs
Benita Bernāne 916,58 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Aija Betlere 1058,25 Olaines filiāle vadītājs
Ilona Bērza-Šulte 858,81 Administrācija projekta vadītāja asistents
Iluta Bērziņa 677,62 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Solvita Bērziņa 1288,08 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Bite 471,08 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Bīskapa 1357,02 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Aira Blumbaha 772,13 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvija Bļinkova 931,30 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītājs
Rūta Bogdanova 1460,34 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Dagne Bondareva 715,07 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Līvija Bondareva 758,39 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Borisova 846,38 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Alise Brača 866,20 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Antra Brence 646,05 Latgales priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Anita Brence 775,75 Centra rajona filiāle vecākais lietvedis
Edīte Brīvule 1010,02 Limbažu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Valda Buiķe 885,12 Madonas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristīne Bule 608,35 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Evija Burkovska 214,51 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Kaspars Caune 37,98 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ilva Celma 1094,75 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ronalds Cinks 465,54 Mācību un pētījumu nodaļa pētnieks
Baiba Cipriķe 811,39 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Sintija Ciša 759,03 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Cīrule 732,06 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Kitija Černovska 743,63 Olaines filiāle probācijas speciālists
Lidija Čuhraja 767,82 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Dārzniece 1002,98 Zemgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Anita Debeļska 906,21 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maruta Delpere 911,84 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elīna Demirtaše 812,06 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Derkevica 724,91 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aelita Dimitrijeva 752,86 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Dinsberga 718,18 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Astrīda Divra 721,79 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Solvita Dīķe 1569,80 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sandra Djatkoviča 841,16 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marta Djatlova 845,15 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Mārīte Dobele 940,24 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Dobroserdova 1076,14 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Dovgāne 725,92 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Dragūne 837,24 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilzīte Duļbinska 1104,27 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingrīda Dunaiska 835,33 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Andželika Dzelzkalēja 889,50 Personālvadības nodaļa vadītājs
Bruno Dzērve 730,66 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Zane Dzērve 786,20 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Biruta Dzērve 1348,41 Saldus teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Andris Eglons 927,66 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Santa Eisaka 758,49 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Šurahanuma Eivazova-Sutra 1292,73 Juridiskā nodaļa vadītājs
Sarmīte Embrika 1020,58 Ventspils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Indra Esserte 768,24 Dokumentu pārvaldības nodaļa galvenais arhīvists
Ilona Ezera 740,19 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kārlis Ērglis 600,43 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Elga Ērmane 765,34 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ludmila Ēvele 846,12 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irīna Fadejeva 802,98 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Filka 1148,06 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Frišenbrūdere 720,52 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Guna Garā 771,38 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Gorlanova 858,41 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Gregersone 956,08 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kintija Grigola 1195,91 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Viktorija Grišina 237,77 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība psihologs
Daiga Grīnberga 824,88 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Andis Grīnvalds 510,23 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zane Grīva 693,19 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Karīna Gromova 790,32 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vecākais referents
Līga Gudrika 659,28 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Līga Holma 733,56 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ieviņa 835,02 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Imeņinova 687,52 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Ivina 1642,55 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Iznova 872,60 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Jakovela 858,41 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Januma 822,93 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Renārs Jasāns 937,01 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elita Jaudzema 1000,90 Preiļu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evita Jākobsone 840,15 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Skaidrīte Jemeļjanova 1257,93 Ludzas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ainis Jukšs 1225,44 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Eva Jurčenko 735,12 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Mudīte Jurevica 759,10 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Jurevičius 1333,50 Administrācija projekta vadītājs
Līga Juškevica 1041,88 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jūga 810,29 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Kaikare 671,70 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Anita Kairiša 922,14 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Pārsla Kaķīte 1178,36 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Kalvenieks 1289,73 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Kaļāne 811,80 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marija Kampāne 978,29 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Georgijs Kasjanovs 443,81 Personālvadības nodaļa juriskonsults
Svetlana Kauliņa 1976,02 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Ineta Kaupa-Jonuša 232,87 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Kazaroveca 967,23 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Emīls Kālis 1850,57 Administrācija sistēmanalītiķis
Ita Keiša 1002,74 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aleksandra Kerna 732,78 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vecākais referents
Ineta Kēla 419,97 Talsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ināra Kima 1672,80 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vadītājs
Aļona Klebaha 437,93 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Mareks Klebahs 804,86 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Nataļja Kluce 881,78 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Klūga 1240,26 Uzraudzības  nodaļa vadītājs
Indra Kļaviņa 87,42 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rasma Kļaviņa 832,37 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Knodze 1920,52 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Kokenberga 863,51 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Aelita Kokina 835,98 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Koļča 792,15 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Česlavs Koržeņevskis 1155,82 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Daira Kosīte 1009,39 Latgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Sergejs Kozičs 1164,40 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Raimonds Kozlovs 588,26 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Una Kozlovska 731,28 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Irēna Kožemjakina 859,97 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītājs
Dace Krastiņa 509,58 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gundega Krastiņa 906,51 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Antra Kreica 747,24 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Roberts Krilovs 832,55 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Kristkalns-Tauriņš 606,52 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Gunta Krumpāne 851,25 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daina Krūmiņa 343,95 Kurzemes rajona filiāle vadītājs
Marika Krūmiņa 727,43 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Krūmiņš 698,93 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vilnis Krūmiņš 997,74 Ziemeļu rajona filiāle vadītājs
Orests Kubarko 783,15 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Ilona Kudure 804,25 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Kundziņa 940,46 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Evija Kurzemniece 1250,51 Mācību un pētījumu nodaļa vecākais referents
Edgars Kušnirs 1004,39 Nodrošinājuma nodaļa vadītājs
Sandra Ķestere 822,30 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Baiba Ķikure 603,03 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Alda Labanovska 655,08 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Baiba Labsvārde 805,34 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elizabete Lagzdiņa 541,02 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kristiāna Lapiņa 1414,93 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Gundega Lapsa 705,31 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vija Lapsa 915,83 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aleksejs Lapsa 760,49 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Lavicevičs 607,52 Nodrošinājuma nodaļa saimniecības pārzinis
Laura Lāce 696,55 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inta Lempa 706,23 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Liepa 476,17 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laine Liepiņa 676,40 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Linde 433,70 Uzraudzības un probācijas programmu dep. vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Irita Lipiņa 868,10 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rita Lipsne 850,30 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Iveta Lukičeva 642,61 Kurzemes rajona filiāle vecākais lietvedis
Līga Luksta 764,81 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Lūse 973,29 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Alla Maceiko 77,90 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Baiba Mačtama 980,49 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Velga Makarēviča 1002,74 Centra rajona filiāle vadītājs
Tatjana Maļceva 941,77 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vecākais referents
Kristaps Maļina 1673,18 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Elvīra Marecka 891,14 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Egils Markus 1019,76 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Mazaļevska 321,49 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Edīte Mārtinsone 973,29 Bauskas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Uģis Meimers 734,29 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Mēnese 1058,84 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Ilvars Mičs 1339,38 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Monika Miglāne 1640,04 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Zanda Migliņa 783,95 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Miķelsone 1013,89 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Mita-Fučedži 845,37 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Astrīda Mitjakova 1057,15 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristina Mitrofanova 738,37 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Jana Mituza 864,08 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Jeļena Morozova 835,32 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Mozers 1186,61 Administrācija sabiedrisko attiecību vadītājs
Ksenija Muļare 1091,85 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Dina Mūrniece 1030,18 Administrācija IT projektu vadītājs
Ilze Nagle 803,26 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ariandra Neulāne 823,50 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Santa Nikaze 1193,12 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Novicka-Lūse 763,61 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dita Nusberga 886,05 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Jurijs Onufrijevs 860,17 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Orlova 853,82 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Karīna Ornicāne 758,49 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Ornicāns 820,41 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aigars Ostrovskis 911,92 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Agita Otto 876,10 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ligita Ozoliņa 1222,59 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ivars Ozoliņš 963,26 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ludmila Panfilova 1143,52 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Pastare 661,56 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Darja Paškova-Lupane 803,41 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Līga Pauniņa 1597,28 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Pavlova 825,46 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Ina Pavloviča 1496,05 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ineta Pavloviča-Gleizde 733,89 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Peisniece 720,38 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Petunova 893,16 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Laura Pētersone 917,12 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Brigita Pētersone 914,86 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Pipare 660,70 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Līga Piskunova 765,38 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Veronika Platace 654,78 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Zane Poķe 811,53 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anete Porozova 729,56 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Gita Priede 795,81 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Priževoite 752,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Proņina 607,08 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Elīna Pučeka 1092,49 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Arnis Pudāns 779,72 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanda Puncule 724,81 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Pura 881,97 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Purena 810,44 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Sanita Puzāne-Kaļina 1472,54 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Irina Pūrīte 1596,63 Izlīguma, izvērtēš. Ziņoj., piespiedu un sab. darba depart. vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Signe Radele 883,87 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Juris Ragovskis 272,64 Balvu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Dace Rašmane 835,60 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jolanta Rābante 749,78 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Reidzāne 752,66 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Reikmane 845,09 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laura Reimane 493,47 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Reine 796,86 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Reingolde 1150,78 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Reliņa 830,98 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Laila Remicāne 399,32 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Kitija Reuta 1442,02 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Alda Revina 601,93 Tukuma teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ieva Riekstiņa 801,35 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ginta Riekstiņa 609,45 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Eva Rižika 810,74 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rūta Rode 313,36 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Žanna Roga 474,18 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Romānova 856,11 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Rozenova 887,07 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marts Rozens 359,96 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Linda Rozenštoka-Brīvule 837,86 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Larisa Rožnova 750,58 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eva Rubene 1122,53 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aivars Rubuls 531,43 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vita Ruduša 851,14 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evija Rudzāte 1661,65 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kristīne Rudzīte 752,86 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Rukmane 1245,01 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilga Rutka 876,36 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Rutkupa 424,66 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Kristīne Ruža 802,63 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Rita Saleniece 936,92 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Sarkane 1111,93 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilmārs Sarkans 877,43 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Savicka 563,28 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Savicka 797,53 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Sazanoviča 749,14 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Normunds Sāns 828,18 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Semenova 476,17 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Sergejeva 916,44 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sergijevska 685,67 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Māris Sika 1341,14 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Silvija Silanagle 786,76 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Sanita Silarāja-Liepiņa 1080,06 Dokumentu pārvaldības nodaļa vadītājs
Gita Simule 783,92 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Krista Skara 343,14 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Marika Skricka 820,02 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Nellija Skrube 970,04 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Dagnita Skudika 37,00 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Skulte 819,05 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aksana Slavinska 748,16 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aldis Sondors 364,56 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Kristīne Sorokina 1045,50 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīna Spēlmane 839,34 Olaines filiāle probācijas speciālists
Kristīne Spoģe 1009,73 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Daiga Sproģe 813,73 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Sproģis 895,97 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Stankeviča 466,91 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Stārka 569,41 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Stikāne 1251,34 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sintija Stivriņa 882,75 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Sandra Stivriņa 761,09 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ina Straume 254,13 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jeļena Strode 1051,32 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Māris Stucers 855,51 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Jāzeps Suharevskis 898,14 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Armands Supe 1008,28 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītāja vietnieks
Sanita Suveizda 725,38 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sviķe 1053,79 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vadītājs
Ilze Šakurova 909,05 Olaines filiāle probācijas speciālists
Eduards Šarņeckis 867,47 Nodrošinājuma nodaļa informācijas vadības speciālists
Inta Šaršūne 748,55 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Šaule 751,87 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Šidlovska 1245,88 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sanita Škribļaka 2112,69 Administratīvās vadības departaments vadītājs
Maija Šmite 41,08 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Igors Šmits 723,27 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Štelpa 821,54 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laimdota Šulce 630,29 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Maija Šustiņa 1002,40 Salaspils filiāle vadītājs
Evelīna Šutrenkova-Libbo 144,90 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais referents
Kristīne Šveca 259,39 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilze Tālberga 216,57 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eduards Teifurovs 748,64 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Laima Tikuma 592,65 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Leons Tiļļa 900,66 Dobeles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Māra Timermane 993,48 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jurijs Toks 1051,19 Administrācija informācijas vadības speciālists
Iveta Treimane 774,31 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Truskovska 258,64 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Olga Tupīte 1307,22 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Liene Urbanoviča 525,56 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Uzula-Vērdiņa 786,32 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aija Vagale 43,50 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Natālija Vaitehoviča 927,69 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītāja vietnieks
Ilze Vanaga 1540,83 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Veikša 766,44 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Veisa 1363,52 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Verbicka 358,92 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Lolita Vējiņa 855,63 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Dagnija Vēvere 863,33 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Linda Vidiņa 316,90 Nodrošinājuma nodaļa vecākais referents
Aina Vilcāne 866,56 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Vilcāne 1161,77 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristīne Vilciņa 903,24 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Andra Vītola 865,79 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laila Vītola 528,29 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ieva Vītola 358,34 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Vītoliņa 757,65 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvars Vītols 872,20 Elektroniskās uzraudzības centrs vadītājs
Tatjana Voitkeviča 471,75 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Gints Vorkals 828,08 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Vovks 39,80 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aiva Zadiņa 440,36 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Zandberga 886,75 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anvars Zavackis 464,66 Mācību un pētījumu nodaļa vadošais pētnieks
Anna Zavjalova 1262,13 Finanšu un plānošanas nodaļa Finanšu ekonomists
Jānis Zārdiņš 2421,95 Cēsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Zebauere 973,29 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Gita Zeltiņa 802,30 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Ziediņa 174,44 Izlīguma nodaļa vadītājs
Aija Ziediņa 1395,20 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zandis Zīle 830,43 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Zuntmane 1021,55 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Karīna Zuša 1264,09 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Zute 982,12 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Zvirgzdiņa 1188,67 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Ilze Žabova 852,99 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Židele 766,87 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists