2018.gada marts

Vārds Uzvārds Izmaksai Struktūrvienības nosaukums Amata nosaukums
Mārīte Agafonova 762,46 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Pēteris Aglonietis 799,78 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ligita Aitova 744,60 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Guntis Albergs 1015,29 Valkas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Laila Lienīte Amoliņa 621,51 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Margarita Anča 837,20 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evita Anilēna-Flugina 886,16 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Antāne 885,11 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilze Apine 794,45 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Daira Apine 870,34 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Una Apsalone 829,14 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Arne 991,18 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jevgenija Ābelīte 531,23 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Līga Āboliņa 565,44 Administrācija vadītāja palīgs
Inese Āboltiņa 863,18 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Lūcija Ārmane 747,60 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Māra Bajāre 180,37 Finanšu un plānošanas nodaļa materiālu uzskaites grāmatvedis
Līga Balgalve 786,17 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Dzintars Balodis 730,70 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Briāna Baltgalve 794,86 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Barkāne 805,16 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Barkāns 1216,07 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lija Lidija Batarevska 568,19 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Ēriks Beitelis 874,15 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Beriņa 764,61 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vija Berlande 765,46 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jolanta Bernāne 1038,34 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vadītājs
Benita Bernāne 885,37 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Aija Betlere 1051,95 Olaines filiāle vadītājs
Solvita Bērziņa 875,92 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iluta Bērziņa 430,00 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Maija Bite 874,86 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Bīskapa 1000,19 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Aira Blumbaha 773,80 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvija Bļinkova 931,30 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītājs
Rūta Bogdanova 448,85 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Līvija Bondareva 687,85 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dagne Bondareva 713,08 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Dace Borisova 898,01 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Alise Brača 663,59 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Anita Brence 613,71 Centra rajona filiāle vecākais lietvedis
Antra Brence 635,19 Latgales priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Valda Buiķe 978,29 Madonas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evija Burkovska 477,13 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Kaspars Caune 808,88 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ilva Celma 794,86 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Baiba Cipriķe 825,09 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Andra Cviļeva 456,28 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Kitija Černovska 916,00 Olaines filiāle probācijas speciālists
Lidija Čuhraja 752,10 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Dārzniece 1009,57 Zemgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Anita Debeļska 201,33 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kārlis Deksnis 695,83 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maruta Delpere 840,99 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Derkevica 726,70 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aelita Dimitrijeva 753,06 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Dinsberga 601,08 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Astrīda Divra 539,71 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Solvita Dīķe 1119,36 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sandra Djatkoviča 837,86 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marta Djatlova 479,26 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Mārīte Dobele 872,60 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Dobroserdova 1023,78 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Dovgāne 448,65 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Dragūne 919,75 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilzīte Duļbinska 1095,29 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingrīda Dunaiska 804,89 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Andželika Dzelzkalēja 942,79 Personālvadības nodaļa vadītājs
Bruno Dzērve 711,26 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Biruta Dzērve 975,29 Saldus teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Zane Dzērve 783,20 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Andris Eglons 1004,66 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Jolanta Eihentāle 975,29 Ogres teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Santa Eisaka 754,86 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Šurahanuma Eivazova-Sutra 1197,01 Juridiskā nodaļa vadītājs
Sarmīte Embrika 827,52 Ventspils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Indra Esserte 704,34 Dokumentu pārvaldības nodaļa galvenais arhīvists
Ilona Ezera 820,09 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elga Ērmane 773,03 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ludmila Ēvele 846,12 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irīna Fadejeva 805,46 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Filka 797,15 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Gorlanova 869,26 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Gregersone 837,86 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kintija Grigola 1104,76 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Viktorija Grišina 265,29 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība psihologs
Daiga Grīnberga 835,35 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Zane Grīva 137,13 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Vija Grīverte 112,89 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Karīna Gromova 790,32 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vecākais referents
Līga Gudrika 662,65 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Līga Holma 797,86 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ieviņa 828,19 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Imeņinova 754,84 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Ivina 840,99 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Iznova 838,74 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Jakovela 837,15 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jakuševa 1028,02 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Daiga Januma 831,86 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Renārs Jasāns 819,48 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elita Jaudzema 1001,10 Preiļu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evita Jākobsone 836,22 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Skaidrīte Jemeļjanova 905,66 Ludzas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Andrejs Jeroščevs 352,96 Nodrošinājuma nodaļa saimniecības pārzinis
Ainis Jukšs 847,28 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Eva Jurčenko 692,06 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Mudīte Jurevica 754,86 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Jurevičius 1228,06 Administrācija projekta vadītājs
Līga Juškevica 880,80 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jūga 773,80 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Kaikare 756,22 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Anita Kairiša 877,07 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Pārsla Kaķīte 1011,58 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Kalvenieks 771,97 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Kaļāne 968,23 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marija Kampāne 978,29 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Georgijs Kasjanovs 883,59 Personālvadības nodaļa juriskonsults
Svetlana Kauliņa 953,92 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Ineta Kaupa-Jonuša 794,86 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Kazaroveca 757,86 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Emīls Kālis 747,51 Administrācija sistēmanalītiķis
Ita Keiša 1002,74 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aleksandra Kerna 855,60 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vecākais referents
Ineta Kēla 977,51 Talsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ināra Kima 960,26 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vadītājs
Aļona Klebaha 836,27 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Mareks Klebahs 691,17 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Nataļja Kluce 872,60 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Klūga 1237,99 Uzraudzības  nodaļa vadītājs
Indra Kļaviņa 1008,39 Limbažu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Rasma Kļaviņa 908,19 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Knodze 972,38 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Kokenberga 618,45 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Aelita Kokina 842,27 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Koļča 719,45 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Kondore 718,85 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Česlavs Koržeņevskis 1157,82 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Daira Kosīte 999,74 Latgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Marika Kovaļevska 825,62 Administratīvās vadības departaments kvalitātes vadītājs
Kristiana Kovaļuka 945,60 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Sergejs Kozičs 831,96 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Una Kozlovska 739,79 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Irēna Kožemjakina 1038,34 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītājs
Dace Krastiņa 759,27 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gundega Krastiņa 840,16 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Antra Kreica 745,46 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Roberts Krilovs 817,54 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Kristkalns-Tauriņš 715,98 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Gunta Krumpāne 821,59 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daina Krūmiņa 1009,57 Kurzemes rajona filiāle vadītājs
Marika Krūmiņa 552,67 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Krūmiņš 699,02 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vilnis Krūmiņš 838,20 Ziemeļu rajona filiāle vadītājs
Orests Kubarko 779,82 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Marta Kubliņa 558,25 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Ilona Kudure 799,54 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Kundziņa 940,12 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Evija Kurzemniece 644,51 Mācību un pētījumu nodaļa vecākais referents
Edgars Kušnirs 1256,16 Nodrošinājuma nodaļa vadītājs
Monta Kuzmicka 975,41 Mācību un pētījumu nodaļa vadītājs
Rita Kuzņecova 887,03 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ķestere 801,34 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Baiba Ķikure 687,84 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Alda Labanovska 754,32 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Baiba Labsvārde 679,41 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elizabete Lagzdiņa 699,02 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kristiāna Lapiņa 1002,21 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Vija Lapsa 797,26 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aleksejs Lapsa 766,26 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gundega Lapsa 787,60 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Lavicevičs 202,07 Nodrošinājuma nodaļa vecākais referents
Inta Lempa 848,72 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Liepa 846,82 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laine Liepiņa 747,60 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Linde 1773,73 Uzraudzības un probācijas programmu depart. vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Irita Lipiņa 864,60 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rita Lipsne 785,19 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Iveta Lukičeva 644,61 Kurzemes rajona filiāle vecākais lietvedis
Līga Luksta 842,29 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Lūse 975,29 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Alla Maceiko 754,99 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Baiba Mačtama 906,25 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Velga Makarēviča 1002,74 Centra rajona filiāle vadītājs
Tatjana Maļceva 841,58 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vecākais referents
Kristaps Maļina 795,07 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Elvīra Marecka 874,15 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Egils Markus 800,16 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Mazaļevska 750,48 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Edīte Mārtinsone 975,29 Bauskas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Uģis Meimers 780,40 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Mēnese 716,50 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Ilvars Mičs 1108,10 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Monika Miglāne 1144,84 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Zanda Migliņa 473,46 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Miķelsone 884,49 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Mita-Fučedži 1106,69 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Astrīda Mitjakova 1054,48 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristina Mitrofanova 539,96 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Jana Mituza 1306,58 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Jeļena Morozova 834,12 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Mozers 1023,31 Administrācija sabiedrisko attiecību vadītājs
Līga Muceniece 1356,27 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Muceniece 1041,35 Probācijas programmu nodaļa vadītājs
Ksenija Muļare 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Dina Mūrniece 1119,39 Administrācija IT projektu vadītājs
Ilze Nagle 843,19 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ariandra Neulāne 767,95 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Santa Nikaze 1228,05 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Novicka-Lūse 773,07 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dita Nusberga 920,08 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Jurijs Ņikišins 667,31 Mācību un pētījumu nodaļa pētnieks
Jurijs Onufrijevs 813,51 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Orlova 867,51 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Karīna Ornicāne 697,02 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Ornicāns 813,07 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aigars Ostrovskis 913,92 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Agita Otto 872,60 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ligita Ozoliņa 871,74 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ivars Ozoliņš 854,09 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ludmila Panfilova 805,62 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Mihails Papsujevičs 2351,63 Administrācija vadītājs
Adele Paraževska 1273,58 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Iveta Pastare 708,46 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Darja Paškova-Lupane 799,02 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Līga Pauniņa 762,46 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Pavlova 917,15 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Ina Pavloviča 776,80 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ineta Pavloviča-Gleizde 726,69 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Peisniece 736,78 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Petunova 891,56 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Laura Pētersone 595,27 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Brigita Pētersone 908,65 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Pipare 581,20 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Līga Piskunova 696,30 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Valija Platace 515,33 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Veronika Platace 1172,98 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Zane Poķe 802,16 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anete Porozova 652,83 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Gita Priede 832,60 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Priževoite 754,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zanda Prokopenko 684,28 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Diāna Proņina 2349,75 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Proņina 746,78 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Elīna Pučeka 802,16 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Arnis Pudāns 789,68 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandis Puks 983,83 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Sanda Puncule 765,83 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Pura 872,60 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Purena 803,75 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Sanita Puzāne-Kaļina 790,32 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Irina Pūrīte 1484,56 Izlīg., izvērtēš. ziņoj., piespiedu un sab. darba dep. vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Signe Radele 658,46 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Anastasija Radeviča 571,00 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Rašmane 734,34 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jolanta Rābante 930,07 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Reidzāne 732,06 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Reikmane 841,14 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laura Reimane 367,55 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Reine 743,52 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Reingolde 799,78 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Reliņa 805,42 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Laila Remicāne 133,14 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Kitija Reuta 608,64 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Alda Revina 1098,29 Tukuma teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ieva Riekstiņa 803,35 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ginta Riekstiņa 805,38 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Eva Rižika 797,86 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rūta Rode 875,60 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Žanna Roga 878,01 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Romānova 794,84 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Rozenova 776,80 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marts Rozens 857,27 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Linda Rozenštoka-Brīvule 837,86 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Larisa Rožnova 760,98 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eva Rubene 2113,62 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aivars Rubuls 794,15 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vita Ruduša 224,75 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evija Rudzāte 759,47 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kristīne Rudzīte 861,54 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Rukmane 794,15 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilga Rutka 832,60 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Rutkupa 677,57 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Rita Saleniece 882,55 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Sarkane 800,35 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilmārs Sarkans 817,54 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Savicka 754,86 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Savicka 692,94 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Sazanoviča 764,30 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Normunds Sāns 711,28 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Sergejeva 773,80 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sergijevska 908,56 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Māris Sika 1071,61 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Silvija Silanagle 783,52 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Sanita Silarāja-Liepiņa 1485,06 Dokumentu pārvaldības nodaļa vadītājs
Gita Simule 862,16 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Krista Skara 461,05 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Marika Skricka 802,34 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Nellija Skrube 618,29 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Dagnita Skudika 773,80 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Skulte 821,05 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Linda Skutele 580,09 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Smeltere 827,19 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Aldis Sondors 814,82 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Kristīne Sorokina 872,60 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīna Spēlmane 831,11 Olaines filiāle probācijas speciālists
Kristīne Spoģe 718,03 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Daiga Sproģe 785,66 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Sproģis 852,16 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Stankeviča 734,09 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Starostīte 378,16 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Stārka 804,04 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Stikāne 524,63 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sintija Stivriņa 785,57 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Sandra Stivriņa 942,14 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ina Straume 675,27 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jeļena Strode 842,46 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Māris Stucers 731,69 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Jāzeps Suharevskis 716,29 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Armands Supe 841,16 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītāja vietnieks
Ieva Sviķe 1053,79 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vadītājs
Ilze Šakurova 802,16 Olaines filiāle probācijas speciālists
Eduards Šarņeckis 850,84 Nodrošinājuma nodaļa informācijas vadības speciālists
Inta Šaršūne 456,04 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Dace Šaule 685,72 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Šidlovska 747,28 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sanita Škribļaka 1307,65 Administratīvās vadības departaments vadītājs
Maija Šmite 872,60 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Igors Šmits 922,23 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Štelpa 611,81 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laimdota Šulce 1467,93 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Maija Šustiņa 975,29 Salaspils filiāle vadītājs
Evelīna Šutrenkova-Libbo 766,28 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais referents
Kristīne Šveca 995,33 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilze Tālberga 771,96 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eduards Teifurovs 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aina Terentjeva 357,89 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laima Tikuma 521,16 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Leons Tiļļa 905,66 Dobeles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Māra Timermane 1064,11 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Iveta Treimane 872,60 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Truskovska 840,90 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Olga Tupīte 1394,18 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evita Ungurjane 483,09 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Liene Urbanoviča 589,12 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Uzula-Vērdiņa 635,51 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aija Vagale 947,82 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Natālija Vaitehoviča 1165,84 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītāja vietnieks
Ilze Vanaga 792,02 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Veikša 757,86 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Veisa 834,86 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Verbicka 463,76 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Lolita Vējiņa 839,25 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Dagnija Vēvere 311,13 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Vilcāne 972,95 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aina Vilcāne 835,40 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Vilciņa 795,76 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ieva Vītola 834,86 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andra Vītola 878,95 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Vītoliņa 762,46 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvars Vītols 872,20 Elektroniskās uzraudzības centrs vadītājs
Tatjana Voitkeviča 54,92 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Gints Vorkals 816,80 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Vovks 835,60 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aiva Zadiņa 754,86 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Zandberga 794,15 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anvars Zavackis 339,93 Mācību un pētījumu nodaļa vadošais pētnieks
Anna Zavjalova 1096,48 Finanšu un plānošanas nodaļa Finanšu ekonomists
Jānis Zārdiņš 1408,09 Cēsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Zebauere 975,29 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lita Zelča 952,20 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vadītājs
Gita Zeltiņa 797,86 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Aija Ziediņa 990,97 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Ziediņa 915,81 Izlīguma nodaļa vadītājs
Zandis Zīle 691,96 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Karīna Zuša 744,60 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Zute 754,86 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Zvirgzdiņa 847,26 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Sanita Židele 769,89 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists