2018.gada novembris

Vārds Uzvārds Izmaksai Struktūrvienības nosaukums Amata nosaukums
Mārīte Agafonova 767,89 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Pēteris Aglonietis 730,46 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ligita Aitova 742,60 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Guntis Albergs 1013,29 Valkas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ivars Andžāns 777,86 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evita Anilēna-Flugina 894,49 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Apaļka 829,13 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daira Apine 1318,95 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Apine 792,15 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ināra Apsalone 816,37 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Una Apsalone 830,60 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Arne 1278,95 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Margarita Artihoviča 771,80 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Asnāte Avotniece 432,21 Administrācija projekta vadītājs
Jevgenija Ābelīte 518,38 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Līga Āboliņa 655,04 Administrācija vadītāja palīgs
Inese Āboltiņa 758,36 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Lūcija Ārmane 1090,25 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Balančonoka 789,13 Mācību un pētījumu nodaļa vadītājs
Līga Balgalve 759,47 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sandra Balode 757,86 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Dzintars Balodis 733,28 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Briāna Baltgalve 1139,72 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Barkāne 1234,84 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Barkāns 1228,06 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ēriks Beitelis 881,49 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Beriņa 1254,56 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vija Berlande 1121,83 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jolanta Bernāne 1442,43 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vadītājs
Benita Bernāne 1225,50 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Aija Betlere 1041,64 Olaines filiāle vadītājs
Ilona Bērza-Šulte 832,46 Administrācija projekta vadītāja asistents
Iluta Bērziņa 725,38 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Solvita Bērziņa 885,73 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Bite 872,86 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Bīskapa 800,16 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Aira Blumbaha 771,80 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvija Bļinkova 1425,26 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītājs
Rūta Bogdanova 757,86 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Dagne Bondareva 694,02 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Līvija Bondareva 265,12 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Borisova 832,86 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ksenija Borodina 768,86 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Alise Brača 751,79 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Antra Brence 630,54 Latgales priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Anita Brence 625,54 Centra rajona filiāle vecākais lietvedis
Edīte Brīvule 1002,74 Limbažu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sanita Brūkle 759,71 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Valda Buiķe 1409,83 Madonas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristīne Bule 615,01 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Evija Burkovska 436,63 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Kaspars Caune 805,79 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ilva Celma 719,81 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ronalds Cinks 193,38 Mācību un pētījumu nodaļa pētnieks
Baiba Cipriķe 826,58 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Sintija Ciša 1157,94 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Cīrule 743,05 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Kitija Černovska 725,19 Olaines filiāle probācijas speciālists
Lidija Čuhraja 750,10 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Dārzniece 1434,99 Zemgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Maruta Delpere 843,58 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elīna Demirtaše 774,21 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Derkevica 556,69 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aelita Dimitrijeva 1100,20 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Dinsberga 746,17 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Astrīda Divra 791,49 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Solvita Dīķe 1610,38 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sandra Djatkoviča 801,76 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marta Djatlova 687,06 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Mārīte Dobele 870,60 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Dobroserdova 1641,06 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Inga Dragūne 1040,30 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilzīte Duļbinska 1098,29 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingrīda Dunaiska 795,32 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Andželika Dzelzkalēja 203,14 Personālvadības nodaļa vadītājs
Bruno Dzērve 714,28 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Zane Dzērve 849,26 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Biruta Dzērve 973,29 Saldus teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Andris Eglons 1410,50 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Jolanta Eihentāle 973,29 Ogres teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Santa Eisaka 758,55 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Šurahanuma Eivazova-Sutra 1333,09 Juridiskā nodaļa vadītājs
Sarmīte Embrika 1065,32 Ventspils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Indra Esserte 764,46 Dokumentu pārvaldības nodaļa galvenais arhīvists
Ilona Ezera 818,09 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kārlis Ērglis 712,66 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Elga Ērmane 765,34 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ludmila Ēvele 846,12 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irīna Fadejeva 1087,65 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Filka 823,09 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Frišenbrūdere 692,06 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Guna Garā 776,64 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Gorlanova 852,09 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Gregersone 1185,20 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kintija Grigola 870,60 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Viktorija Grišina 484,27 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība psihologs
Daiga Grīnberga 847,97 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Lida Grīnofa 322,56 Olaines filiāle probācijas speciālists
Andis Grīnvalds 765,34 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zane Grīva 765,46 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Karīna Gromova 790,32 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vecākais referents
Līga Gudrika 970,99 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Līga Holma 797,86 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Ielītis 594,52 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Sandra Ieviņa 830,60 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Imeņinova 1100,20 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Ivina 1281,03 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Iznova 1320,95 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Jakovela 1207,12 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jakuševa 1027,26 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Daiga Januma 747,97 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Renārs Jasāns 1150,58 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elita Jaudzema 1622,82 Preiļu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evita Jākobsone 1197,66 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Skaidrīte Jemeļjanova 912,49 Ludzas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ainis Jukšs 847,28 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Eva Jurčenko 700,08 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Mudīte Jurevica 752,86 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Jurevičius 1226,06 Administrācija projekta vadītājs
Līga Juškevica 832,15 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jūga 623,84 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Kairiša 1197,52 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Pārsla Kaķīte 804,81 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Kalvenieks 766,10 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Kaļāne 811,80 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marija Kampāne 978,29 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Anna Karole 1262,12 Finanšu un plānošanas nodaļa Finanšu ekonomists
Georgijs Kasjanovs 999,43 Personālvadības nodaļa juriskonsults
Svetlana Kauliņa 951,92 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Ineta Kaupa-Jonuša 1140,20 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Kazaroveca 757,86 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Emīls Kālis 1331,26 Administrācija sistēmanalītiķis
Ita Keiša 995,47 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aleksandra Kerna 766,58 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vecākais referents
Ineta Kēla 902,16 Talsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ināra Kima 1457,68 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vadītājs
Aļona Klebaha 835,32 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Mareks Klebahs 819,54 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Nataļja Kluce 870,60 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Klūga 1267,71 Uzraudzības  nodaļa vadītājs
Indra Kļaviņa 1232,47 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rasma Kļaviņa 830,02 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Knodze 1329,46 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Kokenberga 599,91 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Aelita Kokina 841,90 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Koļča 800,16 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Česlavs Koržeņevskis 2186,13 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Daira Kosīte 1539,11 Latgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Kristiana Kovaļuka 830,89 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Sergejs Kozičs 817,81 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Raimonds Kozlovs 770,85 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Una Kozlovska 722,78 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Dace Krastiņa 1101,70 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gundega Krastiņa 832,15 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Antra Kreica 808,34 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Roberts Krilovs 1155,24 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Kristkalns-Tauriņš 445,06 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Gunta Krumpāne 1130,25 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daina Krūmiņa 1511,65 Kurzemes rajona filiāle vadītājs
Marika Krūmiņa 720,38 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Krūmiņš 1044,18 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vilnis Krūmiņš 1442,74 Ziemeļu rajona filiāle vadītājs
Orests Kubarko 630,38 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Ilona Kudure 1145,30 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Kundziņa 941,14 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Evija Kurzemniece 753,61 Mācību un pētījumu nodaļa vecākais referents
Edgars Kušnirs 1577,43 Nodrošinājuma nodaļa vadītājs
Rita Kuzņecova 1197,52 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ķestere 816,26 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Baiba Ķikure 686,12 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Alda Labanovska 1083,54 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Baiba Labsvārde 805,34 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elizabete Lagzdiņa 720,59 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kristiāna Lapiņa 835,18 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Gundega Lapsa 787,60 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vija Lapsa 794,15 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aleksejs Lapsa 1097,79 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Lavicevičs 647,52 Nodrošinājuma nodaļa saimniecības pārzinis
Laura Lāce 837,86 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inta Lempa 1300,10 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vaira Lielbriede 775,87 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aija Liepa 843,16 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laine Liepiņa 1112,51 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Linde 1397,40 Uzraudzības un probāc. progr. depart. vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Līga Lindenberga 724,91 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Irita Lipiņa 1205,25 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rita Lipsne 788,07 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Sanna Ločmele 541,17 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Iveta Lukičeva 967,10 Kurzemes rajona filiāle vecākais lietvedis
Līga Luksta 1167,96 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Lūse 973,29 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Alla Maceiko 754,99 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Baiba Mačtama 915,50 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Velga Makarēviča 1518,08 Centra rajona filiāle vadītājs
Tatjana Maļceva 841,58 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vecākais referents
Elvīra Marecka 1237,52 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Egils Markus 805,38 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Mazaļevska 1087,25 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Edīte Mārtinsone 973,29 Bauskas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Uģis Meimers 1249,73 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Mēnese 919,54 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Ilvars Mičs 799,99 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Monika Miglāne 1620,67 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Zanda Migliņa 693,23 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Miķelsone 877,15 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Mita-Fučedži 877,86 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Astrīda Mitjakova 1057,39 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristina Mitrofanova 918,23 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Jana Mituza 484,55 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Jeļena Morozova 1191,95 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Mozers 1131,03 Administrācija sabiedrisko attiecību vadītājs
Inese Muceniece 1411,93 Probācijas programmu nodaļa vadītājs
Aelita Muša 720,34 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Dina Mūrniece 1028,80 Administrācija IT projektu vadītājs
Ariandra Neulāne 765,38 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Santa Nikaze 871,95 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Novicka-Lūse 765,46 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dita Nusberga 705,48 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Jurijs Onufrijevs 755,01 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Orlova 838,99 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Karīna Ornicāne 1091,38 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Ornicāns 1160,24 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aigars Ostrovskis 911,92 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Agita Otto 408,90 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ligita Ozoliņa 883,86 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ivars Ozoliņš 919,79 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ludmila Panfilova 800,16 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Mihails Papsujevičs 2296,66 Administrācija vadītājs
Iveta Pastare 1054,70 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Darja Paškova-Lupane 767,06 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Līga Pauniņa 752,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Pavlova 822,41 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Ina Pavloviča 1020,41 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ineta Pavloviča-Gleizde 725,38 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Peisniece 1060,14 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Petunova 889,56 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Laura Pētersone 932,50 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Brigita Pētersone 916,95 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Pipare 682,73 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Veronika Platace 797,86 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Zane Poķe 800,16 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anete Porozova 625,33 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Gita Priede 836,90 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Priževoite 752,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zanda Prokopenko 234,88 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Ilona Proņina 740,46 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Elīna Pučeka 721,23 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Arnis Pudāns 762,34 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Puķāne 761,81 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanda Puncule 415,97 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Pura 927,99 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Purena 797,86 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Sanita Puzāne-Kaļina 790,32 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Irina Pūrīte 1422,30 Izlīguma, izvērtēš. ziņoj., piesp. un sab. darba depart. vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Signe Radele 709,54 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Juris Ragovskis 1451,57 Balvu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Dace Rašmane 835,60 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Raudziņa 821,81 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jolanta Rābante 749,85 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Reidzāne 690,52 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Reikmane 830,60 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laura Reimane 627,99 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Reine 514,79 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Reingolde 797,15 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Reliņa 780,10 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kitija Reuta 747,62 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Alda Revina 1065,66 Tukuma teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ieva Riekstiņa 1140,20 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ginta Riekstiņa 725,63 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Eva Rižika 797,86 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rūta Rode 924,33 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Žanna Roga 830,60 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Romānova 836,17 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marts Rozens 1170,25 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Linda Rozenštoka-Brīvule 837,86 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Larisa Rožnova 1096,03 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eva Rubene 1554,79 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aivars Rubuls 1163,52 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vita Ruduša 835,32 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evija Rudzāte 794,56 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kristīne Rudzīte 752,86 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilga Rutka 1237,66 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Ruža 800,46 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Rita Saleniece 925,27 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Sarkane 1140,20 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liena Sausiņa 602,78 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Santa Savicka 797,86 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Savicka 792,86 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Sazanoviča 745,04 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Normunds Sāns 1036,66 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Semenova 837,15 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Sergejeva 771,80 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sergijevska 776,80 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Māris Sika 914,86 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Silvija Silanagle 1107,82 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Sanita Silarāja-Liepiņa 1563,57 Dokumentu pārvaldības nodaļa vadītājs
Gita Simule 854,60 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Krista Skara 489,65 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Marika Skricka 449,10 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Nellija Skrube 877,17 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Dagnita Skudika 771,80 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Skulte 807,67 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aksana Slavinska 734,81 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aldis Sondors 828,80 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Kristīne Sorokina 875,85 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīna Spēlmane 836,38 Olaines filiāle probācijas speciālists
Kristīne Spoģe 694,02 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Daiga Sproģe 823,66 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Sproģis 1289,52 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Stankeviča 1253,39 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Stārka 735,65 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Stikāne 1105,20 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sintija Stivriņa 789,43 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Sandra Stivriņa 1367,13 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ina Straume 1518,97 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jeļena Strode 1140,20 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Māris Stucers 401,49 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Jāzeps Suharevskis 703,15 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Armands Supe 841,58 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītāja vietnieks
Sanita Suveizda 827,37 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sviķe 1053,79 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vadītājs
Ilze Šakurova 800,16 Olaines filiāle probācijas speciālists
Eduards Šarņeckis 1259,33 Nodrošinājuma nodaļa informācijas vadības speciālists
Inta Šaršūne 732,17 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Šaule 797,86 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Šidlovska 747,85 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sanita Škribļaka 1658,89 Administratīvās vadības departaments vadītājs
Maija Šmite 749,57 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Igors Šmits 915,60 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Štelpa 801,29 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laimdota Šulce 996,90 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Maija Šustiņa 973,36 Salaspils filiāle vadītājs
Evelīna Šutrenkova-Libbo 1165,53 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais referents
Kristīne Šveca 921,06 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilze Tālberga 916,06 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eduards Teifurovs 498,40 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kristiāna Tēberga 781,81 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laima Tikuma 1024,66 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Leons Tiļļa 900,66 Dobeles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Māra Timermane 800,16 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jurijs Toks 1106,70 Administrācija informācijas vadības speciālists
Iveta Treimane 830,60 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Truskovska 853,64 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Olga Tupīte 1451,57 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Liene Urbanoviča 557,61 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Uzula-Vērdiņa 238,10 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aija Vagale 967,11 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Natālija Vaitehoviča 1395,90 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītāja vietnieks
Viktorija Vatažina 825,46 Finanšu un plānošanas nodaļa materiālu uzskaites grāmatvedis
Inese Veikša 1115,42 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Veisa 838,55 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Verbicka 1012,88 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Lolita Vējiņa 800,46 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Dagnija Vēvere 873,76 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Linda Vidiņa 611,08 Nodrošinājuma nodaļa vecākais referents
Aina Vilcāne 1220,29 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Vilcāne 1666,04 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristīne Vilciņa 812,82 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Andra Vītola 787,57 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laila Vītola 475,37 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ieva Vītola 832,86 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Vītoliņa 764,97 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvars Vītols 872,20 Elektroniskās uzraudzības centrs vadītājs
Tatjana Voitkeviča 734,22 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Gints Vorkals 815,43 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Vovks 1217,25 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aiva Zadiņa 752,86 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Zandberga 1157,84 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anvars Zavackis 461,71 Mācību un pētījumu nodaļa vadošais pētnieks
Jānis Zārdiņš 1299,41 Cēsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Zebauere 973,29 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lita Zelča 904,00 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vadītājs
Gita Zeltiņa 797,86 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Ziediņa 523,32 Izlīguma nodaļa vadītājs
Aija Ziediņa 870,60 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zandis Zīle 676,81 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Zuntmane 916,34 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Karīna Zuša 1086,34 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Zute 1105,90 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Zvirgzdiņa 830,60 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Ilze Žabova 822,95 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Židele 757,86 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists