2018.gada oktobris

Vārds Uzvārds Izmaksai Struktūrvienības nosaukums Amata nosaukums
Mārīte Agafonova 759,68 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Pēteris Aglonietis 631,04 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ligita Aitova 662,12 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Guntis Albergs 1013,29 Valkas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ivars Andžāns 777,86 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evita Anilēna-Flugina 879,34 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Apaļka 848,02 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daira Apine 876,25 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Apine 799,34 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ināra Apsalone 766,01 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Una Apsalone 834,96 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Arne 820,60 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Margarita Artihoviča 607,93 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Asnāte Avotniece 544,31 Administrācija projekta vadītājs
Jevgenija Ābelīte 552,58 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Līga Āboliņa 686,68 Administrācija vadītāja palīgs
Inese Āboltiņa 738,87 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Lūcija Ārmane 747,60 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Balančonoka 417,14 Mācību un pētījumu nodaļa vadītājs
Līga Balgalve 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sandra Balode 593,10 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Dzintars Balodis 733,28 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Briāna Baltgalve 792,86 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Barkāne 785,60 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Barkāns 1174,00 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ēriks Beitelis 952,59 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Beriņa 823,02 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vija Berlande 778,41 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jolanta Bernāne 997,74 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vadītājs
Benita Bernāne 882,98 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Aija Betlere 1041,64 Olaines filiāle vadītājs
Ilona Bērza-Šulte 832,46 Administrācija projekta vadītāja asistents
Iluta Bērziņa 731,92 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Solvita Bērziņa 899,46 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Bite 896,68 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Bīskapa 731,56 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Aira Blumbaha 794,80 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvija Bļinkova 955,88 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītājs
Rūta Bogdanova 527,20 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Dagne Bondareva 719,59 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Līvija Bondareva 752,86 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Borisova 754,09 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ksenija Borodina 755,72 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Alise Brača 744,91 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Antra Brence 580,62 Latgales priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Anita Brence 674,34 Centra rajona filiāle vecākais lietvedis
Edīte Brīvule 1009,35 Limbažu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sanita Brūkle 759,71 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Valda Buiķe 978,29 Madonas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ilze Buivida 1127,80 Olaines filiāle probācijas speciālists
Kristīne Bule 615,01 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Evija Burkovska 612,98 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Kaspars Caune 843,61 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ilva Celma 1014,66 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ronalds Cinks 279,41 Mācību un pētījumu nodaļa pētnieks
Baiba Cipriķe 862,38 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Sintija Ciša 699,72 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Cīrule 735,82 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Kitija Černovska 743,20 Olaines filiāle probācijas speciālists
Lidija Čuhraja 742,60 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Dārzniece 1006,56 Zemgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Maruta Delpere 838,97 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elīna Demirtaše 778,89 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Derkevica 759,59 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aelita Dimitrijeva 752,86 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Dinsberga 600,18 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Astrīda Divra 792,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Solvita Dīķe 1130,42 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sandra Djatkoviča 794,64 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marta Djatlova 680,73 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Mārīte Dobele 873,63 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Dobroserdova 1102,61 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Inga Dragūne 830,60 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilzīte Duļbinska 1098,29 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingrīda Dunaiska 806,59 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Andželika Dzelzkalēja 874,70 Personālvadības nodaļa vadītājs
Bruno Dzērve 714,28 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Zane Dzērve 783,20 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Biruta Dzērve 997,31 Saldus teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Andris Eglons 916,34 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Jolanta Eihentāle 973,29 Ogres teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Santa Eisaka 757,98 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Šurahanuma Eivazova-Sutra 1338,53 Juridiskā nodaļa vadītājs
Sarmīte Embrika 1018,29 Ventspils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Indra Esserte 764,46 Dokumentu pārvaldības nodaļa galvenais arhīvists
Ilona Ezera 254,06 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kārlis Ērglis 648,78 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Elga Ērmane 765,34 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ludmila Ēvele 846,12 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irīna Fadejeva 825,31 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Filka 802,54 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Frišenbrūdere 692,06 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Guna Garā 776,64 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Gorlanova 921,31 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Gregersone 837,86 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kintija Grigola 870,60 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Viktorija Grišina 205,64 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība psihologs
Daiga Grīnberga 840,82 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Andis Grīnvalds 1144,78 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zane Grīva 764,68 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Karīna Gromova 740,02 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vecākais referents
Līga Gudrika 659,14 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Līga Holma 734,49 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Ielītis 453,73 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Sandra Ieviņa 799,28 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Imeņinova 752,86 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Ivina 832,02 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Iznova 897,44 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Jakovela 845,78 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jakuševa 982,60 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Daiga Januma 450,28 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Renārs Jasāns 806,33 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elita Jaudzema 816,22 Preiļu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evita Jākobsone 850,46 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Skaidrīte Jemeļjanova 905,66 Ludzas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ainis Jukšs 847,28 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Eva Jurčenko 417,84 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Mudīte Jurevica 752,86 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Jurevičius 1226,06 Administrācija projekta vadītājs
Līga Juškevica 832,15 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jūga 607,93 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Kairiša 864,41 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Pārsla Kaķīte 795,65 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Kalvenieks 763,10 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Kaļāne 811,80 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marija Kampāne 978,29 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Anna Karole 1801,93 Finanšu un plānošanas nodaļa Finanšu ekonomists
Georgijs Kasjanovs 862,02 Personālvadības nodaļa juriskonsults
Svetlana Kauliņa 962,34 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Ineta Kaupa-Jonuša 813,79 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Kazaroveca 757,86 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Emīls Kālis 1360,85 Administrācija sistēmanalītiķis
Ita Keiša 1002,74 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aleksandra Kerna 861,59 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vecākais referents
Ineta Kēla 935,75 Talsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ināra Kima 949,58 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vadītājs
Aļona Klebaha 855,26 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Mareks Klebahs 602,86 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Nataļja Kluce 878,13 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Klūga 1063,98 Uzraudzības  nodaļa vadītājs
Indra Kļaviņa 857,46 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rasma Kļaviņa 830,60 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Knodze 1006,33 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Kokenberga 599,91 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Aelita Kokina 841,25 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Koļča 867,69 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Česlavs Koržeņevskis 1155,82 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Daira Kosīte 997,74 Latgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Kristiana Kovaļuka 561,25 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Sergejs Kozičs 797,15 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Raimonds Kozlovs 778,46 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Una Kozlovska 317,56 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Irēna Kožemjakina 863,74 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītājs
Dace Krastiņa 752,86 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gundega Krastiņa 895,46 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Antra Kreica 745,46 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Roberts Krilovs 806,58 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Kristkalns-Tauriņš 802,86 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Gunta Krumpāne 787,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daina Krūmiņa 1011,58 Kurzemes rajona filiāle vadītājs
Marika Krūmiņa 720,38 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Krūmiņš 760,85 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vilnis Krūmiņš 997,74 Ziemeļu rajona filiāle vadītājs
Orests Kubarko 797,90 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Ilona Kudure 797,98 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Kundziņa 999,98 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Evija Kurzemniece 772,45 Mācību un pētījumu nodaļa vecākais referents
Edgars Kušnirs 1003,36 Nodrošinājuma nodaļa vadītājs
Rita Kuzņecova 895,81 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ķestere 816,26 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Baiba Ķikure 686,12 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Alda Labanovska 736,74 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Baiba Labsvārde 822,13 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elizabete Lagzdiņa 781,47 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kristiāna Lapiņa 835,18 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Gundega Lapsa 787,60 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vija Lapsa 794,15 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aleksejs Lapsa 764,00 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Lavicevičs 647,52 Nodrošinājuma nodaļa saimniecības pārzinis
Laura Lāce 841,97 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inta Lempa 877,54 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vaira Lielbriede 381,71 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aija Liepa 858,68 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laine Liepiņa 580,08 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Linde 1397,40 Uzraudzības un probāc. progr. depart. vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Līga Lindenberga 249,11 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Irita Lipiņa 862,60 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rita Lipsne 800,07 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Sanna Ločmele 560,15 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Iveta Lukičeva 625,54 Kurzemes rajona filiāle vecākais lietvedis
Līga Luksta 791,23 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Lūse 1010,74 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Alla Maceiko 761,04 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Baiba Mačtama 915,50 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Velga Makarēviča 1043,16 Centra rajona filiāle vadītājs
Tatjana Maļceva 841,58 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vecākais referents
Elvīra Marecka 872,15 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Egils Markus 799,54 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Mazaļevska 744,60 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Edīte Mārtinsone 752,48 Bauskas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Uģis Meimers 678,62 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Mēnese 675,98 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Ilvars Mičs 804,68 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Monika Miglāne 1142,84 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Zanda Migliņa 886,56 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Miķelsone 897,35 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Mita-Fučedži 877,86 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Astrīda Mitjakova 1055,38 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristina Mitrofanova 524,37 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Jana Mituza 857,28 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Jeļena Morozova 832,15 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Mozers 1131,03 Administrācija sabiedrisko attiecību vadītājs
Inese Muceniece 924,71 Probācijas programmu nodaļa vadītājs
Aelita Muša 484,52 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Dina Mūrniece 1030,18 Administrācija IT projektu vadītājs
Ariandra Neulāne 798,61 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Santa Nikaze 832,86 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Novicka-Lūse 762,69 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dita Nusberga 1050,19 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Jurijs Onufrijevs 519,74 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Orlova 856,30 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Karīna Ornicāne 697,10 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Ornicāns 881,93 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aigars Ostrovskis 911,92 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Agita Otto 870,60 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ligita Ozoliņa 923,98 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ivars Ozoliņš 920,96 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ludmila Panfilova 825,91 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Mihails Papsujevičs 3901,40 Administrācija vadītājs
Iveta Pastare 692,06 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Darja Paškova-Lupane 788,51 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Līga Pauniņa 813,68 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Pavlova 827,09 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Ina Pavloviča 613,67 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ineta Pavloviča-Gleizde 731,92 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Peisniece 786,26 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Petunova 889,56 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Laura Pētersone 682,17 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Brigita Pētersone 910,60 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Pipare 510,69 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Veronika Platace 784,64 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Zane Poķe 795,65 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anete Porozova 967,65 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Gita Priede 851,38 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Priževoite 588,10 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Proņina 822,00 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Elīna Pučeka 646,51 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Arnis Pudāns 762,34 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Puķāne 96,68 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanda Puncule 804,44 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Pura 915,29 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Purena 818,07 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Sanita Puzāne-Kaļina 790,32 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Irina Pūrīte 1158,02 Izlīg.,izvērt.ziņoj.,piesp.un sab.darba depart. vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Signe Radele 876,66 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Juris Ragovskis 1034,58 Balvu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Dace Rašmane 653,95 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Raudziņa 821,81 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jolanta Rābante 744,38 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Reidzāne 692,06 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Reikmane 845,74 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laura Reimane 472,48 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Reine 780,92 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Reingolde 797,15 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Reliņa 776,86 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kitija Reuta 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Alda Revina 1071,51 Tukuma teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ieva Riekstiņa 810,65 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ginta Riekstiņa 896,11 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Eva Rižika 802,98 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rūta Rode 895,78 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Žanna Roga 830,60 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Romānova 826,03 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marts Rozens 647,02 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Linda Rozenštoka-Brīvule 867,05 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Larisa Rožnova 763,67 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eva Rubene 845,85 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aivars Rubuls 821,77 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vita Ruduša 807,61 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evija Rudzāte 788,23 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kristīne Rudzīte 752,86 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilga Rutka 838,06 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Ruža 797,86 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Rita Saleniece 830,60 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Sarkane 792,86 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liena Sausiņa 487,37 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Santa Savicka 797,86 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Savicka 804,89 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Sazanoviča 759,70 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Normunds Sāns 747,18 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Semenova 837,15 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Sergejeva 778,66 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sergijevska 776,80 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Māris Sika 897,09 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Silvija Silanagle 764,73 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Sanita Silarāja-Liepiņa 1010,40 Dokumentu pārvaldības nodaļa vadītājs
Gita Simule 902,69 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Krista Skara 381,87 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Marika Skricka 800,34 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Nellija Skrube 599,91 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Dagnita Skudika 771,80 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Skulte 817,00 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aksana Slavinska 742,60 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aldis Sondors 819,80 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Kristīne Sorokina 725,12 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīna Spēlmane 830,60 Olaines filiāle probācijas speciālists
Kristīne Spoģe 642,15 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Daiga Sproģe 832,99 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Sproģis 922,93 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Stankeviča 812,09 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Stārka 792,15 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Stikāne 757,86 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sintija Stivriņa 875,42 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Sandra Stivriņa 929,18 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ina Straume 525,97 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jeļena Strode 799,68 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Māris Stucers 1111,93 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Jāzeps Suharevskis 744,76 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Armands Supe 841,58 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītāja vietnieks
Sanita Suveizda 725,38 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sviķe 1081,69 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vadītājs
Ilze Šakurova 797,54 Olaines filiāle probācijas speciālists
Eduards Šarņeckis 698,89 Nodrošinājuma nodaļa informācijas vadības speciālists
Inta Šaršūne 761,24 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Šaule 802,98 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Šidlovska 776,97 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sanita Škribļaka 1658,89 Administratīvās vadības departaments vadītājs
Maija Šmite 1032,21 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Igors Šmits 930,74 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Štelpa 801,29 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laimdota Šulce 753,93 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Maija Šustiņa 991,01 Salaspils filiāle vadītājs
Evelīna Šutrenkova-Libbo 664,51 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais referents
Kristīne Šveca 757,82 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilze Tālberga 884,86 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eduards Teifurovs 1017,73 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kristiāna Tēberga 781,81 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laima Tikuma 694,17 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Leons Tiļļa 900,66 Dobeles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Māra Timermane 792,15 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jurijs Toks 1106,70 Administrācija informācijas vadības speciālists
Iveta Treimane 845,03 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Truskovska 804,50 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Olga Tupīte 1013,29 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Liene Urbanoviča 947,43 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Uzula-Vērdiņa 565,20 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aija Vagale 903,40 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Natālija Vaitehoviča 801,05 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītāja vietnieks
Viktorija Vatažina 247,44 Finanšu un plānošanas nodaļa materiālu uzskaites grāmatvedis
Inese Veikša 757,86 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Veisa 857,10 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Verbicka 715,98 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Lolita Vējiņa 734,21 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Dagnija Vēvere 888,59 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Linda Vidiņa 454,50 Nodrošinājuma nodaļa vecākais referents
Aina Vilcāne 822,86 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Vilcāne 1102,84 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristīne Vilciņa 855,93 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Andra Vītola 571,08 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laila Vītola 738,30 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ieva Vītola 775,51 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Vītoliņa 762,12 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvars Vītols 872,20 Elektroniskās uzraudzības centrs vadītājs
Tatjana Voitkeviča 633,48 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Gints Vorkals 832,90 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Vovks 835,60 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aiva Zadiņa 752,86 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Zandberga 815,80 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anvars Zavackis 425,03 Mācību un pētījumu nodaļa vadošais pētnieks
Jānis Zārdiņš 1299,41 Cēsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Zebauere 973,29 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lita Zelča 838,44 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vadītājs
Gita Zeltiņa 797,86 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Ziediņa 915,81 Izlīguma nodaļa vadītājs
Aija Ziediņa 883,72 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zandis Zīle 684,22 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Zuntmane 924,31 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Karīna Zuša 742,60 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Zute 752,86 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Zvirgzdiņa 653,95 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Ilze Žabova 874,60 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Židele 764,68 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists