2018.gada septembris

Vārds Uzvārds Izmaksai Struktūrvienības nosaukums Amata nosaukums
Mārīte Agafonova 772,38 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Pēteris Aglonietis 1003,28 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ligita Aitova 793,30 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Guntis Albergs 1013,29 Valkas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ivars Andžāns 777,86 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evita Anilēna-Flugina 907,23 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Apaļka 770,67 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Ilze Apine 825,42 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Daira Apine 877,52 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Una Apsalone 615,71 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Apsalone 283,04 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Dace Arne 832,60 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Margarita Artihoviča 764,86 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Asnāte Avotniece 476,23 Administrācija projekta vadītājs
Jevgenija Ābelīte 394,14 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Līga Āboliņa 655,04 Administrācija vadītāja palīgs
Inese Āboltiņa 770,07 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Lūcija Ārmane 668,89 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Balančonoka 830,18 Mācību un pētījumu nodaļa vadītājs
Līga Balgalve 780,38 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Dzintars Balodis 621,50 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Briāna Baltgalve 650,02 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Barkāne 805,95 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Barkāns 1174,46 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ēriks Beitelis 961,10 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Beriņa 794,82 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vija Berlande 789,49 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jolanta Bernāne 1001,29 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vadītājs
Benita Bernāne 884,13 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Aija Betlere 1073,78 Olaines filiāle vadītājs
Ilona Bērza-Šulte 799,04 Administrācija projekta vadītāja asistents
Solvita Bērziņa 885,26 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iluta Bērziņa 725,38 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Maija Bite 865,50 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Bīskapa 713,41 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Aira Blumbaha 780,17 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvija Bļinkova 872,30 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītājs
Rūta Bogdanova 804,39 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Dagne Bondareva 694,70 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Līvija Bondareva 752,86 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Borisova 831,22 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ksenija Borodina 708,79 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Alise Brača 720,38 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Anita Brence 613,56 Centra rajona filiāle vecākais lietvedis
Antra Brence 630,54 Latgales priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Edīte Brīvule 1002,74 Limbažu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sanita Brūkle 760,01 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Valda Buiķe 978,29 Madonas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ilze Buivida 781,38 Olaines filiāle probācijas speciālists
Kristīne Bule 615,01 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Evija Burkovska 300,35 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Kaspars Caune 805,95 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ilva Celma 673,19 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ronalds Cinks 588,52 Mācību un pētījumu nodaļa pētnieks
Baiba Cipriķe 826,85 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Sintija Ciša 771,38 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Cīrule 634,59 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Kitija Černovska 729,63 Olaines filiāle probācijas speciālists
Lidija Čuhraja 742,60 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Dārzniece 1008,54 Zemgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Maruta Delpere 659,69 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elīna Demirtaše 701,36 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Derkevica 780,52 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aelita Dimitrijeva 752,86 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Dinsberga 742,47 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Astrīda Divra 792,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Solvita Dīķe 1148,47 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sandra Djatkoviča 857,79 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marta Djatlova 695,17 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Mārīte Dobele 890,76 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Dobroserdova 1020,44 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Inga Dragūne 703,68 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilzīte Duļbinska 1060,67 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingrīda Dunaiska 772,20 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Andželika Dzelzkalēja 840,62 Personālvadības nodaļa vadītājs
Bruno Dzērve 534,48 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Zane Dzērve 783,21 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Biruta Dzērve 973,29 Saldus teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Andris Eglons 482,29 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Jolanta Eihentāle 973,29 Ogres teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Santa Eisaka 759,13 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Šurahanuma Eivazova-Sutra 1336,75 Juridiskā nodaļa vadītājs
Sarmīte Embrika 1018,29 Ventspils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Indra Esserte 566,97 Dokumentu pārvaldības nodaļa galvenais arhīvists
Ilona Ezera 1480,19 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kārlis Ērglis 769,64 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Elga Ērmane 745,82 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ludmila Ēvele 372,27 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irīna Fadejeva 797,86 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Filka 839,10 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Frišenbrūdere 509,94 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Guna Garā 773,94 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Gorlanova 894,04 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Gregersone 837,86 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kintija Grigola 870,60 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Daiga Grīnberga 625,03 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Andis Grīnvalds 483,38 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zane Grīva 757,86 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Karīna Gromova 790,32 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vecākais referents
Līga Gudrika 636,45 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Līga Holma 796,13 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ieviņa 826,63 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Imeņinova 656,34 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Ivina 832,02 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Iznova 872,60 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Jakovela 845,95 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jakuševa 885,70 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Daiga Januma 905,85 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Renārs Jasāns 844,43 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elita Jaudzema 989,12 Preiļu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evita Jākobsone 832,15 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Skaidrīte Jemeļjanova 905,66 Ludzas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ainis Jukšs 847,28 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Eva Jurčenko 491,70 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Mudīte Jurevica 638,19 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Jurevičius 1494,06 Administrācija projekta vadītājs
Līga Juškevica 838,75 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jūga 946,25 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Kairiša 867,23 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Pārsla Kaķīte 796,52 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Kalvenieks 775,38 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Kaļāne 431,50 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marija Kampāne 205,95 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Georgijs Kasjanovs 865,11 Personālvadības nodaļa juriskonsults
Svetlana Kauliņa 951,92 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Ineta Kaupa-Jonuša 792,86 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Kazaroveca 358,98 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Emīls Kālis 1332,66 Administrācija sistēmanalītiķis
Ita Keiša 1002,74 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aleksandra Kerna 847,28 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vecākais referents
Ineta Kēla 992,91 Talsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ināra Kima 949,58 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vadītājs
Aļona Klebaha 745,58 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Mareks Klebahs 766,09 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Nataļja Kluce 879,82 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Klūga 1063,98 Uzraudzības  nodaļa vadītājs
Indra Kļaviņa 860,89 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rasma Kļaviņa 835,26 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Knodze 922,52 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Kokenberga 576,80 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Aelita Kokina 784,83 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Koļča 792,15 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Česlavs Koržeņevskis 1155,82 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Daira Kosīte 816,12 Latgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Kristiana Kovaļuka 982,53 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Sergejs Kozičs 858,40 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Raimonds Kozlovs 765,38 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Una Kozlovska 1148,54 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Irēna Kožemjakina 600,00 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītājs
Gundega Krastiņa 615,47 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Krastiņa 729,47 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Antra Kreica 746,34 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Roberts Krilovs 553,49 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Kristkalns-Tauriņš 802,86 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Gunta Krumpāne 787,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daina Krūmiņa 1008,54 Kurzemes rajona filiāle vadītājs
Marika Krūmiņa 720,38 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Krūmiņš 692,06 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vilnis Krūmiņš 916,90 Ziemeļu rajona filiāle vadītājs
Orests Kubarko 461,53 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Ilona Kudure 801,22 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Kundziņa 723,75 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Evija Kurzemniece 742,82 Mācību un pētījumu nodaļa vecākais referents
Edgars Kušnirs 939,61 Nodrošinājuma nodaļa vadītājs
Rita Kuzņecova 832,15 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ķestere 733,21 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Baiba Ķikure 686,12 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Alda Labanovska 1074,99 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Baiba Labsvārde 805,34 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elizabete Lagzdiņa 738,92 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kristiāna Lapiņa 835,18 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Gundega Lapsa 776,19 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aleksejs Lapsa 751,13 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vija Lapsa 794,15 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jānis Lavicevičs 346,64 Nodrošinājuma nodaļa saimniecības pārzinis
Laura Lāce 749,31 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inta Lempa 884,00 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Liepa 843,75 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laine Liepiņa 593,47 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Linde 1328,60 Uzraudzības un probācijas programmu departaments vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Irita Lipiņa 822,70 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rita Lipsne 788,86 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Sanna Ločmele 747,46 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Iveta Lukičeva 570,44 Kurzemes rajona filiāle vecākais lietvedis
Līga Luksta 758,83 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Lūse 51,49 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Alla Maceiko 396,00 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Baiba Mačtama 920,50 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Velga Makarēviča 1007,04 Centra rajona filiāle vadītājs
Tatjana Maļceva 753,00 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vecākais referents
Elvīra Marecka 872,15 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Egils Markus 835,71 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Mazaļevska 608,06 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Edīte Mārtinsone 1171,64 Bauskas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Uģis Meimers 720,38 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Mēnese 628,08 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Ilvars Mičs 806,22 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Monika Miglāne 1106,40 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Zanda Migliņa 791,08 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Miķelsone 877,15 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Mita-Fučedži 976,22 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Astrīda Mitjakova 1024,54 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristina Mitrofanova 248,66 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Jana Mituza 360,96 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Jeļena Morozova 704,63 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Mozers 1131,03 Administrācija sabiedrisko attiecību vadītājs
Inese Muceniece 913,18 Probācijas programmu nodaļa vadītājs
Aelita Muša 516,41 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Dina Mūrniece 1022,12 Administrācija IT projektu vadītājs
Ariandra Neulāne 765,38 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Santa Nikaze 832,86 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Novicka-Lūse 757,86 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dita Nusberga 851,17 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Jurijs Onufrijevs 820,62 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Orlova 811,58 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Karīna Ornicāne 751,45 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Ornicāns 806,22 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aigars Ostrovskis 911,92 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Agita Otto 749,39 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ligita Ozoliņa 870,60 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ivars Ozoliņš 927,05 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ludmila Panfilova 818,43 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Mihails Papsujevičs 2296,66 Administrācija vadītājs
Iveta Pastare 699,70 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Darja Paškova-Lupane 774,70 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Līga Pauniņa 732,91 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Pavlova 706,85 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Ina Pavloviča 776,80 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ineta Pavloviča-Gleizde 736,58 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Peisniece 728,39 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Petunova 889,56 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Laura Pētersone 1152,39 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Brigita Pētersone 910,60 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Pipare 767,65 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Veronika Platace 200,00 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Zane Poķe 792,15 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anete Porozova 437,09 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Gita Priede 837,52 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Priževoite 497,20 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Proņina 583,53 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Elīna Pučeka 790,30 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Arnis Pudāns 362,54 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanda Puncule 768,27 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Pura 873,43 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Purena 806,15 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Sanita Puzāne-Kaļina 790,32 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Irina Pūrīte 1360,09 Izlīguma, izvērtēšanas ziņojumu, piespiedu un sabiedriskā darba departaments vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Signe Radele 870,60 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Juris Ragovskis 1013,29 Balvu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Dace Rašmane 835,60 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Raudziņa 388,29 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jolanta Rābante 750,38 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Reidzāne 685,55 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Reikmane 796,00 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laura Reimane 424,59 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Reine 780,92 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Reingolde 821,62 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Reliņa 501,82 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kitija Reuta 752,36 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Alda Revina 1112,47 Tukuma teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ieva Riekstiņa 586,42 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ginta Riekstiņa 805,38 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Eva Rižika 797,86 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rūta Rode 884,82 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Žanna Roga 830,69 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Romānova 830,61 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marts Rozens 827,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Linda Rozenštoka-Brīvule 747,41 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Larisa Rožnova 732,86 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eva Rubene 1258,83 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aivars Rubuls 798,75 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vita Ruduša 832,15 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evija Rudzāte 691,85 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kristīne Rudzīte 558,42 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Rukmane 215,19 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilga Rutka 837,52 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Ruža 806,22 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Rita Saleniece 637,03 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Sarkane 792,86 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Savicka 797,86 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Savicka 796,18 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Sazanoviča 749,38 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Normunds Sāns 722,12 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Semenova 837,15 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Sergejeva 803,38 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sergijevska 115,16 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Māris Sika 905,89 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Silvija Silanagle 754,29 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Sanita Silarāja-Liepiņa 1391,96 Dokumentu pārvaldības nodaļa vadītājs
Gita Simule 861,52 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Krista Skara 281,87 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Marika Skricka 784,99 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Nellija Skrube 599,91 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Dagnita Skudika 735,34 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Skulte 767,22 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aksana Slavinska 697,80 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aldis Sondors 797,15 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Kristīne Sorokina 989,89 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīna Spēlmane 830,60 Olaines filiāle probācijas speciālists
Kristīne Spoģe 715,95 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Daiga Sproģe 789,93 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Sproģis 936,23 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Stankeviča 812,09 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Stārka 816,42 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Stikāne 772,81 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sintija Stivriņa 789,43 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Sandra Stivriņa 926,19 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ina Straume 861,58 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jeļena Strode 796,18 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Māris Stucers 471,81 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Jāzeps Suharevskis 793,69 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Armands Supe 578,99 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītāja vietnieks
Sanita Suveizda 725,38 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sviķe 1046,56 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vadītājs
Ilze Šakurova 755,30 Olaines filiāle probācijas speciālists
Eduards Šarņeckis 687,74 Nodrošinājuma nodaļa informācijas vadības speciālists
Inta Šaršūne 680,83 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Šaule 785,74 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Šidlovska 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sanita Škribļaka 1658,89 Administratīvās vadības departaments vadītājs
Maija Šmite 827,64 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Igors Šmits 952,25 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Štelpa 801,29 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laimdota Šulce 518,83 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Maija Šustiņa 986,16 Salaspils filiāle vadītājs
Evelīna Šutrenkova-Libbo 387,89 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais referents
Kristīne Šveca 889,22 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilze Tālberga 939,16 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eduards Teifurovs 790,22 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kristiāna Tēberga 778,58 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laima Tikuma 664,97 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Leons Tiļļa 900,66 Dobeles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Māra Timermane 835,92 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jurijs Toks 836,52 Administrācija informācijas vadības speciālists
Iveta Treimane 848,93 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Truskovska 527,75 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Olga Tupīte 1013,29 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Liene Urbanoviča 980,24 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Uzula-Vērdiņa 675,26 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aija Vagale 942,58 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Natālija Vaitehoviča 915,07 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītāja vietnieks
Viktorija Vatažina 727,25 Finanšu un plānošanas nodaļa materiālu uzskaites grāmatvedis
Inese Veikša 759,85 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Veisa 821,94 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Verbicka 598,23 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Lolita Vējiņa 930,34 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Dagnija Vēvere 865,07 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Linda Vidiņa 549,84 Nodrošinājuma nodaļa vecākais referents
Aina Vilcāne 851,25 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Vilcāne 1096,75 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristīne Vilciņa 680,19 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ieva Vītola 832,86 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andra Vītola 909,12 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laila Vītola 739,70 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Inga Vītoliņa 754,13 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvars Vītols 872,20 Elektroniskās uzraudzības centrs vadītājs
Tatjana Voitkeviča 803,55 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Gints Vorkals 781,74 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Vovks 835,60 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aiva Zadiņa 752,86 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Zandberga 792,15 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anvars Zavackis 454,30 Mācību un pētījumu nodaļa vadošais pētnieks
Anna Zavjalova 1277,43 Finanšu un plānošanas nodaļa Finanšu ekonomists
Jānis Zārdiņš 1299,41 Cēsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Zebauere 623,76 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lita Zelča 952,20 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vadītājs
Gita Zeltiņa 797,86 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Ziediņa 905,69 Izlīguma nodaļa vadītājs
Aija Ziediņa 916,93 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zandis Zīle 676,81 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Zuntmane 982,56 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Karīna Zuša 742,60 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Zute 759,13 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Zvirgzdiņa 1004,37 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Ilze Žabova 829,55 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Židele 743,10 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists