Aizkraukle

Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts probācijas dienests

 

Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:

Administratīvās vadības departamenta Nodrošinājuma nodaļas vadītājs

Edgars Kušnirs

tālr.: . 67021145, e-pasts: nodrosinajums@vpd.gov.lv

Nomas objekts:

Nekustamā īpašuma noma Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Aizkraukles nodaļas darbības nodrošināšanai.

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Nomas objekta atrašanās vieta: Aizkraukles pilsētas centrā ar labu infrastruktūru, sabiedriskā transporta piekļuves iespējām, kājām, automašīnu.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Aizkraukles nodaļas darbības nodrošināšana, apmeklētāju pieņemšana.

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz laiku līdz 12 gadiem.

Nepieciešamā platība:

Sk. Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtība

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

Sk. Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtība

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā: “Nekustamā īpašuma noma Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Aizkraukles nodaļas darbības nodrošināšanai”.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

 

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā:

Līdz 2018.gada 23.oktobra plkst. 14:00

 

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts probācijas dienests 

Juridiskā nodaļa

Dzirnavu iela 91, Rīga, LV–1011

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Dokumentācija


1. Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtība;

2. 4.pielikums "Telpu izmaksu aprēķins";

3. 5.pielikums "kabīņu parametri".