Aizvadīta pirmā korekcijas dienestu darbinieku ikgadējā Eiropas Sociālā fonda ietvaros īstenotā konference

2. novembrī Rīgā, viesnīcā Bellevue Park Hotel Riga, notika pirmā Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) un Valsts probācijas dienesta (VPD) darbinieku konference “Veidojot labo praksi”, kurā pārrunāja IeVP Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektos “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” un “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” paveikto no 2016. gada decembra līdz šim brīdim.

Tāpat konferences ietvaros ieslodzījuma vietu darbinieki dalījās labajā praksē korekcijas programmu ieviešanā, kā arī profesionālās darbības izaicinājumos. Savukārt VPD pārstāvji stāstīja par brīvprātīgo darbu kā būtisku sabiedrības drošības resursu.

Konferences atklāšanas uzrunā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs izteica pateicību korekcijas dienestu darbiniekiem par ieguldīto darbu sistēmas attīstībā, kā arī novēlēja projekta ieviesējiem veiksmi turpmāko projekta mērķu sasniegšanā līdz 2022. gada decembrim.

Savukārt IeVP priekšniece ģenerāle Ilona Spure uzsvēra projektu nozīmi penitenciārās sistēmas ceļā uz mūsdienīgu korekcijas darba attīstību ieslodzījuma vietās.

Projektu partneriestādes VPD vadītājs Mihails Papsujevičs ikvienam klātesošajam novēlēja nepadoties augstu mērķu sasniegšanā un atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību ar IeVP un projektu komandu.

Pasākumā kopskaitā piedalījās 120 dalībnieki, tajā skaitā IeVP, VPD un Tieslietu ministrijas darbinieki, kas iesaistījās darba grupās, gūstot padziļinātas zināšanas un analizējot praktiskus piemērus abu IeVP ESF projektu pienesumā ieslodzījuma vietām un VPD.

Klātesošajiem lekciju par stereotipiem un to laušanu sniedza reklāmas aģentūras !MOOZ dibinātājs un Latvain Art Directrors Club prezidents Ēriks Stendzenieks.

Ikgadējo konferenci par aktuāliem kriminālsodu izpildes tematiem labās prakses popularizēšanai sabiedrības stereotipu maiņai un par progresu IeVP ESF projektu īstenošanā plānots organizēt ik gadu līdz 2022. gada decembrī.

Ikgadējā konference korekcijas iestāžu darbiniekiem “Veidojot labo praksi” notika IeVP īstenotā ESF projekta “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” (ID Nr. 9.1.3.0/16/I/001) ietvaros. Projektu 85 % apmērā finansē ESF, un 15% ir valsts budžeta finansējums.

IeVP ESF projekta “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” partneris ir VPD.

Informāciju sagatavoja:

Jūlija Ņikitina
Ieslodzījuma vietu pārvaldes
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001

"Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" 
informatīvo pasākumu koordinatore un projekta vadītāja asistente komunikācijas jautājumos
E-pasts: julija.nikitina@ievp.gov.lv

Tel.: 67290265

Mob.: 27027298