2018.gada maijs

Vārds Uzvārds Izmaksai Struktūrvienības nosaukums Amata nosaukums
Mārīte Agafonova 777,00 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Pēteris Aglonietis 836,41 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ligita Aitova 349,18 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Guntis Albergs 1168,69 Valkas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Laila Lienīte Amoliņa 632,41 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Margarita Anča 836,41 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evita Anilēna-Flugina 890,78 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Apaļka 790,49 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daira Apine 924,20 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Apine 800,41 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Una Apsalone 830,60 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Arne 832,60 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Asnāte Avotniece 399,02 Administrācija projekta vadītājs
Jevgenija Ābelīte 740,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Līga Āboliņa 684,11 Administrācija vadītāja palīgs
Inese Āboltiņa 760,42 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Lūcija Ārmane 1499,21 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Balgalve 1125,76 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Dzintars Balodis 733,28 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Briāna Baltgalve 810,90 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Barkāne 531,43 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Barkāns 1214,07 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lija Lidija Batarevska 803,09 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Ēriks Beitelis 891,60 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Beriņa 779,93 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vija Berlande 783,46 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jolanta Bernāne 1090,76 Vidzemes priekšpilsētas filiāle vadītājs
Benita Bernāne 1052,21 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Aija Betlere 1055,94 Olaines filiāle vadītājs
Ilona Bērza-Šulte 672,70 Administrācija projekta vadītāja asistents
Iluta Bērziņa 531,40 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Solvita Bērziņa 894,99 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Bite 874,86 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Bīskapa 797,97 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Aira Blumbaha 771,80 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvija Bļinkova 952,98 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītājs
Rūta Bogdanova 701,54 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Dagne Bondareva 704,13 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Līvija Bondareva 935,89 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Borisova 781,91 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Alise Brača 729,56 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Antra Brence 660,94 Latgales priekšpilsētas filiāle vecākais lietvedis
Anita Brence 657,77 Centra rajona filiāle vecākais lietvedis
Edīte Brīvule 1010,06 Limbažu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Valda Buiķe 978,29 Madonas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evija Burkovska 329,43 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Kaspars Caune 805,67 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Ilva Celma 828,64 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ronalds Cinks 310,56 Mācību un pētījumu nodaļa pētnieks
Baiba Cipriķe 858,20 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Inga Cīrule 738,97 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Kitija Černovska 759,51 Olaines filiāle probācijas speciālists
Erīna Čerņavska 543,94 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Lidija Čuhraja 1423,88 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Dārzniece 1007,50 Zemgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Anita Debeļska 880,81 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kārlis Deksnis 772,06 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maruta Delpere 399,22 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elīna Demirtaše 515,57 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Derkevica 587,04 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aelita Dimitrijeva 752,86 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Dinsberga 730,78 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Astrīda Divra 792,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Solvita Dīķe 1140,09 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Sandra Djatkoviča 843,80 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marta Djatlova 741,14 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Mārīte Dobele 877,23 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Dobroserdova 1075,82 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Dovgāne 744,07 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Dragūne 870,73 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilzīte Duļbinska 1104,43 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingrīda Dunaiska 825,51 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Andželika Dzelzkalēja 860,81 Personālvadības nodaļa vadītājs
Bruno Dzērve 727,83 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Zane Dzērve 783,20 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Biruta Dzērve 973,29 Saldus teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Andris Eglons 916,34 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Jolanta Eihentāle 973,29 Ogres teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Santa Eisaka 766,38 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Šurahanuma Eivazova-Sutra 1167,66 Juridiskā nodaļa vadītājs
Sarmīte Embrika 1022,96 Ventspils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Indra Esserte 778,77 Dokumentu pārvaldības nodaļa galvenais arhīvists
Ilona Ezera 871,71 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elga Ērmane 836,21 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ludmila Ēvele 846,12 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irīna Fadejeva 818,62 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Olga Filka 891,39 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Frišenbrūdere 494,33 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Guna Garā 286,05 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Gorlanova 904,22 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Gregersone 757,93 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kintija Grigola 865,28 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Viktorija Grišina 259,14 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība psihologs
Daiga Grīnberga 846,01 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Andis Grīnvalds 728,90 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zane Grīva 734,33 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Karīna Gromova 508,30 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vecākais referents
Līga Gudrika 658,81 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Līga Holma 803,53 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ieviņa 831,60 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gunta Imeņinova 761,74 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Ivina 835,00 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Iznova 82,16 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Jakovela 845,11 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jakuševa 1027,26 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Daiga Januma 1161,30 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Renārs Jasāns 796,30 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elita Jaudzema 827,42 Preiļu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evita Jākobsone 833,63 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Skaidrīte Jemeļjanova 905,66 Ludzas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ainis Jukšs 847,28 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Eva Jurčenko 600,13 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Mudīte Jurevica 795,69 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Jurevičius 1226,06 Administrācija projekta vadītājs
Līga Juškevica 905,69 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanita Jūga 773,80 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Kaikare 727,88 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Anita Kairiša 875,32 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Pārsla Kaķīte 798,49 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Kalvenieks 757,77 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Kaļāne 810,90 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marija Kampāne 996,60 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Georgijs Kasjanovs 928,05 Personālvadības nodaļa juriskonsults
Svetlana Kauliņa 864,60 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Ineta Kaupa-Jonuša 816,91 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Kazaroveca 757,39 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Emīls Kālis 1308,05 Administrācija sistēmanalītiķis
Ita Keiša 1599,59 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aleksandra Kerna 907,09 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vecākais referents
Ineta Kēla 979,66 Talsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ināra Kima 949,58 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vadītājs
Aļona Klebaha 641,58 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Mareks Klebahs 936,82 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Nataļja Kluce 892,27 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Klūga 1320,40 Uzraudzības  nodaļa vadītājs
Indra Kļaviņa 861,22 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rasma Kļaviņa 831,73 Olaines filiāle probācijas speciālists
Inga Knodze 923,94 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Kokenberga 627,90 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Aelita Kokina 1171,12 Krāslavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ināra Koļča 811,82 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Kondore 585,39 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Česlavs Koržeņevskis 1155,82 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Daira Kosīte 1007,18 Latgales priekšpilsētas filiāle vadītājs
Marika Kovaļevska 440,06 Administratīvās vadības departaments kvalitātes vadītājs
Kristiana Kovaļuka 995,60 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Sergejs Kozičs 841,44 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Una Kozlovska 714,28 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Irēna Kožemjakina 1098,04 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītājs
Dace Krastiņa 757,27 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Gundega Krastiņa 846,45 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Antra Kreica 776,57 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Roberts Krilovs 815,54 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Andris Kristkalns-Tauriņš 802,86 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Gunta Krumpāne 791,92 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Daina Krūmiņa 1004,49 Kurzemes rajona filiāle vadītājs
Marika Krūmiņa 746,30 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Krūmiņš 692,22 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Vilnis Krūmiņš 1091,28 Ziemeļu rajona filiāle vadītājs
Orests Kubarko 783,57 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Marta Kubliņa 754,56 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Ilona Kudure 797,54 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Kundziņa 949,78 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Evija Kurzemniece 765,46 Mācību un pētījumu nodaļa vecākais referents
Edgars Kušnirs 1254,20 Nodrošinājuma nodaļa vadītājs
Monta Kuzmicka 995,33 Mācību un pētījumu nodaļa vadītājs
Rita Kuzņecova 424,11 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Ķestere 755,32 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Baiba Ķikure 686,12 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Alda Labanovska 752,06 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Baiba Labsvārde 1264,40 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Elizabete Lagzdiņa 698,97 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Kristiāna Lapiņa 1002,21 Probācijas programmu nodaļa vecākais referents
Gundega Lapsa 1163,16 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vija Lapsa 272,60 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aleksejs Lapsa 779,76 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Lavicevičs 607,52 Nodrošinājuma nodaļa saimniecības pārzinis
Laura Lāce 106,61 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inta Lempa 803,12 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Liepa 823,37 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laine Liepiņa 743,14 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Linde 1474,76 Uzraudzības un probācijas progr. depart. vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Irita Lipiņa 1176,47 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rita Lipsne 780,19 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Iveta Lukičeva 652,25 Kurzemes rajona filiāle vecākais lietvedis
Līga Luksta 791,95 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Lūse 1182,85 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Alla Maceiko 754,99 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Baiba Mačtama 1033,98 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Velga Makarēviča 1318,56 Centra rajona filiāle vadītājs
Tatjana Maļceva 937,79 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa vecākais referents
Kristaps Maļina 772,59 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Elvīra Marecka 642,73 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Egils Markus 809,62 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Diāna Mazaļevska 747,22 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Edīte Mārtinsone 982,86 Bauskas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Uģis Meimers 720,38 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Mēnese 659,46 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Ilvars Mičs 797,86 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Monika Miglāne 1142,84 Valmieras teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Zanda Migliņa 759,89 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Miķelsone 725,32 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Mita-Fučedži 895,73 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Astrīda Mitjakova 1077,72 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristina Mitrofanova 645,77 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Jana Mituza 896,34 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Jeļena Morozova 837,25 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Imants Mozers 1187,58 Administrācija sabiedrisko attiecību vadītājs
Līga Muceniece 0,00 Bauskas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Muceniece 1039,42 Probācijas programmu nodaļa vadītājs
Ksenija Muļare 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Dina Mūrniece 1079,38 Administrācija IT projektu vadītājs
Ilze Nagle 805,17 Olaines filiāle probācijas speciālists
Ariandra Neulāne 857,85 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Santa Nikaze 832,86 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilze Novicka-Lūse 769,89 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dita Nusberga 895,16 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Jurijs Onufrijevs 693,02 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Orlova 845,57 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Karīna Ornicāne 759,13 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Ornicāns 828,02 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aigars Ostrovskis 1910,65 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Agita Otto 870,60 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ligita Ozoliņa 910,39 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ivars Ozoliņš 500,60 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ludmila Panfilova 1075,95 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Mihails Papsujevičs 2317,53 Administrācija vadītājs
Adele Paraževska 73,16 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Iveta Pastare 708,46 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Darja Paškova-Lupane 793,97 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Līga Pauniņa 752,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Pavlova 900,14 Finanšu un plānošanas nodaļa grāmatvedis
Ina Pavloviča 776,80 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ineta Pavloviča-Gleizde 733,93 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Vita Peisniece 720,38 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Petunova 889,56 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Laura Pētersone 958,00 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Brigita Pētersone 914,86 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Pipare 716,81 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Līga Piskunova 765,38 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Veronika Platace 1075,78 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Zane Poķe 837,54 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anete Porozova 722,70 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Gita Priede 830,60 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Priževoite 752,86 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zanda Prokopenko 504,10 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Ilona Proņina 744,78 Uzraudzības  nodaļa vecākais referents
Elīna Pučeka 821,08 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Arnis Pudāns 762,34 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sanda Puncule 807,89 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Pura 875,60 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilona Purena 809,89 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Sanita Puzāne-Kaļina 679,76 Izlīguma nodaļa vecākais referents
Irina Pūrīte 1422,30 Izlīguma, izvērtēš. ziņoj., piesp. un sab. darba dep. vadītāja-dienesta vadītāja vietnieks
Signe Radele 948,58 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Anastasija Radeviča 269,39 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Juris Ragovskis 864,50 Balvu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Dace Rašmane 1196,47 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jolanta Rābante 595,25 Limbažu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Reidzāne 738,97 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Iveta Reikmane 855,58 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laura Reimane 367,55 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Līga Reine 766,78 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Maija Reingolde 742,49 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Reliņa 860,20 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Laila Remicāne 564,42 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Kitija Reuta 783,76 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Alda Revina 1112,94 Tukuma teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ieva Riekstiņa 805,03 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ginta Riekstiņa 805,38 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Eva Rižika 797,86 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Rūta Rode 875,60 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Žanna Roga 890,34 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anita Romānova 906,12 Alūksnes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Liene Rozenova 427,60 Cēsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Marts Rozens 854,30 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Linda Rozenštoka-Brīvule 899,00 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Larisa Rožnova 763,57 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eva Rubene 1079,09 Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Aivars Rubuls 795,32 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Vita Ruduša 469,46 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Evija Rudzāte 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Kristīne Rudzīte 768,27 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Rukmane 898,24 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilga Rutka 435,71 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Rutkupa 720,54 Personālvadības nodaļa personāla speciālists
Rita Saleniece 1325,14 Balvu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Irina Sarkane 798,35 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilmārs Sarkans 815,54 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Santa Savicka 570,28 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Savicka 784,94 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ingrīda Sazanoviča 775,06 Finanšu un plānošanas nodaļa algu grāmatvedis
Normunds Sāns 765,57 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Sergejeva 799,95 Saldus teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sergijevska 815,90 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Māris Sika 925,06 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Silvija Silanagle 758,57 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Sanita Silarāja-Liepiņa 1072,34 Dokumentu pārvaldības nodaļa vadītājs
Gita Simule 906,84 Valkas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Krista Skara 430,99 Probācijas programmu nodaļa vecākais eksperts
Marika Skricka 800,34 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Nellija Skrube 619,15 Liepājas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Dagnita Skudika 666,84 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Skulte 819,05 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Aksana Slavinska 748,20 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aldis Sondors 729,24 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Kristīne Sorokina 870,60 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīna Spēlmane 851,74 Olaines filiāle probācijas speciālists
Kristīne Spoģe 709,04 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Daiga Sproģe 867,45 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Sproģis 441,67 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aija Stankeviča 812,09 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Agnese Stārka 643,10 Dobeles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Stikāne 762,04 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sintija Stivriņa 775,39 Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļa probācijas speciālists
Sandra Stivriņa 915,60 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ina Straume 585,22 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jeļena Strode 840,42 Ziemeļu rajona filiāle probācijas speciālists
Māris Stucers 371,48 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Jāzeps Suharevskis 905,78 Elektroniskās uzraudzības centrs referents
Armands Supe 841,58 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa vadītāja vietnieks
Sanita Suveizda 138,16 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Sviķe 1097,73 Izvērtēšanas ziņojumu nodaļa vadītājs
Ilze Šakurova 800,76 Olaines filiāle probācijas speciālists
Eduards Šarņeckis 685,39 Nodrošinājuma nodaļa informācijas vadības speciālists
Inta Šaršūne 619,67 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dace Šaule 800,20 Ventspils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Sandra Šidlovska 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Sanita Škribļaka 1397,40 Administratīvās vadības departaments vadītājs
Maija Šmite 903,76 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Igors Šmits 434,02 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Štelpa 807,22 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Laimdota Šulce 13,41 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Maija Šustiņa 1022,09 Salaspils filiāle vadītājs
Evelīna Šutrenkova-Libbo 838,43 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais referents
Kristīne Šveca 799,00 Centra rajona filiāle probācijas speciālists
Ilze Tālberga 874,00 Talsu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Eduards Teifurovs 747,60 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Laima Tikuma 681,81 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Leons Tiļļa 905,66 Dobeles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Māra Timermane 883,91 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Jurijs Toks 593,34 Administrācija informācijas vadības speciālists
Iveta Treimane 876,50 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Svetlana Truskovska 616,48 Zemgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Olga Tupīte 1016,51 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Evita Ungurjane 687,06 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Liene Urbanoviča 910,60 Kuldīgas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Uzula-Vērdiņa 714,28 Piespiedu un sabiedriskā darba daļa probācijas speciālists
Aija Vagale 978,44 Preiļu teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Natālija Vaitehoviča 995,20 Finanšu un plānošanas nodaļa vadītāja vietnieks
Ilze Vanaga 761,69 Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inese Veikša 757,86 Madonas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Kristīne Veisa 853,14 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Larisa Verbicka 478,59 Rīgas teritoriālā struktūrvienība vecākais lietvedis
Lolita Vējiņa 859,22 Kurzemes rajona filiāle probācijas speciālists
Dagnija Vēvere 863,40 Jelgavas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aina Vilcāne 854,62 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Iveta Vilcāne 1102,84 Jēkabpils teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Kristīne Vilciņa 792,15 Latgales priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists
Andra Vītola 707,20 Valmieras teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Vītola 832,86 Gulbenes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Vītoliņa 773,96 Ogres teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ilvars Vītols 872,20 Elektroniskās uzraudzības centrs vadītājs
Tatjana Voitkeviča 218,33 Dokumentu pārvaldības nodaļa vecākais lietvedis
Gints Vorkals 1118,55 Tukuma teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Jānis Vovks 588,55 Daugavpils teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Aiva Zadiņa 752,86 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Inga Zandberga 849,09 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Anvars Zavackis 369,96 Mācību un pētījumu nodaļa vadošais pētnieks
Anna Zavjalova 969,58 Finanšu un plānošanas nodaļa Finanšu ekonomists
Jānis Zārdiņš 1301,41 Cēsu teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Ingūna Zebauere 973,29 Aizkraukles teritoriālā struktūrvienība vadītājs
Lita Zelča 809,54 Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļa vadītājs
Gita Zeltiņa 803,87 Siguldas filiāle probācijas speciālists
Diāna Ziediņa 926,41 Izlīguma nodaļa vadītājs
Aija Ziediņa 926,47 Ludzas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Zandis Zīle 689,96 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Ieva Zuntmane 837,49 Juridiskā nodaļa juriskonsults
Karīna Zuša 460,80 Liepājas teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Daiga Zute 752,86 Rēzeknes teritoriālā struktūrvienība probācijas speciālists
Dzintra Zvirgzdiņa 515,28 Salaspils filiāle probācijas speciālists
Sanita Židele 787,02 Vidzemes priekšpilsētas filiāle probācijas speciālists