Apmeklētāju pieņemšana

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Valsts probācijas dienesta vadītājam noteikts pirmdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.30. 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Valsts probācijas dienesta īzlīguma, izvērtēšanas ziņojumu, piespiedu un sabiedriskā darba departamenta vadītājam - dienesta vadītāja vietniekam, Uzraudzības un probācijas programmu departamenta vadītājam - dienesta vadītāja vietniekam un Administratīvās vadības departamenta vadītājam noteikts pirmdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00. 

Pieteikt apmeklējumu iespējams ar epasta starpniecību (vpd@vpd.gov.lv) vai telefoniski (67021138), norādot ziņas par ampeklētāju un risināmo jautājumu.