Atklātas Balvu nodaļas jaunās telpas

2019.gada 6.jūnijā Balvos, Bērzpils ielā 5 notika Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības (VPD LR TSV) Balvu nodaļas telpu atklāšanas pasākums.

Jaunās VPD LR TSV Balvu nodaļas telpas ir piemērotas mūsdienu prasībām. Ikdienā probācijas speciālisti strādā ar personām, kas notiesātas par dažādiem krimināllikuma pārkāpumiem, līdz ar to darbinieku drošībai ir ļoti liela nozīme. Jaunajās telpās atbilstoši labajai praksei zona, kurā probācijas speciālisti tiekas ar klientiem, ir nodalīta no darbinieku zonas, ir izveidotas atsevišķas telpas sarunām ar klientu, telpa izlīguma procesu un probācijas programmu vadīšanai, kā arī nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem.

Pasākumā piedalījās Balvu novada domes priekšsēdētājs, VPD vadītājs Mihails Papsujevičs,  VPD LR TSV vadītāja Iveta Vilcāne  un reģiona nodaļu vadītāji, VPD konsultatīvās padomes locekļi, sadarbības partneri, iznomātāja un būvdarbu veicēju pārstāvji, kā arī visi VPD LR TSV Balvu nodaļā nodarbinātie.