Attīstības sadarbība

Projekta nosaukums: Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu

Vadošais finansētājs: LR Ārlietu ministrija

Projekta vadošais partneris: Tiesu administrācija

Projekta īstenošana: 01.08.2016.-30.11.2016.

Partneris: Valsts probācijas dienests

Projekta mērķi:

- veicināt procesa efektivitāti un kvalitāti tiesu un tiesībaizsardzības iestādēs, sniedzot ieguldījumu labas pārvaldības attīstībā, tiesiskuma vērtību un likuma varas stiprināšanā.  

- nodrošināt sadarbības un kontaktu attīstību tieslietu jomā Gruzijas un Latvijas iestāžu starpā, veidojot pamatu Latvijas iesaistei citos plašākā rakstura projektos tieslietu jomā ar Gruziju, atbalstot ES – Gruzijas Asociācijas līguma nosacījumu ieviešanu praksē.

Sadarbības partneri saņēmējvalstī:

Gruzijas Nacionālā probācijas aģentūra (vadošā iestāde Gruzijas pusē)
 www.probation.gov.ge 

 Gruzijas Augstākā tiesa
 http://www.supremecourt.ge/

 Gruzijas Tieslietu ministrija
 http://www.justice.gov.ge/