Azerbaidžānas Tieslietu ministrs apmeklē Valsts probācijas dienestu 1

Azerbaidžānas tieslietu ministra vizīte VPD

Piektdien, 20.jūlijā, Azerbaidžānas tieslietu ministrs Fikrat Mammadov tikās ar Valsts probācijas dienesta (VPD) vadītāju  M.Papsujeviču un delegācija darba vizītē apmeklēja Rīgas teritoriālo struktūrvienību. 

Apmeklējot VPD Rīgas teritoriālo struktūrvienību Ažerbaidžānas delegācija tikās ar VPD vadītāju Mihailu Papsujeviču. Vizītes laikā delegācija tika iepzīstināta ar VPD funkcijām, darba metodēm un funkciju vēsturisko attīstību, kā arī nākotnes attīstibas plāniem.

Azerbaidžānas delegācijas vizītes Latvijā mērķis ir pieredzes apmaiņa tieslietu sistēmas reformu īstenošanā. Vizītes ietvaros Latvijā, Azerbaidžānas delegācija tikās ar tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču, Sertificētu mediatoru padomes vadību, kā arī Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju.

Informācija:

2017.gada septembrī Latvijas un Azerbaidžānas ministri parakstīja Saprašanās memorandu par sadarbību starp abu valstu Tieslietu ministrijām. Latvijas un Azerbaidžānas divpusējās attiecības ir nozīmīgas ES Austrumu partnerības ietvarā, tostarp, pieredzes apmaiņa tieslietu jomas attīstības jautājumos.

2018.gada jūnijā lai iepazītu Latvijas pieredzi probācijas jomā, darba vizītē VPD apmeklēja Azerbaidžānas probācijas dienesta vadītājs Akshin Ziyadovun Azerbaidžānas Tieslietu ministrijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju departamenta priekšnieks Agha Karim Samed-zade.