Parakstīta trīspusēja vienošanās par Baltijas valstu probācijas dienestu sadarbību

Šā gada 3.augustā Viļņā Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijas Cietumu departamenta direktore Živilė Mikėnaitė, Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs un Igaunijas Tieslietu ministrijas Cietumu departamenta ģenerālsekretāra vietnieks Pritt Kama, piedaloties Lietuvas tieslietu ministram Juozas Bernatonis, Latvijas vēstniecības pirmajam sekretāram Ivaram Liepniekam, Igaunijas vēstniecības 2.sekretārei Laura Pakaste, parakstīja trīspusēju vienošanos par turpmāko sadarbību probācijas jomā.

Šī vienošanās paredz vēl ciešāku sadarbību jautājumos, kas saistīti ar pētniecību probācijas jomā un pētniecisko rezultātu izplatīšanu starp Baltijas valstu probācijas dienestiem, dalīšanos praktiskajā pieredzē probācijas jomā, jo katrai no Baltijas valstīm ir savi veiksmes stāsti, kas ir nozīmīgi kaimiņvalstu probācijas darba attīstībai. Vienošanās paredz arī dalīšanos pieredzē par personāla attīstības un motivēšanas jautājumiem, kā arī kopīgu konferenču un semināru rīkošanu par aktualitātēm probācijas jomā, kā arī citas pieredzes apmaiņu, kas sekmētu valstu probācijas sistēmu stratēģisko attīstību.        

"Es uzskatu, ka šī ir ļoti nepieciešama sadarbības platforma, kas jau tuvākajā nākotnē varētu dot pienesumu katrai no Baltijas valstu probācijas sistēmu efektīvākai attīstībai. Jau šā gada 4.augustā Paņevežā notika pirmā Baltijas valstu konference par probācijas jautājumiem, kurā tika prezentētas katras valsts probācijas sistēmas, diskutēts par kopīgo un atšķirīgo, meklēti tie risinājumi katrā no Baltijas valstu probācijas sistēmām, kas būtu noderīgi pārējām Baltijas valstīm. Tika pārrunātas arī iespējas par dažādu probācijas instrumentu risinājumu kopīgu izstrādi un pilnveidi." Mihails Paspsujevičs, Valsts probācijas dienesta vadītājs