Dalāmies pieredzē par elektronisko uzraudzību ar Ukrainas kolēģiem

Lai iepazītu Latvijas pieredzi probācijas jomā, darba vizītē Latviju apmeklē Ukrainas Tieslietu ministrijas Stratēģiskās plānošanas un Eiropas integrācijas direktorāta Donoru koordinācijas un starptautiskās sadarbības grupas vadītājs Viktors Gorlenko, Ukrainas Probācijas dienesta Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja vietnieks Artem Babak, NORLAU Probācijas projekta tiesnesis Torolov Groseth un Anna Taranenko NORLAU Probācijas projekta juridiskā padomniece.

Vizītes ietvaros Valsts probācijas dienestā (VPD) Ukrainas delegācija tikās ar VPD vadītāju Mihailu Papsujeviču, VPD projektu vadītāju Imantu Jurevičius un Elektroniskās uzraudzības centra vadītāju Ilvaru Vītolu. Ukrainas kolēģi tika padziļināti iepazīstināti ar VPD funkcijām, īpašu uzmanību pievēršot notiesāto elektroniskās uzraudzības sistēmas izveidei un tās darbības nodrošināšanai ikdienā. 

Vizītes noslēgumā Latvijas puse apstiprināja gatavību dalīties ar savu pieredzi gan elektroniskās uzraudzības jomā, gan citos ar probācijas funkcijām saistītos jautājumos arī turpmāk.