Darbības analīzes un attīstības departamenta kvalitātes un risku vadības speciālists (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem: 

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; 

- papildizglītība kvalitātes vadībā; 

- pieredze vismaz viens gads valsts pārvaldes darbā, kvalitātes vadības sistēmu uzturēšanā un pilnveidošanā; 

- ļoti labas organizatoriskās un komunikācijas prasmes; 

- prasme izstrādāt procesu shēmas un procedūras; 

- laba latviešu valodas rakstu kultūra; 

- dokumentu pārvaldības prasmes atbilstoši LR likumdošanai; 

- spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, organizēt savu darbu; 

- labas iemaņas darbā ar datoru (t.sk. MS Office, vēlams iGrafix). 

Galvenie darba pienākumi: 

- nodrošināt Dienesta kvalitātes vadības sistēmas vadību; 

- sniegt kvalitātes sistēmas vadības pārskatu par procesu īstenošanu un funkciju nodrošināšanas efektivitāti un spēju sasniegt izvirzītos mērķus, sniedzot priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem; 

- piedalīties un sniegt priekšlikumus Dienesta darbības stratēģijas izstrādē un īstenošanā; 

- konsultēt Dienesta vadību un nodarbinātos kvalitātes vadības un procesu vadības jomā; 

- sagatavot un sniegt atbildes uz kompetentu iestāžu pieprasījumiem par Dienesta kvalitātes vadības sistēmu, kā arī pārstāvēt Dienestu starpinstitucionālajās sanāksmēs savas kompetences ietvaros. 

Piedāvājam: 

- mēnešalgu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai, no EUR 940,00 līdz EUR 1287,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas; 

- veselības apdrošināšanas polisi (ar līdzmaksājumu) no pirmās darba dienas; 

- dinamisku darbu uz attīstību orientētā valsts pārvaldes iestādē; 

- iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu par stundu agrāk, doties mājās par stundu agrāk vai, uzsākot darba dienu par stundu vēlāk, doties mājās par stundu vēlāk); 

- darba vietu Rīgā, Lomonosova ielā 9. 

Pretendentiem pieteikties līdz 2020. gada 16. februārim, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu un ar norādi “Kvalitātes un risku vadības speciālists” jāiesniedz: - nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv; 

- nosūtot pa pastu - Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019; 

- iesniedzot personīgi Lomonosovā ielā 9, Rīgā. 

Sīkāka informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv. 

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri iesnieguši pieteikumu atbilstoši norādītajām prasībām. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Gadījumos, kad atlases konkursam tiks iesūtīti prasībām neatbilstoši pieteikuma dokumenti, tie tiks neatgriezeniski dzēsti. 

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā – Lomonosova ielā 9, Rīgā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka: 

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; 

- iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019.