Darbības analīzes un attīstības departamenta Mācību un pētījumu nodaļas PĒTNIEKS/CE (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem: 

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs; 

- pieredze pētījumu organizēšanā un veikšanā; 

- pieredze dokumentu pārvaldības jautājumos; 

- zināšanas un pieredze pētījuma dokumentācijas (instrumentārija) izstrādē; 

- pamatzināšanas skalu konstruēšanā un to drošticamības noteikšanā; 

- pieredze datu apstrādē un analīzē; 

- pieredze datu analīzes programmu pielietošanā; 

- pieredze pētījumu tehniku pielietošanā; 

- laba latviešu valodas rakstu kultūra; 

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office); 

- labas svešvalodu zināšanas. 

Galvenie darba pienākumi: 

- veikt pētījumus (izstrādāt dokumentāciju, apstrādāt un analizēt datus, sagatavot pārskatus un pētījumu ziņojumus); 

- organizēt un veikt zinātniskās pētniecības darbu saskaņā ar pētījuma plānu; 

- izvēlēties un pamatot pētījuma veikšanai atbilstošu metodoloģiju, tehnikas un procedūras; 

- sagatavot un sniegt atskaites; 

- sagatavot publicēšanai informāciju par veiktajiem pētījumiem. 

Piedāvājam: 

- mēnešalgu no 835,00 EUR līdz 1047,00 EUR pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas; 

- veselības apdrošināšanas polisi (ar līdzmaksājumu) no pirmās darba dienas; 

- dinamisku, analītisku un atbildīgu darbu valsts pārvaldē draudzīgā kolektīvā; 

- iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu par stundu agrāk, doties mājās par stundu agrāk vai, uzsākot darba dienu par stundu vēlāk, doties mājās par stundu vēlāk); 

- darba vietu Rīgā, Lomonosova ielā 9. 

Pretendentiem pieteikties līdz 2019. gada 6. decembrim, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu un ar norādi “Pētnieks” jāiesniedz: - nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv; 

- nosūtot pa pastu - Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019; 

- iesniedzot personīgi Lomonosovā ielā 9, Rīgā. 

Sīkāka informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv. 

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri iesnieguši pieteikumu atbilstoši norādītajām prasībām. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Gadījumos, kad atlases konkursam tiks iesūtīti prasībām neatbilstoši pieteikuma dokumenti, tie tiks neatgriezeniski dzēsti. 

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā – Lomonosova ielā 9, Rīgā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka: 

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; 

- iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019.