Darbības analīzes un attīstības departamenta Mācību un pētījumu nodaļas vecākais referents (1 vakance uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem: 

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; 

- vēlama pieredze mācību procesa organizēšanā; 

- vēlama pieredze dokumentu pārvaldības jautājumos; 

- vēlamas zināšanas par profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un mācību pasākumu organizēšanu; 

- laba latviešu valodas runas un rakstu kultūra; 

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS OFFICE); 

- labas organizatoriskās un koordinējošās prasmes; 

- vēlamas svešvalodu zināšanas. 

Galvenie darba pienākumi: 

- plānot un organizēt dienesta nodarbināto mācības un cita veida kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus (t.sk. strādāt ar e-mācību vidi Moodle); 

- sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas dienesta nodarbinātajiem mācību semināru un citu veidu kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu vadīšanai, organizēt un koordinēt mācību metodisko materiālu izstrādi; 

- piedalīties vienotas mācību programmas satura izstrādē un ieviešanā dienesta nodarbināto apmācībai; 

- veidot un uzturēt dienesta nodarbināto mācību datu bāzi; 

- piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē, kas nosaka mācību un pētījumu sistēmas ieviešanu un īstenošanu dienestā. 

Piedāvājam: 

- mēnešalgu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai, no EUR 835,00 līdz EUR 1152,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas; 

- veselības apdrošināšanas polisi (ar līdzmaksājumu) no pirmās darba dienas; 

- dinamisku darbu uz attīstību orientētā valsts pārvaldes iestādē; 

- iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu par stundu agrāk, doties mājās par stundu agrāk vai, uzsākot darba dienu par stundu vēlāk, doties mājās par stundu vēlāk); 

- darba vietu Rīgā, Lomonosova ielā 9. 

Pretendentiem pieteikties līdz 2020. gada 24. februārim, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu un ar norādi “MPN vecākais referents” jāiesniedz: - nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv; 

- nosūtot pa pastu - Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019; 

- iesniedzot personīgi Lomonosovā ielā 9, Rīgā. 

Sīkāka informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv. 

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri iesnieguši pieteikumu atbilstoši norādītajām prasībām. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Gadījumos, kad atlases konkursam tiks iesūtīti prasībām neatbilstoši pieteikuma dokumenti, tie tiks neatgriezeniski dzēsti. 

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā – Lomonosova ielā 9, Rīgā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka: 

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; 

- iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019.