Administratīvās un finanšu vadības departamenta finanšu ekonomists/-e (1 vakance uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem: 

* augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai vadības zinātnē; 

* vismaz viena gada profesionālā pieredze finanšu plānošanas un izpildes kontroles jomā; 

* zināšanas grāmatvedības jautājumos, finanšu darbību reglamentējošo normatīvo aktu un profesionālo standartu lietošanā; 

* pieredze darbā ar budžeta plānošanas un izpildes kontroles sistēmām (vēlams – MicroStrategy); 

* prasme lietot grāmatvedības un bilances datus, statistisko informāciju un analizēt darbības rezultātus, prasme prognozēt finansiālās darbības rezultātus; 

* prasme noformēt lietišķos dokumentus atbilstoši lietvedības un grāmatvedības prasībām; 

* prasme prognozēt finansiālās darbības rezultātus; 

* prasme lietot informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas, labas iemaņas darbā ar datoru (Ms Office); 

* laba latviešu valodas rakstu kultūra; 

* vēlamas angļu valodas zināšanas; 

* vēlama pieredze darbā ar ES un citu valstu finansētiem projektiem. 

Galvenie darba pienākumi: 

* veikt detalizētu ekonomisko analīzi par izdevumiem un nodrošināt ekonomiski efektīvu finanšu plānošanu, t.sk. iesaistīties Dienesta vidējā termiņa budžeta projekta izstrādē un kontrolēt apstiprinātā budžeta izpildi; 

* pārraudzīt un koordinēt starptautisko finanšu instrumentu finansēto projektu finanšu plānošanu; 

* konsultēt nodarbinātos finanšu analīzes un plānošanas jautājumos. 

Piedāvājam: 

* atalgojumu no EUR 940,00 līdz EUR 1145,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas; 

* dinamisku, analītisku un atbildīgu darbu valsts pārvaldē; 

* veselības apdrošināšanas polisi (ar līdzmaksājumu) no pirmās darba dienas; 

* iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas; 

* iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu agrāk, doties mājās agrāk vai, uzsākot darba dienu vēlāk, doties mājās vēlāk); 

* darba vietu Rīgā, Dzirnavu ielā 91. 

Pretendentiem pieteikties līdz 2019. gada 18. janvārim, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu un ar norādi “Finanšu ekonomists” jāiesniedz: * nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv; 

* nosūtot pa pastu - Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011; 

* iesniedzot personīgi Dzirnavu ielā 91, Rīgā. 

Sīkāka informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv. 

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri iesnieguši pieteikumu atbilstoši norādītajām prasībām. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. 

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā – Dzirnavu ielā 91, Rīgā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka: 

* Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; 

* iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011