Iepirkumi izsludināti līdz 31.12.2013.

Izsludināts ID Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas termiņš
2013-12-27 11:29:39 Elektronisko datu sistēmas PLUS pilnveide 2014-01-03
2013-12-20 15:27:03 VPD 2013/15 Par biroja telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2014-01-06
2013-11-15 16:08:30 VPD 2013/14 Par jaunu vieglo automašīnu pilna servisa nomu 2013-11-27
2013-11-01 11:35:30 VPD 2013/13 Pētījums par jaunās alternatīvas izmantošanas iespējām: piemērošanas kritēriju definēšanu 2013-11-13
2013-10-31 14:01:07 VPD 2013/12 Pētījums par jaunās alternatīvas izmantošanas iespējām: piemērošanas kritēriju definēšanu 2013-11-11
2013-10-31 12:51:35 VPD 2013/11 Par jaunu vieglo automašīnu pilna servisa nomu 2013-11-11
2013-10-15 10:07:06 VPD 2013/10 Pasta pakalpojumu sniegšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2013-11-01
2013-09-13 14:43:08 VPD 2013/8 Par ceļojuma aģentūru pakalpojumu nodrošināšanu Valsts probācijas dienesta un tā īstenoto projektu vajadzībām 2013-09-30
2013-09-03 12:51:09 Tulkošanas pakalpojumu sniegšana 2013-09-09
2013-08-28 14:06:53 VPD 2013/9 Par tiesībām nodrošināt viesnīcu, noslēguma konferencei paredzētu telpu nomas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts probācijas dienesta īstenotā projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1574 „ Eiropas probācijas darbinieku ilgtspējas profesionālās darbības nodrošināšanas iespējas SPORE vajadzībām” 2013-09-09
2013-07-25 15:49:30 VPD 2013/7 Par ceļojuma aģentūru pakalpojumu un viesnīcu nodrošināšanu Valsts probācijas dienesta un tā īstenoto projektu vajadzībām 2013-08-16
2013-05-28 17:15:03 VPD 2013/6 Par Valsts probācijas dienesta nodarbināto nelaimes gadījumu apdrošināšanu 2013-06-07
2013-06-14 10:04:26 Finanšu revīzijas (audita) veikšana 2013-06-26
2013-05-14 16:58:27 VPD 2013/5 Par Valsts probācijas dienesta īstenotā projekta „Eiropas probācijas darbinieku profesionālās darbības nodrošināšanas iespējas” (SPORE) novērtēšanas pakalpojumu nodrošināšana SPORE vajadzībām 2013-05-27
2013-05-09 14:32:52 VPD 2013/4 Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2013-05-21
2013-03-14 12:04:01 VPD 2013/3 Par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta Saldus, Jūrmalas, Talsu teritoriālo struktūrvienību un Rīgas rajona teritoriālās struktūrvienības Salaspils filiāles vajadzībām 2013-03-25
2013-03-06 10:58:55 Individuālās profesionālā atbalsta konsultācijas 2013-03-18
2013-02-05 14:06:43 VPD 2013/2AK Valsts probācijas dienesta nodarbināto veselības apdrošināšana 2013-03-11
2013-01-30 10:47:31 VPD 2013/1AK Par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2013-03-04
2012-12-20 12:10:54 VPD 2012/8 Biroja telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2013-01-07
2012-12-05 12:40:10 VPD 2012/7 Valsts probācijas dienesta nodarbināto veselības apdrošināšana VPD2012/7 2013-01-07
2012-10-22 13:20:00 VPD 2012/6 Probācijas klientu lietu uzskaites sistēmas PLUS papildinājumu izstrāde 2012-11-26
2012-09-24 15:24:17 VPD 2012/5 AK Serveru un citu tehnisko resursu piegāde Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmas programmatūras darbības nodrošināšanai 2012-11-05
2012-07-31 11:41:36 VPD 2012/4 Serveru un citu tehnisko resursu piegāde Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmas programmatūras darbības nodrošināšanai 2012-09-03
2012-07-18 09:30:09 VPD 2012/3 Probācijas klientu lietu uzskaites sistēmas „PLUS” papildinājumu iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma atbalsts 2012-07-30
2012-03-26 13:33:58 VPD 2012/2 Par Valsts probācijas dienesta nodarbināto nelaimes gadījumu apdrošināšanu 2012-04-16
2012-02-23 11:26:36 Sludinājums: supervizors Valsts probācijas dienesta darbiniekiem 2012-03-01
2012-02-02 15:49:44 VPD 2012/1 Par komandējumu, citu ārvalstu darba braucienu un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšanu Valsts probācijas dienesta un tā īstenoto projektu vajadzībām 2012-03-01
2011-11-10 14:31:55 VPD 2011/16 Par psihologa pakalpojumu sniegšanu Valsts probācijas dienesta Daugavpils teritoriālās struktūrvienības vajadzībām 2011-11-21
2011-05-30 10:11:06 VPD 2011/15 Atkārtota iepirkuma procedūra - ,,Par tiesībām nodrošināt viesnīcu, mācību semināriem paredzētu telpu nomas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu UNODC un VPD īstenojamā projekta „Motivējošā intervēšana darbā ar narkotiku lietotājiem – prasmju treniņš Valst 2011-06-06
2011-05-26 09:17:47 VPD 2011/14 Par telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2011-06-06
2011-05-23 11:20:57 VPD 2011/12AK Par jaunu vieglo automašīnu pilna servisa nomu Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2011-07-18
2011-05-23 11:18:24 VPD 2011/13 Par telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2011-06-06
2011-04-21 21:32:44 VPD 2011/11 Par tiesībām nodrošināt viesnīcu, mācību semināriem paredzētu telpu nomas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ANO līdzfinansētā un Apvienot UNDOC un VPD īstenojamā projekta vajadzībām 2011-04-29
2011-04-07 17:32:53 VPD 2011/10 Atkārtota iepirkuma procedūra „Par telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām” 2011-04-18
2011-04-06 15:10:59 VPD 2011/09 Par Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmas „PLUS” paplašināšanu atbilstoši Valsts probācijas dienesta individuālā, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.LV0068 „Par dzimumnoziegumiem notiesāto personu uzvedī 2011-04-11
2011-03-22 17:31:19 VPD 2011/08 Par dokumentālās filmas uzņemšanu Valsts probācijas dienesta individuālā, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.LV0068 „Par dzimumnoziegumiem notiesāto personu uzvedības korekcijas sistēmas attīstīšana Latvijā” vajadz 2011-04-04
2011-02-23 17:04:07 VPD 2011/07 Par tiesībām nodrošināt tulkošanas pakalpojumu sniegšanu Valsts probācijas dienesta individuālā, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.LV0068 „Par dzimumnoziegumiem notiesāto personu uzvedības korekcijas sistēmas attī 2011-03-04
2011-02-23 10:13:37 VPD 2011/06 Par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2011-03-07
2011-02-22 10:39:49 VPD 2011/05 Atkārtota iepirkuma procedūra „Par tiesībām nodrošināt viesnīcas telpu nomas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts probācijas dienesta plānotā, ESF līdzfinansētā projekta „Probācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšana” vajadzībām 2011-03-07
2011-02-09 19:44:55 VPD 2011/04 Par tiesībām nodrošināt eksperta pakalpojumus Valsts probācijas dienesta Individuālā, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.LV0068 „Par dzimumnoziegumiem notiesātu personu uzvedības korekcijas sistēmas attīstīšana L 2011-03-03
2011-02-02 19:05:42 VPD 2011/03 Par telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts Probācijas dienesta vajadzībām 2011-02-16
2011-01-17 12:13:00 VPD 2011/2 Par tiesībām nodrošināt viesnīcu, semināriem un noslēguma konferencei paredzētu telpu nomas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts probācijas dienesta individuālā, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.LV0068 2010-12-28
2011-01-04 13:07:54 Iepirkuma identifikācijas Nr. VPD 2011/1 Par tiesībām nodrošināt viesnīcu, mācību semināriem paredzētu telpu nomas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts probācijas dienesta individuālā, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.LV0024 2011-01-07
2010-12-28 16:23:03 VPD 2010/38 AK Par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2011-02-03
2010-12-21 17:05:38 VPD 2010/37 Par tiesībām nodrošināt viesnīcu, mācību semināriem paredzētu telpu nomas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts probācijas dienesta individuālā, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.LV0024 „Latvijas probācijas 2011-01-03
2010-12-20 08:57:05 VPD 2010/36 Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/021/19 „Kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2008 sertificēšanas pakalpojuma sniegšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām” 2011-01-11
2010-11-30 16:00:09 VPD 2010/35 Par tiesībām sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Valsts probācijas dienesta klientiem 2010-12-07
2010-11-11 11:54:23 VPD 2010/33 Atkārtota iepirkuma procedūra - Par tiesībām nodrošināt viesnīcu, konferenču zāles un semināriem paredzētu telpu nomas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 2010-11-15
2010-11-23 17:00:21 VPD 2010/34 Par jaunu vieglo automašīnu nomu Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2010-12-07
2010-11-04 21:12:19 VPD 2010/32 Par tiesībām nodrošināt viesnīcu, konferenču zāles un semināriem paredzētu telpu nomas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 2010-11-11
2010-10-28 14:07:40 VPD 2010/31 Par vieglo automašīnu nomu Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2010-11-08
2010-10-26 16:17:17 VPD 2010/30 Par alkometru piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2010-11-08
2010-10-19 16:51:24 VPD 2010/28 Par psihologa pakalpojumu sniegšanu Valsts probācijas dienesta Daugavpils teritoriālās struktūrvienības vajadzībām 2010-10-26
2010-10-19 16:49:46 VPD 2010/29 Par alkometru piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2010-11-02
2010-10-14 10:12:47 VPD 2010/27 Par multifunkcionālo iekārtu piegādi un uzstādīšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2010-10-26
2010-10-07 13:33:30 VPD 2010/26 Par multifunkcionālo iekārtu piegādi un uzstādīšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2010-10-19
2010-09-09 13:41:08 VPD 2010/25 Atkārtota iepirkuma procedūra – Par tiesībām nodrošināt viesnīcu, mācību semināriem paredzētu telpu nomas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 2010-09-16
2010-09-06 10:47:39 VPD 2010/24 Par tiesībām nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus 3.3.aktivitātes ietvaros paredzēto programmas nodarbību dalībniekiem Valsts probācijas dienesta individuālā, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.LV0068 „Par dzimumnozi 2010-09-21
2010-04-30 10:58:58 VPD 2010/12 Par tiesībām nodrošināt eksperta pakalpojumus 2010-05-07
2010-04-29 11:41:31 VPD 2010/13 Par tiesībām sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus VPD klientiem 2010-05-05
2010-04-28 22:39:49 VPD 2010/11 Atklāts konkurss - Par tiesībām nodrošināt eksperta pakalpojumus Valsts probācijas dienesta Individuālā, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.LV0068 budžeta grozījumu ietvaros 2010-05-31
2010-04-14 15:05:55 VPD 2010/09 Atkārtota iepirkuma procedūra „Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām” 2010-04-21
2010-04-06 16:03:37 VPD 2010/6 Videonovērošanas sistēmu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana 2010-04-26
2010-02-24 11:23:17 VPD 2010/08 Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2010-03-01
2010-07-05 14:15:57 VPD 2010/17 Par tiesībām veikt pētījumus - „Recidīva rādītāji, to noteikšanas kārtība un piemērošana Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbā” un „Rezultatīvo rādītāju sistēmas un datu analīzes prakses izpēte Ieslodzīj 2010-07-15
2010-02-16 14:07:24 VPD 2010/05 Par telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2010-03-04
2010-01-05 11:38:12 VPD 2010/2AK Par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2010-02-08
2010-01-04 14:33:00 VPD 2010/1 Par telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2010-01-21
2010-07-27 15:32:59 VPD 2010/19 Par portatīvo datoru un multifunkcionālās iekārtas iegādi Valsts probācijas dienesta individuālā, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.LV0068 „Par dzimumnoziegumiem notiesāto personu uzvedības korekcijas sistēmas att 2010-08-09
2010-08-11 14:46:34 VPD 2010/21 Atkārtota iepirkuma procedūra – Par tiesībām nodrošināt viesnīcu, mācību semināriem paredzētu telpu nomas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 2010-09-06
2010-08-20 22:09:12 VPD 2010/23 Par tiesībām nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus 3.3.aktivitātes ietvaros paredzēto programmas nodarbību dalībniekiem Valsts probācijas dienesta individuālā, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.LV0068 „Par dzimumnozi 2010-09-03
2009-09-16 14:34:13 VPD CA 2009/11 Par kancelejas preču piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 2009-10-12
2010-06-21 17:35:45 VPD 2010/16 Par tiesībām nodrošināt eksperta pakalpojumus Valsts probācijas dienesta Individuālā, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.LV0068 „Par dzimumnoziegumiem notiesātu personu uzvedības korekcijas sistēmas attīstīšana L 2010-07-06
2010-06-14 16:46:25 VPD 2010/15 „Darbinieku apmācību un konsultāciju pakalpojumi Kvalitātes vadības sistēmas izveidošanai un ieviešanai Valsts probācijas dienestā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/021/19 ,,Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana 2010-06-21
2010-07-21 15:15:18 VPD 2010/18 Atkārtota iepirkuma procedūra – ,, Par tiesībām veikt pētījumu - „Rezultatīvo rādītāju sistēmas un datu analīzes prakses izpēte Ieslodzījuma vietu pārvaldē un Valsts probācijas dienestā” 2010-08-05
2010-05-27 17:20:32 VPD 2010/14 Par tiesībām nodrošināt viesnīcu, mācību semināriem paredzētu telpu nomas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 2010-06-04
2010-08-04 10:30:04 VPD 2010/20 Par tiesībām nodrošināt viesnīcu, mācību semināriem paredzētu telpu nomas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 2010-09-06