Iepirkumu līgumu saraksts

13.06..2016.1.pielikums
06.03.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.171  
    

Līguma priekšmets1

Iepirkuma identifikācijas numurs2

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

 

Līguma izpildes termiņš

Par veselības apdrošināšanu 2018.gadā VPD 2018/1 02/02/2018 23/02/2018 ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle 110 558,50 02/04/2019
Par biroja telpu uzkopšanu 2018.gadā VPD 2017/5 17/11/2017 29/11/2017 SIA „Info Serviss” 24 282,06 02/01/2019
Par biroja telpu uzkopšanu 2018.gadā VPD 2017/5 17/11/2017 29/11/2017 SIA „Impel Serviks” 11 075,44 02/01/2019
Par biroja telpu uzkopšanu 2018.gadā VPD 2017/5 17/11/2017 29/11/2017 SIA „Impel Serviks” 17005,48 02/01/2019
Par degvielas iegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām VPD 2017/4 02/05/2017 24/05/2017 SIA „ASTARTE-NAFTA” 6461,53 31/12/2019
Par degvielas iegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām VPD 2017/4 02/05/2017 24/05/2017 SIA „Latvijas nacionālā naftas kompānija” 10435,55 31/12/2019
Par degvielas iegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām VPD 2017/4 02/05/2017 24/05/2017 SIA „Neste Latvija” 17005,48 31/12/2019
Par degvielas iegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām VPD 2017/4 02/05/2017 24/05/2017 AS „VIADA Baltija” 52769,32 31/12/2019
Par degvielas iegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām VPD 2017/4 02/05/2017 24/05/2017 Akciju sabiedrība „VIRŠI-A” 30694,18 31/12/2019
Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām VPD 2017/2 10/02/2017 22/02/2017 SIA “Mega Sargs” 12840,00 31/05/2019
Par pārvietošanas pakalpojumu nodrošināšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām 9002-1-69/LIG2016/11/11 29/04/2016 2016/04/25 SIA "RBSSKALS Serviss" 12396,00 31/12/2016
Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 9002-1-69/LIG2016/27/27 03/06/2016 2016/04/25 AS "G4S Latvia" 3600,00 01/06/2019
Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 9002-1-69/LIG2016/24/24 03/06/2016 2016/04/25 SIA "M & V Drošība" 18119,16 01/06/2019
Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 9002-1-69/LIG2016/23/23 03/06/2016 2016/04/25 SIA "Alfa SG" 2368,44 01/06/2019
Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 9002-1-69/LIG2016/22/22 03/06/2016 2016/04/25 SIA "INFO DISPECHER" 899,64 01/06/2019
Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 9002-1-69/LIG2016/25/25 03/06/2016 2016/04/25 SIA „Drošības birojs” 900,00 01/06/2019
Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 9002-1-69/LIG2016/26/26 03/06/2016 2016/04/25 SIA „Mega Sargs” 1044,00 01/06/2019

Par jaunu vieglo automašīnu pilna servisa nomu Valsts probācijas dienesta vajadzībām

(2.daļā)

9002-1-69/LIG2016/41/44 11/07/2016 09/05/2016 SIA "IDEAL SERVICES" 244973,16 25/01/2020

Par jaunu vieglo automašīnu pilna servisa nomu Valsts probācijas dienesta vajadzībām

(1. un 3.daļu)

9002-1-69/LIG2016/4346

11/07/2016

09/05/2016 SIA "Pilna Servisa Līzings" 58188,24 25/01/2020
Par portatīvo mērierīču alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpā komplektu iegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām 9002-1-69/LIG/2016/52/56 20/12/2016 12/02/2016 SIA "KJ Serviss" 4520,00 13/06/2017

Iepirkuma līgums Nr.9028-1-69/LIG2016/15/56 par brīvprātīgo konferences īstenošanu viesnīcā „Mercure Hotel Riga

VPD 2016/9 05.08.2016. 30.08.2016. “Estravel Latvia – AS Estravel filiāle Latvijā” 2 971 EUR 02.12.2016.

Iepirkuma līgums Nr.9028-1-69/LIG2016/16/57 par iespēju izmantot viesnīcas (izmitināšanas), semināriem u.c. pasākumiem paredzētu telpu nomas un ēdināšanas pakalpojumu viesnīcā “Tallink Hotel Riga”

VPD 2016/9 05.08.2016. 30.08.2016. “Estravel Latvia – AS Estravel filiāle Latvijā”

14 920 EUR

30.10.2018.

Iepirkuma līgums Nr.9028-1-69/LIG2016/14/55 par apmācību (konsultācijas) probācijas darbiniekiem par esošā RVN instrumenta pilnveidošanu sagatavošanu un novadīšanu”

VPD 2016/7 16.06.2016. 05.07.2016. Robin J. Wilson 12 500 EUR 31.12.2016.
Iepirkuma līgums Nr.9028-1-69/LIG2016/13/54 par projekta noslēguma konferences īstenošanu viesnīcā „Hotel Jūrmala Spa” VPD 2016/9 05.08.2016. 30.08.2016. SIA “Hotel Jūrmala Spa” 26559,13 EUR 16.12.2016.

Iepirkuma līgums Nr.9002-1-69/LIG2016/31/31 par telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām

VPD 2016/6 13.06.2016. 27.06.2016. SIA “Clearway” 7804,36 EUR 02.01.2018.

Iepirkuma līgums Nr.9002-1-69/LIG2016/32/32 par telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām

VPD 2016/6 13.06.2016. 27.06.2016. SIA “Tīrības centrs” 30878,80 EUR 02.01.2018.
Iepirkuma līgums Nr.9002-1-69/LIG2016/30/30 par pasta pakalpojumiem VPD 2016/5 19.05..2016. 10.06.2016. VAS “Latvijas pasts” 96675,13 EUR 05.06.2019.
Iepirkuma līgums Nr.9002-1-69/LIG2016/14/14 par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām VPD AK 2016/1 03.02.2016. 04.03.2016. SIA “Latvijas nacionālā naftas kompānija” 1082,88 EUR 08.05.2017.
Iepirkuma līgums Nr.9002-1-69/LIG2016/15/15 par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām VPD AK 2016/1 03.02.2016. 04.03.2016. AS “VIADA Baltija” 24256,41 EUR 08.05.2017.
Iepirkuma līgums Nr.9002-1-69/LIG2016/16/16 par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām VPD AK 2016/1 03.02.2016. 04.03.2016. AS “VIRŠI-A” 5949,34 EUR 08.05.2017.
Iepirkuma līgums Nr.9002-1-69/LIG2016/17/17 par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām VPD AK 2016/1 03.02.2016. 04.03.2016. SIA “ASTARTE-NAFTA” 3544,68 EUR 08.05.2017.
Iepirkuma līgums Nr.9002-1-69/LIG2016/17/17 par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām VPD AK 2016/1 03.02.2016. 04.03.2016. SIA “Circle K Latvia” 16432,59 EUR 08.05.2017.
Iepirkuma līgums Nr.9002-1-69/LIG2016/8/8 par veselības apdrošināšanu VPD AK 2016/2 10.02.2016. 14.03.2016. AAS “BALTA” 20141,00 EUR 01.04.2016
Iepirkuma līgums Nr.9028-1-69/LIG2016/6/20 par informatīvi izglītojošās kampaņas “Elektroniskā uzraudzība” un “Brīvprātīgo piesaiste un atlase darba ar likumpārkāpumus izdarījušiem jauniešiem” radošā risinājuma izstrādi, to realizāciju, mediju plāna un publicitātes nodrošināšanu VPD 2015/15 2015-10-20 2015-11-20 SIA „MOOZ” EUR 46822.02 31.12.2016.
Iepirkuma līgums Nr.9028-1-69/LIG2016/2/8 par pētījuma “Pētījums par Krimināllikuma regulējumu attiecībā uz preventīvo uzraudzību un preventīvo aizturēšanu citās valstīs un Latvijas likumdošanas izpēte šajā kontekstā” veikšanu VPD 2015/17 2015-10-22 2015-11-03 SIA „Agile & Co” EUR 8900,- 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma līgums Nr.9028-1-69/LIG2016/3/9 par pētījuma “Pētījums par programmas likumpārkāpumus izdarījušiem jauniešiem ieviešanu, ieteikumi programmas pilnveidošanai” veikšanu VPD 2015/17 2015-10-22 2015-11-03 SIA „AC Konsultācijas” EUR 4450,- 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma līgums Nr.9028-1-69/LIG2016/4/10 par pētījuma “Elektroniskās uzraudzības pielietojuma izvērtējums” veikšanu VPD 2015/17 2015-10-22 2015-11-03 SIA „Civitta Latvija” EUR 2809,- 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma līgums Nr.9028-1-69/LIG2016/1/1 par PLUS pilnveidošanu un uzturēšanu  VPD 2015/11 2015-07-30 2015-10-22 SIA “Lightsoft solutions” EUR 200 000,- neskaitot PVN
24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai 
kad sniegto pakalpojumu summa sasniedz EUR 200 000,-
 

Iepirkuma līgums Nr.9002-11/39 par jaunu vai mazlietotu vieglo automašīnu pilna servisa nomu
Valsts probācijas dienesta vajadzībām
 
VPD AK 2015/16 2015-10-22 2015-11-23 SIA „Transporent” EUR 92832,60 neskaitot PVN 01.02.2017.
vai līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Nr.9028-11/53 “Mobilo telefonu piegāde Valsts probācijas dienesta projektam Nr. LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”” VPD 2015/14 26.08.2015.  2015-09-07 SIA „LMT Retail & Logistics” EUR 4032,80 neskaitot PVN 20 dienas vai līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Nr.9028-11/52 “Diktofonu piegāde Valsts probācijas dienesta projektam Nr. LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”” VPD 2015/14 26.08.2015. 2015-09-07 SIA „MIKROCENTRS” EUR 3740,- neskaitot PVN 20 dienas vai līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Nr.9028-11/11 “Apmācību vadīšanas pakalpojumu iepirkums (lektoru iepirkums) Valsts probācijas dienesta un tā īstenoto projektu vajadzībām” VPD 2015/7   2015-06-19 SIA „Kūrija” EUR 18200,- neskaitot PVN
30.04.2016.
vai līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Nr.9028 11/9 „Servera piegāde” VPD 2015/5 2015-05-08 2015-05-20 SIA „IPRO” EUR 39 963,46 neskaitot PVN 20 dienas

Iepirkuma līgums Nr. 9028 11/8 „Sistēmas izveidošana probācijas klientu uzraudzībai sabiedrībā ar tehniskiem līdzekļiem”
VPD 2014/11 2014-11-10 2015-02-02 „SuperCom” Limited

EUR 

950 159,-, neskaitot PVN

60 kalendārie mēneši

Iepirkuma līgums Nr. 9028-11/3  par apmācību vadīšanas pakalpojumu sniegšanu.
VPD 2015/4   2015-03-09 Michiel van der Veen EUR 2600,-, neskaitot PVN. 30.04.2016.
vai līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Nr. 9028-11/6  par apmācību vadīšanas pakalpojumu sniegšanu. VPD 2015/4  

2015-03-09

SIA 

„Mācību un konsultāciju centrs ABC”

EUR 5920,-, neskaitot PVN. 30.04.2016.
vai līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Nr. 9028-11/2  par apmācību vadīšanas pakalpojumu sniegšanu. VPD 2015/4   2015-03-09 Biedrība „Latvijas Pašvaldību mācību centrs” EUR 11 000,-, neskaitot PVN. 30.04.2016.
vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Iepirkuma līgums Nr. 9028-11/10  par apmācību vadīšanas pakalpojumu sniegšanu.
 
VPD 2014/8   2014-09-18 SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”
EUR 3050,-, neskaitot PVN.
 

30.04.2016.
vai līdz saistību pilnīgai izpildei
 

Iepirkuma līgums Nr. 9028-11/2  par apmācību vadīšanas pakalpojumu sniegšanu.
 
VPD 2014/8   2014-09-18 CHANGE POINT LIMITED EUR 46 200,-, neskaitot PVN.
30.04.2016.
vai līdz saistību pilnīgai izpildei
 

Iepirkuma līgums Nr. 9028-11/1 par tulkošanas pakalpojumu sniegšanu nodrošināšanu projekta vajadzībām
 
VPD 2015/2 2015-02-05 2015-02-16 SIA „Linearis” EUR 30 126,-, neskaitot PVN. 17.05.2016. vai līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Nr. 9028-11/8  par psihiskās veselības speciālista individuālo atbalsta konsultāciju sniegšanu dienesta klientiem. VPD 2014/4 31.01.2014.  2014-02-13 Tatjana Vidavska-Rusnaka 17.un 24.lote – EUR 28,50 (1 astronomiskā st.)
 
30.05.2014.
 līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Nr. 9028-11/2.  Pētījums par jaunās alternatīvas izmantošanas iespējām: piemērošanas kritēriju definēšana VPD 2013/13 01.11.2013. 2013-11-13 SIA „Oram Mobile” EUR 3984,04, neskaitot PVN.

24.02.2014.

 23.05.2014. 

Iepirkuma līgums Nr. 9028-11/1 par ceļojumu aģentūru pakalpojumu nodrošināšanu VPD un tā īstenoto projektu vajadzībām

VPD 2013/8

 

2013-09-30

SIA „Averoja”

EUR 61 947,85, neskaitot PVN.

21.01.2014.

 30.04.2016. 

Iepirkuma līgums Nr. 9028-11/1 par viesnīcu pakalpojumu nodrošināšanu VPD  un tā īstenoto projektu vajadzībām

VPD 2013/7

 

2013-08-16

SIA „Latvia Tours”

79 918,17 LVL (bez PVN)

07.10.2013.

30.04.2016. 

Iepirkuma līgums Nr. 9002-11/4 par telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanu VPD vajadzībām VPD 2013/15   2014-01-06 SIA „SOL Latvia” 645,42 EUR mēnesī un līguma kopējā summa 11 617,56 EUR, neskaitot PVN  
Iepirkuma līgums Nr. 9002-11/3 par telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanu VPD vajadzībām VPD 2013/15   2014-01-06 SIA „MAX SHINE” 646,51 EUR mēnesī  un līguma kopējā summa 11 637,18 EUR, neskaitot PVN 15.07.2015. 
Iepirkuma līgums Nr. 9002-11/1 par telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanu VPD vajadzībām VPD 2013/15   2014-01-06 SIA „IMPEL SERVIKS” 194,38 EUR mēnesī un kopējā līguma summa 3 498,84 EUR (neskaitot PVN) 13.07.2015.
Iepirkuma līgums Nr. 9002-11/2 par telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanu VPD vajadzībām VPD 2013/15   2014-01-06 SIA „L&T” 131,07 EUR mēnesī un kopējā līguma summa 2359,26 EUR , neskaitot PVN 13.07.2015. 
Iepirkuma līgums par pasta pakalpojumiem Nr. 9002-11/50 ID VPD 2013/10     SIA „Transporent” 16 419,24 LVL (bez PVN)  
Iepirkuma līgums par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi ( 9002-11/31) ID VPD 2013/4     SIA „ALFA-R” 646,04LVL (bez PVN) 01.07.2015.
Iepirkuma līgums par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi ( 9002-11/28) ID VPD 2013/4     SIA „SECURITY LV” 13 983,84 LVL (bez PVN) 01.07.2015.
Iepirkuma līgums par viesnīcu pakalpojumu sniegšanu projekta SPORE vajadzībām (Nr. 9002-/42) ID VPD 2013/9      SIA „ANSBERGS” 8459,87 (bez PVN) 30.09.2013.

Iepirkuma līgums par veselības apdrušināšanu (9002-11/5)

VPD 2012/7   07.01.2013. BTA Insurace Company 59032,00 26.03.2013
Iepirkuma līgums par biroja telpu uzkopšanu ( 9002-11/3) VPD 2012/8 20.12.2012. 07.01.2013. plkst.11.00 SIA „L&T” 837,36

21.01.2013. 20.01.2014.

Iepirkuma līgums par biroja telpu uzkopšanu (9002-11/4) VPD 2012/8 20.12.2012. 07.01.2013. plkst.11.00 SIA „SOL LATVIA” 6502,08 21.01.2013. 20.01.2014
Iepirkuma līgums par biroja telpu uzkopšanu (9002-11/5) VPD 2012/8 20.12.2012. 07.01.2013. plkst.11.00 SIA „IMPEL SERVIKS” 4010,16 21.01.2013. 20.01.2014
Iepirkuma līgums par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām (9002-11/10) VPD 2013/1AK 30.01.2013. 04.03.2013. plkst.11.00 SIA „ASTARTE NAFTA” 4643,35 18.03.2013. 17.03.2014.
Iepirkuma līgums par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām(9002-11/11) VPD 2013/1AK 30.01.2013. 04.03.2013. plkst.11.00 SIA „VIRŠI-A” 15 848,63 18.03.2013. 17.03.2014.
Iepirkuma līgums par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām(9002-11/12) VPD 2013/1AK 30.01.2013. 04.03.2013. plkst.11.00 SIA „LUKoil Batlija” 10857,84 18.03.2013. 17.03.2014.
Iepirkuma līgums par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām(9002-11/13) VPD 2013/1AK 30.01.2013. 04.03.2013. plkst.11.00 SIA  „Rus LatNafta” 21244,48 18.03.2013. 17.03.2014.
Iepirkuma līgums par Valsts probācijas dienesta nodarbināto veselības apdrošināšanu (9002-11/15) VPD 2013/2AK 05.02.2013. 11.03.2013. plkst.11.00 BTA Insurance Company 59032,00 26.03.2013. 25.03.2014.
Pakalpojuma līgumi par profesionālā atbalsta konsultāciju pakalpojumu sniegšanu(9002-11/17; 9002-11/18; 9002-11/19; 9002-11/20; 9002-11/21; 9002-11/22)     18.03.2013. plkst.10.00 Gita Paspārne;Baiba Purvlīce;Artūrs Utināns;Inese Putniece;Maiaj ZakriževskaTatjana Vidavska-Rusnaka Kopējā paredzamā visu līgumu līgumcena nesasniedz 3000,00  02.04.2013. 01.04.2014.
Iepirkuma līgums par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām(9002-11/23) VPD 2013/3 14.03.2013. 25.03.2013. plkst.13.00 SIA „NESTE LATVIJA” 6206,86 03.04.2013. 02.04.2014.
Iepirkuma līgums par Valsts probācijas dienesta nodarbināto nelaimes gadījumu apdrošināšanu VPD 2012/2 26.06.2012. 16.04.2012. plkst.9.30 „BTA Insurance Company” SE 2800,00 18.06.2012. 18.06.2013
A Lease agreement for the provision of videoconferecing equipment  (9002-11/13)         SIA „Lattelecom”, Londonas Probācijas pārvalde (London Probation Trust)   24.04.2012. līdz saistību pilnīgai izpildei 
Par profesionālā atbalsta pakalpojumu sniegšanu  (9002-11/11)     01.03.2012. plkst.10.00  Artūrs Utināns    05.04.2012. 31.12.2012. 
Par profesionālā atbalsta pakalpojumu sniegšanu  (9002-11/10)       01.03.2012. plkst.10.00  Inese Putniece  Kopējā paredzamā visu līgumu līgumcena nesasniedz 3000,00 (20,00 LVL/par vienu supervīziju 05.04.2012. 31.12.2012. 
Par profesionālā atbalsta pakalpojumu sniegšanu  (9002-11/9)       01.03.2012. plkst.10.00  Evelīna Mūze  Kopējā paredzamā visu līgumu līgumcena nesasniedz 3000,00 (20,00 LVL/par vienu supervīziju) 05.04.2012. 31.12.2012. 
Par profesionālā atbalsta pakalpojumu sniegšanu  (9002-11/8)       01.03.2012. plkst.10.00  Baiba Purvlīce  Kopējā paredzamā visu līgumu līgumcena nesasniedz 3000,00 (20,00 LVL/par vienu supervīziju) 05.04.2012. 31.12.2012. 
Par profesionālā atbalsta pakalpojumu sniegšanu  (9002-11/7)       01.03.2012. plkst.10.00  Maija Zakriževska  Kopējā paredzamā visu līgumu līgumcena nesasniedz 3000,00 (20,00 LVL/par vienu supervīziju) 05.04.2012. 31.12.2012. 
Par komandējumu, citu ārvalstu darba braucienu un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšanu Valsts probācijas dienesta un tā īstenoto projektu vajadzībām  (9002-11/6) VPD 2012/1  02.02.2012.  01.03.2012. plkst.13.00 SIA Averoja  37000,00  04.04.2012. 03.04.2014 
Iepirkuma līgums par psihologa pakalpojumu sniegšanu Daugavpils TSV  (9002-11/26) VPD 2011/16  10.11.2011. 21.11.2011. plkst.10:00.  Viktorija Grišina  3573,79  01.12.2012.  30.11.2012. 
Iepirkuma līgums par jaunu vieglo automašīnu pilna servisa nomu  (9002-11/24) VPD 2011/12 AK  25.05.2011.  18.08.2011. plkst.9.30  SIA "Pilna Servisa Līzings"  272042,28  31.10.2011. 26.01.2015. 
Pieslēguma punktu izveidošana, pārvietošana un pieslēgšana esošajam korporatīvā datu un balss pārraides tīklam  (9002-11/18) (TM Reģ. Nr. 1-6.1/28)   TM 2011/15  11.05.2011.  23.05.2011.  SIA "Citrus Solutions",  Kopā visiem saņēmējiem 24398,36 (tai skaitā PVN. Katrs saņēmējs maksā saskaņā ar pieņemšanas - nodošanas aktu un Izpildītāja iesniegto rēķinu) 28.07.2011. 27.07.2013. 
Par viesnīcas pakalpojumiem projekta ietvaros  (9002-11/14) VPD 2011/15  30.05.2011.  06.06.2011. plkst.16.00 SIA "Biznesa centrs TOMO"  7547,46  14.06.2011. 31.08.2011. 
Par Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmas PLUS paplašināšanu  (9019-8/58) VPD 2011/09  06.04.2011. 11.04.2011. plkst. 12:00  SIA „Exigen Services Latvia”  7000,00  14.04.2011. 30.04.2011. 
Par dokumentālās filmas uzņemšanu  (9019-8/57) VPD 2011/08  22.03.2011 04.04.2011. plkst. 12:00  SIA Filmu studija”Deviņi”  15880,00  07.04.2011. 30.04.2011. 
Par tulkošanas pakalpojumiem  (9019-8/49) VPD 2011/07  23.02.2011. 04.04.2011. plkst. 12:00  SIA „Skrivanek Baltic”  2044,50  10.03.2011. 30.03.2011. 
Iepirkuma līgums Par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām Alūksnes un Gulbenes TSV  (9002-11/10)   VPD 2011/06  22.02.2011.  07.03.2011. plkst 13.00.  SIA LUKoil Baltija R  3836,28  04.11.2011. 04.10.2013. 

Iepirkuma līgums par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām Cēsu un Jēkabpils TSV  (9002-11/9)

VPD 2011/06  22.02.2011.  07.03.2011. plkst 13.00.  AS Virši-A  5184,34  04.11.2011. 04.10.2013. 
Par viesnīcas pakalpojumu sniegšanu  (9023-5/9) VPD 2011/05  22.02.2011.  07.03.2011. plkst. 13:00  SIA „Locus”  800,32  27.04.2011. 30.09.2011. 
Par viesnīcas pakalpojumu sniegšanu  (9023-5/7) VPD 2011/05  22.02.2011.  07.03.2011. plkst. 13:00  SIA „Māras nami”  945,13  14.04.2011. 30.09.2011. 
Par viesnīcas pakalpojumu sniegšanu  (9023-5/6) VPD 2011/05  22.02.2011.  07.03.2011. plkst. 13:00  SIA „Hotel Kolonna”  994,00  14.04.2011. 30.09.2011. 
Procurement Contract for the provision of Expert Services  (9019-8/51) VPD 2011/04  09.02.2011. 03.03.2011. plkst. 13:00  Anthony Beech  3443,00  14.03.2011. 30.04.2011. 
Par viesnīcas pakalpojumu sniegšanu  (9023-5/1) VPD 2011/2  17.01.2011. 28.01.2011. plkst. 12:00  AS „Transporta informācijas aģentūra” 1722,12  28.03.2011. 30.09.2011. 

Iepirkuma līgums Nr. 9028-11/4  par psihiskās veselības speciālista individuālo atbalsta konsultāciju (supervīziju) sniegšanu dienesta darbiniekiem.

VPD 2014/4 31.01.2014. 2014-02-13 Elīna Zelčāne

1.lote  - EUR 18,-(1 astronomiskā st.)

2.lote – EUR 23,- (1 astronomiskā st.)

3.lote – EUR 23,- (1 astronomiskā st.)

4.lote – EUR 23,- (1 astronomiskā st.)

30.05.2014.

 līdz saistību pilnīgai izpildei

Iepirkuma līgums Nr. 9028-11/5  par psihiskās veselības speciālista individuālo atbalsta konsultāciju (supervīziju) sniegšanu dienesta darbiniekiem.

VPD 2014/4 31.01.2014.  2014-02-13 SIA „Lira D.V” 5.lote – EUR 24,12 (1 astronomiskā st.)

30.05.2014.

 līdz saistību pilnīgai izpildei

Iepirkuma līgums Nr. 9028-11/6  par psihiskās veselības speciālista individuālo atbalsta konsultāciju sniegšanu dienesta klientiem.

VPD 2014/4

31.01.2014.

2014-02-13 SIA „Latvian holidays”

9.lote – EUR 39,88 (1 astronomiskā st.)

15.lote – EUR 14,88 (1 astronomiskā st.)

16.lote – EUR 39,88 (1 astronomiskā st.)

27.lote – EUR 14,88 (1 astronomiskā st.)

30.05.2014.

 līdz saistību pilnīgai izpildei

Iepirkuma līgums Nr. 9028-11/7  par psihiskās veselības speciālista individuālo atbalsta konsultāciju sniegšanu dienesta klientiem.

VPD 2014/4

31.01.2014.

2014-02-13 SIA „Lira D.V”

11.lote – EUR 25,35 (1 astronomiskā st.)

26.lote – 19,92 (1 astronomiskā st.)

30.05.2014.

 līdz saistību pilnīgai izpildei

Piezīmes

1  Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).

2  Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

3  Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei". 

    

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Iepirkuma līgums Nr.9002-11/23 “Par telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām”

VPD 2015/9

2015-06-10

2015-06-25

SIA “Tīrības centrs”

22504,80 (1875,40 mēnesī)

2015-08-03

2016-08-02

Iepirkuma līgums Nr.9002-11/22 “Par telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām”

VPD 2015/9

2015-06-10

2015-06-25

SIA “Clean R”

828,12 (69,01 mēnesī)

2015-07-27

2016-07-26

Iepirkuma līgums Nr.9002-11/21 “Par telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšanu Valsts probācijas dienesta vajadzībām”

VPD 2015/9

2015-06-10

2015-06-25

SIA “akb industrial”

813,12 (67,76 mēnesī)

2015-07-27

2016-07-26

Iepirkuma līgums Nr.9002-11/17 “Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām”

VPD 2015/6

2015-05-14

2015-05-26

SIA “MS LATVIA”

7852,20

2015-06-02

2016-06-01

Iepirkuma līgums Nr.9002-11/16 “Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām”

VPD 2015/6

2015-05-14

2015-05-26

SIA “MEGA SARGS”

1560,00

2015-06-02

2016-06-01

Iepirkuma līgums Nr.9002-11/12 “Par lektoru pakalpojumu sniegšanu”

VPD 2015/4

2015-02-20

2015-03-09

SIA “Ķemers Business and Law Company”

520,00

2015-04-21

2015-09-30

Iepirkuma līgums Nr.9002-11/11 “Par lektoru pakalpojumu sniegšanu”

VPD 2015/4

2015-02-20

2015-03-09

SIA “Ķemers Business and Law Company”

264,00

2015-04-21

2015-05-30

Iepirkuma līgums Nr.9002-11/10 “Par veselības apdrošināšanu”

VPD 2015/3AK

2015-02-11

2015-03-16

AAS “BALTA”

110442,00

2015-04-01

2016-03-31

Iepirkuma līgums Nr.9002-11/9 “par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām”

VPD 2015/1AK

2015-02-03

2015-03-09

SIA “LUKoil Baltija R”

42569,28

2015-03-30

2016-03-29

Iepirkuma līgums Nr.9002-11/8 “Par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām”

VPD 2015/1AK

2015-02-03

2015-03-09

AS “VIRŠI-A”

7687,83

2015-03-30

2016-03-29

Iepirkuma līgums Nr.9002-11/7 “Par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām”

VPD 2015/1AK

2015-02-03

2015-03-09

SIA “Neste Latvija”

2758,15

2015-03-30

2016-03-29