INFORMĀCIJA PROBĀCIJAS DIENESTA KLIENTIEM UN APMEKLĒTĀJIEM

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusa pandēmiju, Valsts probācijas dienests (VPD) visā Latvijā ir ierobežojis klātienes saziņu ar probācijas klientiem un apmeklētājiem.

  • Aicinām apmeklētājus, pirms došanās uz VPD, sazināties ar attiecīgo nodaļu, zvanot uz konkrētās nodaļas tālruni (VPD struktūrvienību un to nodaļu kontaktinformācija).
  • Ja esat probācijas klients, tad Jums ir jārīkojas atbilstoši sava lietas vadītāja norādījumiem. Tikšanās laikā vai saziņā pa telefonu, lietas vadītājs sniegs uz Jums personīgi attiecināmus norādījumus.

 

----

VPD nodaļās katru darba dienu no pl. 12:30 - 13:30 noteikts pārtraukums (sanitārā stunda)

  • Saistībā ar epidemioloģiskās situācijas izmaiņām Latvijā, VPD nodaļās katru darba dienu no pl. 12:30 - 13:30 ir noteikts pārtraukums (sanitārā stunda).  Norādītajā laikā netiek pieņemti probācijas klienti un apmeklētāji.

 

----

Valsts probācijas dienesta darbības nodrošināšana ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību

Pamatojoties uz likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 14. pantu un Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – MK rīkojums Nr.103), lai sabiedrības drošības interesēs nodrošinātu nepārtrauktu un efektīvu VPD darbību, vienlaikus ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību valstī:

 

  • Ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu MK rīkojumā Nr. 103 paredzētos pasākumus, kas noteikti ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, VPD ir tiesības:

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas VPD uzraudzībā, mainīt dzīvesvietu;

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas VPD uzraudzībā, noteiktā dienā un laikā uzturēties noteiktā sabiedriskajā vietā;

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas VPD uzraudzībā, izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijās;

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas VPD uzraudzībā, noteiktā dienā un laikā tuvoties noteiktam objektam, vietai vai iestādei;

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas VPDuzraudzībā, izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām;

- neatļaut probācijas klientam, kuram VPD nodrošina kriminālsoda – piespiedu darbs izpildi, izbraukt no valsts.

 

  • Probācijas programmas īstenot, ja ir iespējams ievērot sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

 

  • Ja Covid-19 infekcijas izplatības dēļ nav iespējams nodrošināt probācijas klientam piemērotā kriminālsoda – piespiedu darbs izpildi, tai skaitā ievērot Krimināllikuma 40.pantā un Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumu Nr.119 “Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi” 9.punktā minētos nosacījumus, VPD uz noteiktu laiku var apturēt kriminālsoda – piespiedu darbs izpildi.

 

  • Ja Covid-19 infekcijas izplatības dēļ nav iespējams nodrošināt probācijas klientam piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs izpildi, tai skaitā ievērot likuma “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” 11.pantā un Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.711 “Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi” 13.punktā minētos nosacījumus, VPD uz noteiktu laiku var apturēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs izpildi.