INFORMĀCIJA PROBĀCIJAS DIENESTA KLIENTIEM UN APMEKLĒTĀJIEM

Valsts probācijas dienests (VPD) ar 10.06.2020. atjauno savu darbību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, t.sk. probācijas klientu un apmeklētāju pieņemšanu klātienē, nodrošinot aktuālajai epidemioloģiskajai situācijai atbilstošus piesardzības pasākumus.

Lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā, VPD, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 ”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajam, veiks probācijas klientu un apmeklētāju uzskaiti (vārds, uzvārds, kontakttālrunis).

Epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai VPD arī pēc ārkārtējās situācijas beigām ir tiesības:
•    neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas VPD uzraudzībā, mainīt dzīvesvietu;
•    neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas VPD uzraudzībā, noteiktā dienā un laikā uzturēties noteiktā sabiedriskajā vietā;
•    neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas VPD uzraudzībā, izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijās;
•    neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas VPD uzraudzībā, noteiktā dienā un laikā tuvoties noteiktam objektam, vietai vai  iestādei;
•    neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas VPD uzraudzībā, izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām;
•    neatļaut probācijas klientam, kuram VPD nodrošina kriminālsoda – piespiedu darbs izpildi, izbraukt no valsts;
•    klātienes tikšanos ar probācijas klientu aizstāt ar attālinātu saziņu.

Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu VPD teritoriālo struktūrvienību nodaļās katru darba dienu tiek noteikts pārtraukums (sanitārā stunda), kura laikā netiek pieņemti probācijas klienti un apmeklētāji. Informācija par pārtraukuma laiku tiek izvietota pie nodaļas ieejas durvīm.

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, probācijas klienti un apmeklētāji tiek aicināti, pirms došanās uz VPD, sazināties ar attiecīgo nodaļu, zvanot uz konkrētās nodaļas tālruni