Izlīgums

 

 Mēs strādājam ar cietušajiem un likumpārkāpējiem

 

Izlīgums - brīvprātīga cietušā un likumpārkāpēja tikšanās un iesaistīšanās sarunā ar starpnieka palīdzību, lai kopīgi runātu par notikušo un kopā meklētu pieņemamu un savstarpēji taisnīgu risinājumu.

 

Izlīguma pamatā tiek izmantota Taisnīguma atjaunošanas pieeja, ko pasaulē izmanto noziedzīga nodarījuma rezultātā radušos seku mazināšanā.

 

„Noziegums - ievaino cilvēkus un viņu attiecības. Šis fakts rosina atjaunot taisnīgumu, šajā procesā iesaistot cietušo, likumpārkāpēju, kā arī sabiedrību, lai kopīgi meklētu risinājumus, kas veicinātu dziedināšanu, izlīgšanu un mierinājumu". (prof. Howard Zehr)

Tā ir iespēja

 

 • runāt par notikušo īpaši apmācīta starpnieka klātbūtnē, kurš izlīguma procesā palīdz uzturēt miermīlīgas sarunas, lai cietušais un likumpārkāpējs spētu sasniegt izlīgumu
 • runāt par to, kā mainījusies dzīve pēc notikušā
 • veidot sarunu drošā un komfortablā vidē
 • ātrāk atrisināt notikušo nekā tiesāšanās ceļā
 • iesaistīt izlīguma procesā savus atbalstītājus (radus, draugus, vecākus u.c. svarīgas personas)
 • saņemt saprotošu, nenosodošu attieksmi un konfidencialitāti

Valsts probācijas dienests, īstenojot izlīguma procesu, izmato savā praksē divas metodes: 

 • izlīgumu, kur personīgi piedalās cietušais un likumpārkāpējs, un var piedalīties arī abu iesaistīto pušu atbalstītāji vai vecāki, un izlīguma sanāksmi, kuru plašāk pielieto darbā ar nepilngadīgajiem;
 • Izlīguma sanāksmē piedalās daudz plašāks dalībnieku loks: cietušais, likumpārkāpējs, viņu vecāki un arī citi, kurus ir ietekmējis noziedzīgais nodarījums, kā arī var tikt uzaicināti profesionāļi, kuri varētu sniegt atbalstu gan likumpārkāpējam, gan cietušajam un viņu ģimenēm.  

Ieguvumi no izlīguma procesa

 

Cietušajam

 • Ātrāk kā tiesāšanās ceļā var saņemt atlīdzību par nodarīto kaitējumu
 • Var paust likumpārkāpējam savu viedokli un izjūtas par notikušo
 • Var saņemt atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem par notikušo
 • Gūst lielāku drošības sajūtu nākotnei

 

Likumpārkāpējam

 • Uzņemas atbildību par nodarīto cietušajam un atlīdzina tam nodarītos zaudējumus
 • Atkarībā no nodarījuma smaguma, izlīgums var būt par pamatu atbrīvošanai no kriminālatbildības vai citos gadījumos tiesa to var ņemt vērā, nosakot sodu
 • Saņem iespēju izskaidrot savas rīcības iemeslus notikušajā
 • Atgūst cieņu, izdarot secinājumus un domājot, kādā veidā varētu mainīt savu uzvedību

 

Sabiedrībai

 • Tiek atslogota tiesu sistēma
 • Samazinās to cilvēku skaits, kas nonāk ieslodzījuma vietās
 • Tiek taupīti nodokļu maksātāju līdzekļi
 • Likumpārkāpējam, izprotot nodarījuma sekas, samazinās jauna nodarījuma izdarīšanas iespējamība, kas veicina sabiedrības drošību

 

Iesaistīties bez maksas izlīguma procesā ir iespējams Valsts probācijas dienesta teritoriālajās struktūrvienībās visā Latvijā.