Jauns izaicinājums brīvprātīgā darba veicējiem, kuri vēlas kļūt par izlīguma starpniekiem Valsts probācijas dienestā!

Ja Tev ir vēlme izprast Taisnīguma atjaunošanas pamatprincipus un apgūt jaunas prasmes konfliktu risināšanā, Valsts probācijas dienests aicina Tevi pievienoties izlīguma starpnieku pulkam! Būt par brīvprātīgā darba veicēju izlīguma procesā - tā ir iespēja līdzdarboties noziegumu profilaksē, jo ikviens noziegums nav tikai nodarījums pret konkrētu indivīdu, bet tas ietekmē arī sabiedrību kopumā.

Kas ir izlīguma process Valsts probācijas dienestā?
Strukturēts sarunu process, kurā brīvprātīgi piedalās cietušais un likumpārkāpējs un kuru vada neitrāla persona – starpnieks, palīdzot iesaistītajām pusēm vienoties par savstarpēji pieņemamu un taisnīgu risinājumu.
 
Kas ir starpnieks Valsts probācijas dienestā?
Izlīguma procesu organizē un vada starpnieks -  apmācīta Valsts probācijas dienesta amatpersona vai Valsts probācijas dienestā apmācīts un sertificēts brīvprātīgā darba veicējs.
 
Kā notiks mācības?
Valsts probācijas dienests 2018.gadā plāno apmācīt 40 brīvprātīgā darba veicējus divās grupās izlīguma procesa organizēšanai un vadīšanai, kuri tiks izvēlēti konkursa kārtībā.  
Mācības tiks organizētas vairākos posmos, apgūstot Valsts probācijas dienesta starpnieka mācību programmu gan individuāli, gan darbojoties grupā.
Mācību teorētiskā daļa tiks organizēta e-mācību veidā, nostiprinot iegūtās zināšanas ar praktisku darbu. Vienlaikus tiks organizēti pieci (1 diena + 2 dienas + 2 dienas) klātienes semināri. Klātienes semināros ir paredzētas interaktīvās mācību metodes - lomu spēles.

Vairāk informācijas par iespēju kļūt par brīvprātīgo starpnieku un pieteikšanās