Jauns izaicinājums brīvprātīgā darba veicējiem, kuri vēlas kļūt par izlīguma starpniekiem Valsts probācijas dienestā!

Ja Tev ir vēlme pievienoties izlīguma starpnieku kopienai un apgūt jaunas prasmes sarunu vadīšanā starp cietušo un likumpārkāpēju, Valsts probācijas dienests (turpmāk – Dienests) aicina Tevi pieteikties mācībām, kuras tiks uzsāktas 2019.gada decembrī. 

Būt par brīvprātīgo darba veicēju izlīguma procesā - tā ir iespēja līdzdarboties noziegumu mazināšanas prevencijā, jo ikviens noziedzīgs nodarījums nav tikai nodarījums pret konkrētu indivīdu, bet tas ietekmē arī sabiedrību kopumā. 

 

Kas ir izlīguma process? 

Strukturēts sarunu process, kurā brīvprātīgi piedalās cietušais un likumpārkāpējs un, kuru vada neitrāla persona – starpnieks, palīdzot iesaistītajām pusēm vienoties par savstarpēji pieņemamu un taisnīgu risinājumu. 

Kas ir starpnieks? 

Starpnieks - Dienesta amatpersona vai sertificēts brīvprātīgā darba veicējs, kurš ir apmācīts sarunu vadīšanai starp cietušo un likumpārkāpēju. 

Kā notiks mācības? 

Mācības tiks organizētas vairākos posmos, apgūstot Dienesta starpnieka mācību programmu gan individuāli, gan darbojoties grupā. Semināros ir paredzēts izmantot interaktīvās mācību metodes, tostarp lomu spēles. 

Mācību teorētiskā daļa tiks organizēta nostiprinot iegūtās zināšanas ar praktisku darbu. Tiks organizēti pieci (1 diena + 2 dienas + 2 dienas) klātienes semināri. 

Pēc sekmīgas teorētiskās mācību daļas apgūšanas ir jāpiedalās mācību praktiskajā daļā, organizējot un vadot ne mazāk kā trīs izlīguma procesus pieredzējuša starpnieka klātbūtnē. 

Sekmīgi apgūstot mācību teorētisko, praktisko daļu un nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, brīvprātīgā darba veicējs iegūst Dienesta starpnieka statusu uz diviem gadiem ar tiesībām patstāvīgi organizēt un vadīt izlīguma procesu Dienestā. 

Mācības tiek organizētas saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 346 “Kārtība, kādā apmāca un sertificē brīvprātīgā darba veicējus izlīguma procesa organizēšanai un vadīšanai”. 


Klātienes semināru grafiks: 

2019. gada 17. decembris (1. daļa); 
2020. gada 15. - 16.janvārim (2. daļa); 
2020. gada 12. - 13.februārim (3. daļa). 

Lai apgūtu starpnieka iemaņas ir jāapmeklē visi pieci semināri. 
Klātienes semināru norises vieta Valsts probācijas dienestā, Lomonosova ielā 9, Rīgā. 
! Ceļa un nakšņošanas izdevumus Dienests nesedz. 

 

Kā pieteikties mācībām? 

Saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 23.pantu par brīvprātīgā darba veicēju var būt persona, kura: 

· ir izteikusi vēlēšanos būt par brīvprātīgā darba veicēju; 
· ir sasniegusi 18 gadu vecumu un pār personu nav nodibināta aizgādnība; 
· prot valsts valodu; 
· nav sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai ir reabilitēta vai sodāmība ir noņemta (dzēsta). 

 

Ja vēlies pieteikties, aizpildi pieteikuma anketu šeit 

Aizpildīto pieteikuma anketu un CV ar norādi Brīvprātīgais izlīguma starpnieks, sūti tai dienesta struktūrvienībai, kurā vēlies kļūt par brīvprātīgā darba veicēju. riga@vpd.gov.lv; kurzeme@vpd.gov.lv; zemgale@vpd.gov.lv; vidzeme@vpd.gov.lv; latgale@vpd.gov.lv. 


Brīvprātīgā darba veicēji – izlīguma starpnieka pretendenti tiks aicināti uz klātienes interviju un tiks izvēlēti konkursa kārtībā, ņemot vērā konkrētā reģiona vajadzības. 

Nepieciešamie brīvprātīgie izlīguma starpnieki sadalījumā pa Dienesta reģiona teritoriālajām struktūrvienībām: 

Zemgales struktūrvienībā – Aizkrauklē, Tukumā, Ogrē, Jelgavas 1. nodaļā un 2. nodaļā, Jēkabpils 1. nodaļā; 

Latgales struktūrvienībā – Balvos, Rēzeknē, Preiļos; 
Vidzemes struktūrvienībā – Valkā, Cēsīs, Valmierā; 
Rīgas austrumu struktūrvienībā - Rīgā, Siguldā, Salaspilī; 
Rīgas rietumu struktūrvienībā - Rīgā, Olainē, Jūrmalā. 


Dokumentus ir iespējams iesniegt personīgi, izmantojot pasta pakalpojumus vai elektroniski. 

Valsts probācijas dienesta teritoriālo struktūrvienību kontaktinformācija atrodama šeit. 

Anketas un CV lūgums iesūtīt līdz 2019.gada 30. novembrim! 

Papildus informāciju vari uzzināt Dienesta Izlīguma un sabiedrības līdzdalības koordinēšanas departamentā, zvanot pa tālruni 67021143, 67021142, mob. 26340776 vai izmantojot oficiālo elektronisko pasta adresi ta@vpd.gov.lv