Juridiskā departamenta JURISKONSULTS/-E (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs ar jurista kvalifikāciju;
 • vismaz divu gadu praktiska pieredze pēdējo piecu gadu laikā publisko iepirkumu īstenošanā;
 • zināšanas un praktiska pieredze juridiska rakstura darbā;
 • zināšanas un praktiska pieredze administratīvo aktu un līguma projektu sagatavošanā;
 • zināšanas normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādāšanā;
 • spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas, konfliktu risināšanas prasmes;
 • ļoti laba latviešu valodas rakstu kultūra;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • vēlamas labas angļu valodas zināšanas.

 

Galvenie darba pienākumi:

 • organizēt dienestā publiskos iepirkumus, vadīt iepirkuma komisijas darbu, nodrošināt iepirkumu dokumentu izstrādi atbilstošai normatīvo aktu prasībām, t.sk. izstrādāt konkursu nolikumu un izvērtēt citu sagatavoto nolikumu projektus;
 • pārstāvēt dienesta intereses Iepirkumu uzraudzības birojā un Latvijas Republikas tiesu instancēs;
 • piedalīties dienesta biroja telpu atlases komisijas darbā;
 • izstrādāt dažāda veida līgumus un citus juridisko dokumentu projektus;
 • veikt Dienesta iekšējo un ārējo tiesību aktu izstrādi.

 

Piedāvājam:

 

 

 • mēnešalgu no 1052,00 EUR līdz 1382,00 EUR pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • iespēju pielietot juridiskās zināšanas un paplašināt profesionālās iemaņas. Dienests lepojās ar to, ka vairāki Dienesta nodarbinātie, pilnveidojot profesionālo pieredzi Dienestā, kļūst par pieprasītiem speciālistiem darba tirgū;
 • veselības apdrošināšanas polisi (ar līdzmaksājumu) no pirmās darba dienas;
 • dinamisku, analītisku un atbildīgu darbu valsts pārvaldē draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu par stundu agrāk, doties mājās par stundu agrāk vai, uzsākot darba dienu par stundu vēlāk, doties mājās par stundu vēlāk);
 • darba vietu Rīgā, Lomonosova ielā 9.

Pretendentiem pieteikties līdz 2019. gada 15. oktobrim, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu un ar norādi “Juriskonsults - iepirkumi” jāiesniedz:

 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv;
 • nosūtot pa pastu - Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019;
 • iesniedzot personīgi Lomonosovā ielā 9, Rīgā.

Sīkāka informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri iesnieguši pieteikumu atbilstoši norādītajām prasībām. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Gadījumos, kad atlases konkursam tiks iesūtīti prasībām neatbilstoši pieteikuma dokumenti, tie tiks neatgriezeniski dzēsti.

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā – Lomonosova ielā 9, Rīgā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019.