Juridiskā departamenta JURISKONSULTS/-E (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs ar jurista kvalifikāciju;
 • vismaz viena gada darba pieredze jurista, juriskonsulta vai līdzvērtīgā amatā juridiskajā jomā pēdējo piecu gadu laikā;
 • zināšanas fizisko personu datu aizsardzības jautājumos;
 • praktiskas zināšanas normatīvo aktu projektu sagatavošanā;
 • praktiskas zināšanas līgumu un administratīvo aktu un  sagatavošanā;
 • zināšanas publisko iepirkumu jomā;
 • zināšanas ar tiesvedību saistītajos jautājumos;
 • spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas, konfliktu risināšanas prasmes;
 • ļoti laba latviešu valodas rakstu kultūra;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • vēlamas labas angļu valodas zināšanas.

 

Galvenie pienākumi:

 • izstrādāt un virzīt dienestam nepieciešamos ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektus;
 • organizēt dienestā personas datu apstrādes incidentu izmeklēšanu;
 • piedalīties iepirkumu komisijas darbā un līgumu projektu izvērtēšanā atbilstoši departamenta kompetencei, nodrošinot to satura atbilstību iepirkumu nolikumu saturam;
 • izstrādāt dienestam nepieciešamos līgumu (publisko un privāto tiesību jomā) projektus;
 • koordinēt departamenta iepriekšējā līmeņa juriskonsultu darbu;
 • pārbaudīt dienesta ierēdņu un darbinieku sagatavoto juridiska rakstura dokumentu atbilstību normatīvo aktu un juridiskās tehnikas prasībām, un savas kompetences ietvaros sniegt par tiem atzinumus;
 • dienesta vadītāja uzdevumā pārstāvēt dienesta intereses tiesās.

 

 

Piedāvājam:

 • mēnešalgu no € 1052,00 līdz € 1287,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • iespēju pielietot juridiskās zināšanas un iespēju paplašināt profesionālās iemaņas;
 • veselības apdrošināšanas polisi (ar līdzmaksājumu) no pirmās darba dienas;
 • dinamisku, analītisku un atbildīgu darbu valsts pārvaldē draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu par stundu agrāk, doties mājās par stundu agrāk vai, uzsākot darba dienu par stundu vēlāk, doties mājās par stundu vēlāk);
 • darba vietu Rīgā, Lomonosova ielā 9.

 

Pretendentiem pieteikties līdz 2019. gada 25. augustam, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu un ar norādi “Juriskonsults” jāiesniedz:

 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv;
 • nosūtot pa pastu - Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019;
 • iesniedzot personīgi Lomonosovā ielā 9, Rīgā.

Sīkāka informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv.

 

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri iesnieguši pieteikumu atbilstoši norādītajām prasībām. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Gadījumos, kad atlases konkursam tiks iesūtīti prasībām neatbilstoši pieteikuma dokumenti, tie tiks neatgriezeniski dzēsti.

 

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā – Lomonosova ielā 9, Rīgā.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019.