Sarunu festivālā LAMPA VPD piedalīsies četrās diskusijās

Šogad sarunu festival “LAMPA” Valsts probācijas dienests piedalīsies četrās diskusijās. Visās četrās diskusijās Valsts probācijas dienests uzrunās auditoriju par sabiedrības drošības veicināšanas jautājumiem – tiks runāts par Valsts probācijas dienesta speciālistu darbu un par sabiedrības līdzdalību probācijas uzdevumu īstenošanā. Vēl viena nozīmīga tēma, kas caurvīsies diskusijās būs darbs ar jauniešiem – runāsim par to cik nozīmīgi ir strādāt ar jauniešiem, lai mēs valsts iestādes un sabiedrība kopumā liktu stingrus pamatus veselīgai, veiksmīgai un drošai sabiedrībai jau šodienai un mūsu nākotnei.

Diskusijas ar Valsts probācijas dienesta piedalīšanos hronoloģiskā secībā:

PIEREDZES STĀSTI "UZTICĒŠANĀS - OTRĀ IESPĒJA DZĪVOT"
29.06. 16:00 - 17:30, VALSTS KANCELEJAS TELTS – 9

RĪKO:
Valsts kanceleja

SADARBĪBĀ AR:
Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Valsts probācijas dienests
Valsts policija
Valsts asinsdonoru centrs

APRAKSTS:
Pieredzes stāsti par to, kā uzticēšanās var glābt dzīves. Cilvēks, kurš nav atgriezies cietumā, bērns, kas uzaug mīlošā ģimenē, izglābta dzīvība – tā ir uzticēšanās uzvara. Kā sabiedrība un valsts var sadarboties, veidojot drošu vidi un veicinot savstarpējo uzticēšanos un atbalstu?

PIEDALĀS:
Vineta Pavlovska - Valsts policijas Dienestu koordinācijas biroja galvenā inspektore
Mihails Papsujevičs - Valsts probācijas dienesta vadītājs
Egita Pole - Valsts Asinsdonoru centra direktore
Mariana Dreja - Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece
Ivars Austers – sociālpsihologs

_______________________

PANEĻDISKUSIJA "RADI ARĪ*TU JAUNIETIM", RADOŠĀS DARBNĪCAS: GRAFITI UN IELU VINGROTĀJI
29.06. 16:00 - 17:30, STARO SKATUVE – 25

RĪKO:
Biedrība "VSS-Artemīda"

SADARBĪBĀ AR:
Biedrība "Street Warriors"
RA.DU
Ikšķiles novada pašvaldība

APRAKSTS:
Mēs, pieaugušie, esam tie, kuri RADA jauniešiem apstākļus, RADA jauniešiem iespējas, RADA jauniešiem RĪTU jeb RĪTDIENU. Bērnu un jauniešu izdarītie likumpārkāpumi ir kā radars, kas norāda uz sabiedrībā pastāvošām sociālām, ekonomiskām un politiskām problēmām. Aprūpes trūkums, vecāku un citu pieaugušo vienaldzība, nevēlēšanās saprast un apmierināt bērna vajadzības noved viņu līdz likumpārkāpuma izdarīšanai. Pētījumā "Bērniem draudzīga tiesiskā vide Latvijā: fokusā - likumpārkāpumu prevencija", norādīts - "bērna uzvedība norāda, ka konkrētā bērna tiesības jau iepriekš tikušas pārkāptas un viņa intereses kādā brīdī nav ievērotas vai palikušas novārtā”.

Diskusijas laikā “urbsimies tēmā”, lai saprastu esošo situāciju un kopā RADĪTU vismaz 5 ieteikumus un idejas, ko MĒS darīsim situācijas uzlabošanai.

PIEDALĪSIES: jaunieši, policists, mamma, politologs, tētis, skolotājs, TU, jo TU radi RĪTU bērnam un jaunietim

PIEDALĀS:
Gatis Kondrāts - Biedrības “Street Warriors” un SIA “Big Show” vadītājs
Andris Baltvilks - Spraypaint artist
Daiga Eiduka - Latvijas Bērnu labklājības tīkla koordinatore
Rasma Pīpiķe - zināšanu pārneses entuziaste
Agnese Jankuna - Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja
Andis Rinkevics - Valsts policijas Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks

PASĀKUMU VADA:
Jānis Zārdiņš – VPD Cēsu teritoriālās struktūrvienības vadītājs

------------------------------------------------


DISKUSIJA "NAV SLIKTU VAI LABU CILVĒKU"
29.06. 18:00 - 19:30, STARO SKATUVE – 25

TIEŠRAIDE: LMT Straume 

RĪKO:
Ghetto Games

SADARBĪBĀ AR:
Valsts probācijas dienests

APRAKSTS:
Šodienas bērni un jaunieši ir mūsu nākotnes sabiedrības pamats. Cik nozīmīgi mūsu nākotnei ir gan izcilnieki, gan tie no sociāli vājas vides? Vai mēs, sabiedrība, esam gatavi pieņemt, sniegt atbalstu un strādāt ar visiem, lai kopā kļūtu par veiksmīgāku un veselīgāku sabiedrību nākotnē? Par jauniešiem un mūsu visu kā sabiedrības atbildību par savu nākotni diskutēsim kopā ar: Mihailu Papsujeviču (Valsts probācijas dienesta vadītāju), Renāru Zeltiņu (ceremoniju meistaru), Ozolu (mūziķi) Inetu Radēviču (Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidenti). Diskusiju vadīs un tajā iesaistīsies Raimonds Elbakjans (Ghetto Games).

PIEDALĀS:
Ineta Radeviča - Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidente
Mihails Papsujevičs - Valsts probācijas dienesta vadītājs
Ozols - Mūziķis
Renārs Zeltiņš - Ceremoniju meistars

PASĀKUMU VADA:
Raimonds Elbakjans - Ghetto Games līderis

___________________________________________


PIEREDZES STĀSTI UN DISKUSIJA "BRĪVPRĀTĪGI CIETUMĀ: SABIEDRĪBAS IESAISTE IESLODZĪTO ATBALSTAM"
30.06. 18:00 - 19:30, STARO SKATUVE – 25

TIEŠRAIDE: LMT Straume

RĪKO:
Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekts “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr.:9.1.2.0/16/I/001)

SADARBĪBĀ AR:
Valsts probācijas dienests

APRAKSTS:
Aizvien lielāku popularitāti Latvijā gūst brīvprātīgo darbs ar cilvēkiem, kas izdarījuši likumpārkāpumus, tostarp ar ieslodzītajiem, palīdzot viņiem mainīties, sniedzot atbalstu un iedrošinājumu. Tas norāda uz izmaiņām sabiedrības skatījumā uz ieslodzītajiem, soda mērķi un likumpārkāpējiem kā sabiedrības daļu. Pasākumā piedalās brīvprātīgie, kas stāsta, kāpēc viņi sāka strādāt cietumā, kā mainījās viņu viedoklis par ieslodzītajiem, kā attiecas pret viņu darbu paziņas un ģimene. Diskusijas tēma ir sabiedrības loma likumpārkāpēja uzvedības izmaiņai. Jautājumi: kā mēs raugāmies uz cietumu? Kā vietu, kur atriebjamies par noziegumu? Varbūt kā skolu vai slimnīcu? Ko brīvprātīgais ieslodzījuma vietās var paveikt sabiedrības drošības stiprināšanai? Pasākumā uzsvars, piesaistot atsevišķus brīvprātīgos, tiks likts uz brīvprātīgo sniegumu, viņu viedokli, sabiedrības ieguvumiem.

PIEDALĀS:
Ainārs Skudra
Dāvids Sīlis - R/C Lediņi un veikalu Mēbeļu BODE vadītājs
Vita Brakovska - Biedrības ZINIS valdes priekšsēdētāja
Sigita Rabša - Brasas cietuma Resocializācijas daļas priekšniece
Uva Segliņa - Brīvprātīgā
Matīss Grāvītis - biedrības "ProBono&Mentors" pārstāvis

PASĀKUMU VADA:
Ainis Zālītis - Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona