Latvijas Automobiļu federācija iesaistās kriminālsodu izpildē

Otrdien,11. jūnijā, Valsts probācijas dienests (VPD) un Latvijas Automobiļu federācija (LAF) parakstīs sadarbības memorandu par iespēju Latvijas autosporta pārstāvjošajām organizācijām aktīvi iesaistīties kriminālsodu izpildē.

Š.g. 11.jūnijā 10:00 pie Tieslietu ministrijas galvenās ieejas svinīgi tiks parakstīts sadarbības memorands starp VPD un LAF, kam sekos preses konference, kurā piedalīsies tieslietu ministrs Jānis Bordāns, VPD vadītājs Mihails Papsujevičs, LAF prezidents Raimonds Kisiels, LAF viceprezidents FIA (Starptautiskā automobiļu federācija) „Off-road” (krosa) komisijas loceklis Gunārs Kosojs, autosportists Reinis Nitišs un VPD brīvprātīgā – Elīna Malašenko.

Memorands paredz VPD un LAF sadarbību pasākumos, kas ir vērsti uz probācijas klientu sociālo iekļaušanu, brīvprātīgā darba attīstīšanu, kriminālsoda – piespiedu darbs un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildes īstenošanu LAF un tās dalīborganizācijās. Sadarbības memorands kalpos arī kā piemērs citām nevalstiskajām organizācijām, kuru iesaiste kriminālsodu izpildē var sniegt būtisku ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanā.

Par iespēju iesaistīt nepieciešamo darbu veikšanā probācijas klientus interesi izrādījušas jau vairākas LAF biedru organizācijas (auto sacensību organizatori, trašu saimnieki, u.c.). Savukārt brīvprātīgajā darbā ar jauniešiem, kas ir probācijas klienti, savu gatavību iesaistīties apstiprinājuši autosportists Reinis Nitišs, motosportists un mentors Mārtiņš Aleksandrovičs.  

Dienests kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi organizē no 2005.gada. 2018.gadā piespiedu darba izpilde tika organizēta 8889 probācijas klientiem. Piespiedu darba izpildes laikā probācijas klienti 2018.gadā nostrādāja 522 385 (t.sk. nepilngadīgie – 13 085) piespiedu darba stundas. Saskaņā ar minimālās stundas tarifa likmi 2018.gadā, probācijas klientu darbs darba devējiem pērn ļāva ietaupīt vismaz 1 298 872 euro.  No 2005.gada piespiedu darbos paveiktie darbi dara devējiem lāvuši ietaupīt vismaz 9,8 miljonus euro.

2018.gadā VPD saņemtajos tiesu nolēmumos un prokuroru priekšrakstos par sodu piespiedu darbs tika piemērots:  

•   25,2% par zādzību, krāpšanu un piesavināšanos nelielā apmērā (Krimināllikuma 180.pants);

•   20% par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē (Krimināllikuma 262.pants, 262.pirmā daļa);

•   10,3% par svešas kustamas mantas slepenu vai atklātu nolaupīšanu (Krimināllikuma 175.pants);

•   9% par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un realizēšanu nelielā apmērā un narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma (Krimināllikuma 253., 253.2 pants);

•   4% par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu (Krimināllikuma 185.pants);

•   31,5% par citiem Krimināllikuma pantiem.

 

Pasaules pieredze liecina – brīvprātīgais darbs ar likumpārkāpējiem ir efektīvs līdzeklis viņu resocializācijā. Tāpēc brīvprātīgie var sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanā. VPD šobrīd darbojas 111 brīvprātīgo (78 līdzgaitnieki, 28 izlīguma starpnieki un 10 atbalsta un atbildīguma apļu brīvprātīgie). Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais ar savu iedrošinājumu un padomu sniedz atbalstu notiesātai personai. Līdzgaitniecība ir ilgtermiņa darbs, kas notiek regulāri tiekoties ar aizbilstamo. Līdzgaitnieku darbs palīdz atsvērt negatīvi ietekmējošu draugu un paziņu ietekmi, sniedz pozitīvu uzvedības piemēru, kā arī stiprina likumpārkāpēja spējas dzīvot sabiedrībā, nepārkāpjot likumu.  Brīvprātīgais līdzgaitnieks var būt nozīmīgs atbalsts notiesātajām, palīdzot risināt dažādus praktiskus jautājumus. 

 

Mediju iespējas:

Preses konference notiks pie Tieslietu ministrijas ieejas, kur būs novietotas sporta automašīnas. Memorands simboliski tiks parakstīts uz sporta automašīnas motora pārsega. Preses konferences laikā un pēc tās visi preses konferences dalībnieki būs pieejami individuālajām intervijām.