Latvija sniedz atbalstu tiesiskuma stiprināšanai Gruzijā

No 13. līdz 14. novembrim, pēc tieslietu ministra Jāņa Bordāna aicinājuma, Latvijā pieredzes apmaiņas vizītē viesojas Gruzijas vicepremjere, tieslietu ministre Tea Culukiani (Thea Tsulukiani) un Gruzijas Tieslietu ministrijas ekspertu delegācija, lai pārrunātu sadarbības iespējas un Latvijas pieredzi tiesu darba, digitalizācijas, maksātnespējas, uzturlīdzekļu un mediācijas jomā, kā arī gūtu ieskatu Latvijas penitenciārajā sistēmā.

Trešdien, 13. novembrī, Tieslietu ministrijā norisinājās ministru divpusējā tikšanās, kuras ietvaros abas puses apsprieda turpmākās sadarbības prioritātes.

Sarunā ar Gruzijas tieslietu ministri J. Bordāns uzsvēra, ka abām valstīm ir kopīgi izaicinājumi tieslietu reformu īstenošanā. Abas amatpersonas bija vienisprātis, ka notiesāto efektīva resocializācija piemērotā infrastruktūrā ir priekšnoteikums noziedzības novēršanai, recidīva samazināšanai un sabiedrības drošībai. Savukārt Gruzijas tieslietu ministre atzinīgi novērtēja iespēju iepazīties ar Latvijas pozitīvo pieredzi, tostarp klātienē apmeklēt Olaines cietuma Atkarīgo centru.

Vienlaikus T. Culukiani izteica lielu pateicību Latvijai par līdzšinējo sniegto atbalstu un sadarbību tieslietu jomā, uzsverot abu valstu kopīgo vēsturi,  redzējumu un vienotos mērķus.
 
Ceturtdien, 14. novembrī, Gruzijas tieslietu ministrijas delegācija viesosojās Tiesu administrācijā. Tikšanās laikā tika pārrunāts Maksātnespējas regulējums Latvijā, Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas (EMUS) darbība un lietu sadale.

Pēc vizītes Tiesu administrācijā delegācija apmeklēja Olaines cietuma Atkarīgo centru, lai kopā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta (VPD) pārstāvjiem pārrunātu aktualitātes Latvijas penitenciārajā sistēmā. Tikšanās laikā ar delegāciju Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs dalībniekus iepazīstināja ar VPD funkcijām, darba metodēm, funkciju vēsturisko attīstību un nākotnes plāniem.

 
Papildu informācija:
2019. gada 16. aprīlī Tiesu administrācija veiksmīgi noslēdza 2017. gada septembrī uzsākto projektu “Tiesās nodarbināto apmācības Twinning ietvaros” Gruzijā.
2018. gada 26.-30. novembrī vizītē Latvijā bija ieradusies Gruzijas Tieslietu ministrijas ekspertu delegācija, lai iepazītos ar Latvijas pirmspievienošanās Eiropas Savienībai pieredzi, nacionālās likumdošanas atbilstības nodrošināšanu Eiropas Savienības acquis, kā arī aktuālāko informāciju par tiesu reformām, uzturlīdzekļu piedziņu, paveikto probācijas jomā.