Latvijas un Lietuvas izlīguma starpnieki dalās ar pieredzi izlīgumu organizēšanā

Atsaucoties uz Lietuvas Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma Vietu Departamenta ielūgumu 2018.gada 11.aprīlī Pasvalē, Lietuvā 10 Valsts probācijas dienesta izlīguma starpnieki un probācijas speciālisti piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā Latvijas un Lietuvas izlīguma starpniekiem.

Lietuvas kolēģus ļoti interesēja Valsts probācijas dienesta pieredze ilzīguma funkcijas attīstīšanā, tai skaitā piesaistot brīvprātīgos izlīguma starpniekus. Lietuvā izlīgumu īstenot uzsākts salīdzinoši nesen, 2015.gadā. Lietuvas kolēģi bija pateicīgi par iespēju padziļināti izzināt Latvijas pieredzi, kur izlīgums tiek īstenots jau vairāk kā 10 gadus.

Šī divpusējā tikšanās ir viens no vairākiem soļiem Latvijas un Lietuvas sadarbības stiprināšanai probācijas jomā.

Izlīgums ir sarunu process, kurā brīvprātīgi iesaistās cietušais un likumpārkāpējs un kuru vada neitrāla persona – starpnieks. Starpnieks ir īpaši apmācīta persona konfliktu risināšanā, kas izlīguma procesā palīdz īstenot miermīlīgas sarunas starp iesaistītajām pusēm, neiesakot risinājumu, nevienu netiesājot, ievērojot konfidencialitāti un neitralitāti. Valsts probācijas dienestā starpnieki ir gan Dienesta darbinieki, gan sertificēti brīvprātīgā darba veicēji.