Līdzšinējo pētījumu par VPD darbinieku apmierinātību ar darbu pārskats un tālāko pētījumu virzieni

Pabeigts VPD pētnieku - Līgas Roķes-Reimates un Anvara Zavacka veikts pētījums, kurā apkopotas iepriekšējo gadu pētījumos par VPD darbinieku apmierinātību ar darbu atziņas un rekomendācijas cilvēkresursu vadības pilnveidei un tālākajiem pētījumiem šajā virzienā. Pētījums pieejams pielikumā pievienotajā datnē.

Pētījums