Mihails Papsujevičs profila foto

Mihails Papsujevičs

Dienesta vadītājs
Mihails.Papsujevics [at] vpd.gov.lv

Mihails Papsujevičs

Dzimis: 1980.gada 1. oktobrī Latvijā, Krāslavā

Izglītība:

 • Latvijas Policijas akadēmija, Publisko tiesību nodaļa
 • Sociālo zinību bakalaura grāds/ profesionālais maģistra grāds/ jurista kvalifikācija
 • Rīgas 84.vidusskola
 • Asūnes pamatskola

Profesionālā darbība:

 • Valsts probācijas dienesta Uzraudzības un probācijas programmu departamenta vadītājs – dienesta vadītāja vietnieks (2011. – 2013.)
 • Eksperts probācijas jomā, ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas biroja (UNODC) programmu biroja īstenotajā un Eiropas Savienības līdzfinansētajā projektā
 • ,,Ieslodzījuma vietu sistēmas reforma Kirgizstānā” (2011. gada novembris)
 • Projekta koordinators, Valsts probācijas dienesta un UNODC projekts ,,Motivējošā intervēšana darbā ar narkotiku lietotājiem - prasmju treniņš Valsts probācijas dienesta un policijas darbiniekiem” (2011. gada aprīlis – novembris)
 • Valsts probācijas dienesta Uzraudzības nodaļas vadītājs (2005. – 2011.)
 • Projekta vadītājs, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts ,,Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes stiprināšana” (2009. – 2011.)
 • Valsts probācijas dienesta Bauskas teritoriālās struktūrvienības vadītājs
 • (2004. – 2005.)
 • Vecākais inspektors Rīgas Pašvaldības policijas Ziemeļu rajona pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļā (1999. – 2004.)

Papildus:
Piedalījies vairāku gan Latvijas, gan citu valstu projektu aktivitāšu, kas saistītas ar kriminālsodu izpildes jomu, īstenošanā, vadot apmācību seminārus, sagatavojot eksperta ziņojumus un uzstājoties konferencēs.

Valodu prasme:

 • Latviešu – dzimtā
 • Krievu – teicami
 • Angļu – labi

 

Darba laiki:

Pirmdiena: 08:30 – 12:30, 13:00 - 18:00

Otrdiena: 08:30 – 12:30, 13:00 - 17:00

Trešdiena: 08:30 – 12:30, 13:00 - 17:00

Ceturtdiena: 08:30 – 12:30, 13:00 - 17:00

Piektdiena: 08:30 – 12:30, 13:00 - 16:00

Sestdiena: Slēgts

Svētdiena: Slēgts