Publikācijas datums:
VPD 2017/4
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
Vairāki piegādātāji
Līguma termiņš
31.12.2019.
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss

Piegādātāji un līgumsummas:

Akciju sabiedrība „VIRŠI-A, EUR 30694.18 
AS „VIADA Baltija”, EUR 52769.32 
SIA „Neste Latvija”, EUR 17005.48 
SIA „Latvijas nacionālā naftas kompānija”, EUR 10435.55 
SIA „ASTARTE-NAFTA”, EUR 6461.53