Mācību vizīte Igaunijā par elektroniskās uzraudzības jautājumiem

Valsts probācijas dienesta projekta Nr.LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" (turpmāk – Projekts) ietvaros laika periodā no 2013.gada 23. līdz 27. septembrim tika īstenota mācību vizīte uz Igauniju, kurā tika pētīta un iepazīta Igaunijas pieredze elektroniskās uzraudzības ieviešanā.

Mācību vizītē piedalījās:

Sandra Daugaviete, Ģenerālprokuratūras Specializētās vairāku nozaru prokuratūras virsprokurore;

Elita Jurkjāne, Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas virsprokurore;

Ilona Kronberga, sabiedriskās politikas centra „PROVIDUS” juriste, pētniece;

Kristīne Ķipēna (KĶ) - Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītāja;

Oksana Kulakova – Ieslodzījumu vietu pārvaldes Juridiskā dienesta vadītāja;

Jānis Nicmanis – Valsts probācijas dienesta Projekta koordinators;

Sandis Puks – Valsts probācijas dienesta Projekta jurists;

Ilvars Vītols – Valsts probācijas dienesta Izlīgumu, izvērtēšanas ziņojumu un piespiedu un sabiedrisko darbu departamenta Izvērtēšanas ziņojumu nodaļas vecākais referents.

Vizītes laikā dalībnieki tikās ar Igaunijas Tieslietu ministrijas, ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta pārstāvjiem un tiesnešiem, lai izpētītu Igaunijas pieredzi elektroniskās uzraudzības ieviešanā.

Igaunijā darbs pie elektroniskās uzraudzības ieviešanās sākās 2004.gadā kā vispārējas diskusijas. 2006.gadā tika uzsākts projekts. 2007.gada 22.maijā tika uzsākta praktiskā elektroniskās uzraudzības īstenošana ar pirmās elektroniskās aproces uzlikšanu nosacīti pirms termiņa atbrīvotai personai.

Vizītes laikā tās dalībnieki tikās ar politikas veidotājiem un uzzināja par likumdošanas izveidošanas vēsturi, par pašreizējo sistēmu un tās nākotnes perspektīvām.

Vizītes dalībnieki apmeklēja Viru cietumu, Johvi un Tartu krimināluzraudzības dienestus un guva ieskatu šo iestāžu ikdienas darbā saistībā ar elektroniskās uzraudzības īstenošanu praksē.