No 2018.gada 26. līdz 30.novembrim norisinās pasākums “ Izlīguma nedēļa”

Valsts probācijas dienests rīkos pasākumu “Izlīguma nedēļa”

“Taisnīguma atjaunošanas aisberga neredzamā daļa”

No 2018.gada 26.novembra līdz 30.novembrim visā Latvijā Valsts probācijas dienests (VPD) organizē pasākumu “Izlīguma nedēļa“ ar nosaukumu “Taisnīguma atjaunošanas aisberga neredzamā daļa”. Akcijas laikā plānots plašāk informēt sabiedrību un veicināt procesa virzītāju izpratni par izlīguma procesa iespējām ne tikai kriminālprocesa ietvaros, bet arī, lai rosinātu pozitīvu konfliktu risināšanas kultūru kopumā. Taisnīguma atjaunošanas procesa aisberga neredzamajā daļā bieži paliek nesaskatītas cilvēku vajadzības, emocijas, pārdzīvojumi u.c. reakcijas, kas saistītas ar noziedzīgo nodarījumu. Lai sabiedrība spētu vairāk izprast taisnīguma atjaunošanas filozofijas pusi, būtiski ir diskutēt ar sadarbības partneriem, studentiem, skolēniem un citiem interesentiem.  

Turpinot 2010.gadā aizsākto tradīciju, šogad “Izlīguma nedēļas“ ietvaros tiks rīkoti dažādi pasākumi visā Latvijā: 

Informatīvs izglītojošs seminārs – “Konfliktu risināšanas veidi”; 

Miera aplis, kas būs veltīts Latvijas simtgadei ar nosaukumu “Mans vēlējums dzimtenei simtgadē”; 

“Izlīgums saistībā ar latviešu tautas tradīcijām”; 

Informatīvs pasākums “Dzīvosim draudzīgi”; 

Filmas “Saruna” (Conversation) demonstrēšana; 

Apaļā galda diskusijas par brīvprātīgo darbu, nepilngadīgajiem kriminālprocesā un cietušajiem; 

Miera apļi ar ieslodzījuma vietu darbiniekiem piecās ieslodzījuma vietās. 

“Izlīgums ir viena no VPD īstenotajām funkcijām. Izlīguma process ir sarunu process, kurā brīvprātīgi iesaistās cietušais un likumpārkāpējs un kuru vada neitrāla persona – starpnieks. Starpnieks ir īpaši apmācīta persona konfliktu risināšanā, kas izlīguma procesā palīdz īstenot sarunas starp iesaistītajām pusēm, neiesakot risinājumu, nevienu netiesājot, ievērojot konfidencialitāti un neitralitāti. Starpnieki ir gan VPD darbinieki, gan sertificēti brīvprātīgā darba veicēji. 2017.gadā VPD izlīguma organizēšanā un vadīšanā aktīvi darbojās 10 sertificēti brīvprātīgā darba veicēji un 74 Dienesta darbinieki. 2017.gadā tika organizēti un vadīti 1356 izlīguma procesi. 71% gadījumu organizētajos izlīgumos bija iesaistīti nepilngadīgie un vairākumā gadījumu tie bija par mantiska rakstura noziegumiem. 52% gadījumu izlīgumā  iesaistītās puses ieradās uz izlīguma sēdi un izlīguma process tika īstenots. 35% gadījumu – iesaistītās puses vienojās par nosacījumiem, bet 14% izlīga bez nosacījumiem. 2017.gadā izlīguma procesos, kuros tika panākta vienošanās ar nosacījumiem, tāpat kā iepriekšējos gados, 47% gadījumu iesaistītās puses vienojās par materiālo kompensāciju. Otrs nozīmīgākais faktors iesaistīto pušu sarunā un izlīgšanas procesā bija atvainošanās, trešais – materiālā un morālā kompensācija.” VPD Izlīguma nodaļas vadītāja Diāna Ziediņa

Izlīguma procesa pamatā ir taisnīguma atjaunošanas pieeja, kuras mērķis ir noziedzīgā nodarījuma radītā kaitējuma mazināšana. Taisnīguma atjaunošana – jebkurš process, kurā tiek iesaistīti cilvēki, kuriem ir nodarīts kaitējums noziedzīgā nodarījuma rezultātā un tie, kuri ir nodarījuši kaitējumu un par to ir atbildīgi. Šīs pieejas mērķis ir sniegt iesaistītajām pusēm iespēju pārrunāt noziedzīgā nodarījuma ietekmi, ar trešās personas, apmācīta starpnieka, palīdzību, lai mazinātu seku ietekmi uz viņu dzīvi nākotnē. Latvijā ir iespējams organizēt izlīguma procesu visos kriminālprocesa posmos un visos tā veidos, kā arī sodu izpildes laikā. 

Šogad pasākums tiek organizēts sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Eiropas Sociālā fonda projektu "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū".