No 2019.gada 1.jūnija Valsts probācijas dienesta juridiskā un faktiskā adrese būs: Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019

Informējam, ka, no 2019.gada 1.jūnija, Valsts probācijas dienesta juridiskā un faktiskā adrese būs: Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka pārējie rekvizīti, tai skaitā tālruņa numuri, paliek nemainīgi.