Notiks preses konference par bērnu aizsardzību pret seksuālo vardarbību

Aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus uz preses konferenci 21. novembrī plkst. 11.00 “Raddison Blu Daugava”konferenču centra 2. stāvā, Kuģu ielā 24, Rīgā
 
Atzīmējot Eiropas dienu bērnu aizsardzībai pret seksuālo vardarbību, 21. novembrī norisināsies preses konference, kurā informēs par valsts iestāžu, pašvaldību un NVO sadarbību nolūkā mazināt noziegumus pret tikumību un dzimumneaizskaramību.
 
Preses konferencē piedalīsies:
·       Mihails Papsujevičs, Valsts probācijas dienesta (VPD) vadītājs, kurš informēs par STIS[1]attīstību un aktualitātēm, kā arī šogad pabeigto VPD pētījumu par recidīvu tiem VPD klientiem, kuri iepriekš bijuši notiesāti par dzimumnoziegumiem;
·      Ilona Spure, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece, ģenerāle, kura sniegs ieskatu dzimumnoziedznieka profilā, kā arī vēstīs par izaicinājumiem un specifiku darbā ar dzimumnoziedzniekiem Latvijas ieslodzījuma vietās;
·      Ints Ķuzis, Valsts policijas (VP) priekšnieks, kurš ziņos par šī brīža situāciju rūpēs par bērnu aizsardzību pret seksuālo vardarbību no VP perspektīvas;

Amanda Vēja, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTA) Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore, kura informēs par bērnu drošības veicināšanu seksuālas vardarbības kontekstā;

Laila Balode, nodibinājuma “Centrs Dardedze” valdes locekle, kura uzsvērs primārās prevencijas būtisko nozīmi, izglītojot gan bērnus, gan vecākus un pedagogus, lai novērstu seksuālās vardarbības riskus pret bērnu.

 
Dalību preses konferencē lūdzam apstiprināt, nosūtot informāciju uz e-pastu  aija.fedorova @ievp.gov.lvvai zvanot pa tālruni +37126367395līdz 20. novembra plkst. 15.00.
 
Preses konference tiek organizēta Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”(identifikācijas Nr. 9.1.2.0/16/I/001)ietvaros. Projekta partneri: Valsts probācijas dienests un Nodarbinātības valsts aģentūra. Projektu 85% apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums.

Informējam, ka preses konferencē tiks fotografēts un filmēts. Lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu valsts pārvaldes darbības caurspīdīgumu, informācija par pasākumu kopā ar audio vai vizuālo materiāli tiks publicēta Ieslodzījuma vietu pārvaldes tīmekļa vietnē, kā arī izmantota žurnālistikas vajadzībām.

[1]Starpresoru vienošanās par starpinstitūciju sadarbību noziedzīgu nodarījumu pret dzimumneaizskaramību un tikumību novēršanā, kā arī par sadarbību atkārtotu noziedzīgu nodarījumu pret dzimumneaizskaramību un tikumību izdarīšanas novēršanai.