Notikusi VPD pārstāvju un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju tikšanās par sadarbību sniedzot pakalpojumus probācijas klientiem


 
Š.g. 27.martā Valsts probācijas dienesta Rīgas teritoriālās struktūrvienībā notika informatīva tikšanās ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem, kurā pastāstījām par mūsu darbu ar probācijas klientiem – cilvēkiem, kuriem dzīvē ir gadījies pieļaut kļūdu un kuriem ir jāpalīdz atrast sevi no jauna, un mūsu sadarbības iespējām šajā darbā. Nereti šiem cilvēkiem, īpaši, atgriežoties sabiedrībā no brīvības atņemšanas iestādes, ir ļoti nepieciešams saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Ar 2018.gadu Valsts probācijas dienestam ir piešķirti finanšu līdzekļi, kas ļauj līdzfinansēt šādu pakalpojumu saņemšanu. Šajā tikšanās reizē iepazīstinājām ar kārtību, kādā tiks organizēta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana probācijas klientiem un šī pakalpojuma līdzfinansēšana, kā arī iespēju slēgt ar Valsts probācijas dienestu līgumu par šo pakalpojumu sniegšanu.