Pasniegti VPD pateicības un atzinības raksti darbiniekiem, sadarbības partneriem un brīvprātīgajiem Rīgas reģionā

Tuvojoties Valsts probācijas dienesta 15 gadu jubilejai, 3.oktobrī Rīgā godinājām mūsu darbiniekus, sadarbības partnerus un brīvprātīgos Rīgas reģionā. 

Par augstu darba kvalitāti un nozīmīgu darba ieguldījumu dienesta pamatdarbības nodrošināšanā, pildot plānotos uzdevumus, ar Valsts probācijas dienesta Atzinības rakstu apbalvoti:

Sanita Škribļaka – Administratīvās vadības departamenta vadītāja;

Sanita Silarāja-Liepiņa – Administratīvās vadības departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja;

Georgijs Kasjanovs – Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļas juriskonsuls personālvadības jautājumos;

Antra Kreica – Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļas personāla speciāliste;

Larisa Verbicka – Rīgas TSV vecākā lietvede;

Baiba Cipriķe – Rīgas TSV Kurzemes rajona filiāles vecākā probācijas speciāliste;

Daina Krūmiņa – Rīgas TSV Kurzemes rajona filiāles vadītāja;

Iveta Lukičeva – Rīgas TSV Kurzemes rajona filiāles vecākā lietvede;

Ilze Apine – Rīgas TSV Latgales priekšpilsētas filiāles vecākā probācijas speciāliste;

Ilze Kundziņa – Rīgas TSV Latgales priekšpilsētas filiāles vecākā probācijas speciāliste;

Maija Orlova – Rīgas TSV Latgales priekšpilsētas filiāles vecākā probācijas speciāliste;

Kristīne Vilciņa – Rīgas TSV Latgales priekšpilsētas filiāles vecākā probācijas speciāliste;

Daiga Reliņa – Rīgas TSV Vidzemes priekšpilsētas filiāles probācijas speciāliste;

Māris Sika  – Rīgas TSV Vidzemes priekšpilsētas filiāles vecākais probācijas speciālists;

Sergejs Kozičs – Rīgas TSV Ziemeļu rajona filiāles vecākais probācijas speciālists.

 

Par ilggadēju un godprātīgu darbu ar Valsts probācijas dienesta Atzinības rakstu apbalvoti:

Ingrīda Sazanoviča – Finanšu un plānošanas nodaļas algu grāmatvede;

Irina Pūrīte – Izlīguma, izvērtēšanas ziņojumu, piespiedu un sabiedriskā darba departamenta vadītāja – dienesta vadītāja vietniece;

Karīna Gromova – Izlīguma, izvērtēšanas ziņojumu, piespiedu un sabiedriskā darba departamenta Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļas vecākā referente;

Sanita Jakuševa – Uzraudzības un probācijas programmu departamenta Probācijas programmu nodaļas vecākā referente;

Jānis Klūga – Uzraudzības un probācijas programmu departamenta Uzraudzības nodaļas vadītājs;

Aigars Ostrovskis – Uzraudzības un probācijas programmu departamenta Uzraudzības nodaļas vecākais referents;

Andris Barkāns – Rīgas TSV vadītājs;

Iveta Mēnese – Rīgas TSV vecākā lietvede;

Ināra Kima – Rīgas TSV Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļas vadītāja;

Aldis Sondors – Rīgas TSV Izvērtēšanas ziņojumu un izlīgumu daļas vecākais probācijas speciālists;

Ilvija Bļinkova – Rīgas TSV Piespiedu un sabiedriskā darba daļas vadītāja;

Velga Makarēviča – Rīgas TSV Centra rajona filiāles vadītāja;

Anita Brence – Rīgas TSV Centra rajona filiāles vecākā lietvede;

Aļona Klebaha – Rīgas TSV Centra rajona filiāles vecākā probācijas speciāliste;

Daira Kosīte – Rīgas TSV Latgales priekšpilsētas filiāles vadītāja;

Ludmila Panfilova – Rīgas TSV Kurzemes rajona filiāles vecākā probācijas speciāliste;

Vija Lapsa – Rīgas TSV Vidzemes priekšpilsētas filiāles vecākā probācijas speciāliste;

Māra Timermane – Rīgas TSV Vidzemes priekšpilsētas filiāles vecākā probācijas speciāliste;

Rita Lipsne – Rīgas TSV Zemgales priekšpilsētas filiāles probācijas speciāliste;

Vilnis Krūmiņš – Rīgas TSV Ziemeļu rajona filiāles vadītājs.

 

Par valstiski svarīgu un sabiedrībai nozīmīgu dienestam uzticēto uzdevumu izpildi un stratēģisko mērķu sasniegšanu arValsts probācijas dienesta Atzinības rakstu apbalvoti:

Anvars Zavackis – Mācību un pētījumu nodaļas vadošais pētnieks;

Edgars Kušnirs – Administratīvās vadības departamenta Nodrošinājuma nodaļas vadītājs;

Ieva Sviķe – Izlīguma, izvērtēšanas ziņojumu, piespiedu un sabiedriskā darba departamenta Izvērtēšanas ziņojumu nodaļas vadītāja;

Inese Muceniece – Uzraudzības un probācijas programmu departamenta Probācijas programmu nodaļas vadītāja;

Krista Skara – Uzraudzības un probācijas programmu departamenta Probācijas programmu nodaļas vecākā eksperte;

Jana Mituza – Uzraudzības un probācijas programmu departamenta Uzraudzības nodaļas vecākā referente;

Ilvars Vītols – Uzraudzības un probācijas programmu departamenta Uzraudzības nodaļas Elektroniskās uzraudzības centra vadītājs.

 

Par augstu darba kvalitāti un nozīmīgu darba ieguldījumu dienesta pamatdarbības nodrošināšanā, pildot neparedzētus un ārkārtējus uzdevumus, ar Valsts probācijas dienesta Atzinības rakstu apbalvota:

Anna Karole – Finanšu un plānošanas nodaļas finanšu ekonomiste.

 

Par augstu darba kvalitāti un nozīmīgu darba ieguldījumu dienesta pamatdarbības nodrošināšanā, pildot plānotos uzdevumus ar Valsts probācijas dienesta Pateicību apbalvoti:

Zane Dzērve – Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļas personāla speciāliste;

Māris Stucers – Uzraudzības un probācijas programmu departamenta Uzraudzības nodaļas Elektroniskās uzraudzības centra referents;

Līga Balgalve – Rīgas TSV Piespiedu un sabiedriskā darba daļas probācijas speciāliste;

Ksenija Borodina – Rīgas TSV Piespiedu un sabiedriskā darba daļas probācijas speciāliste;

Eduards Teifurovs – Rīgas TSV Piespiedu un sabiedriskā darba daļas probācijas speciālists;

Iveta Uzula-Vērdiņa – Rīgas TSV Piespiedu un sabiedriskā darba daļas probācijas speciāliste;

Armands Supe – Rīgas TSV Piespiedu un sabiedriskā darba daļas vadītājasvietnieks;

Alise Brača – Rīgas TSV Centra rajona filiāles probācijas speciāliste;

Kristiana Kovaļuka – Rīgas TSV Centra rajona filiāles vecākā probācijas speciāliste;

Kristīne Šveca – Rīgas TSV Centra rajona filiāles vecākā probācijas speciāliste;

Liene Beriņa – Rīgas TSV Kurzemes rajona filiāles vecākā probācijas speciāliste;

Signe Radele – Rīgas TSV Kurzemes rajona filiāles vecākā probācijas speciāliste;

Lolita Vējiņa – Rīgas TSV Kurzemes rajona filiāles probācijas speciāliste;

Pēteris Aglonietis – Rīgas TSV Vidzemes priekšpilsētas filiāles vecākais probācijas speciālists;

Sanita Židele – Rīgas TSV Vidzemes priekšpilsētas filiāles probācijas speciāliste;

Ariandra Neulāne – Rīgas TSV Ziemeļu rajona filiāles probācijas speciāliste.

 

Par ilggadēju un godprātīgu darbu ar Valsts probācijas dienesta Pateicību apbalvoti:

Iveta Bīskapa – Rīgas TSV Kurzemes rajona filiāles vecākā probācijas speciāliste;

Ilvars Mičs – Rīgas TSV Latgales priekšpilsētas filiāles probācijas speciālists;

Svetlana Truskovska – Rīgas TSV Zemgales priekšpilsētas filiāles vecākā probācijas speciāliste.

 

Par nozīmīgu ieguldījumu līdzgaitniecības jomas attīstībā dienestā un aktīvu iesaistīšanos dienesta organizētajos pasākumos ar Valsts probācijas dienesta Atzinības raktus apbalvots dienesta brīvprātīgais izlīguma starpnieks:

Uva Segliņa – brīvprātīgais līdzgaitnieks.”

 

Par nozīmīgu ieguldījumu dienesta veidošanā un attīstībā ar Valsts probācijas dienesta Atzinības rakstu apbalvoti šādi dienesta sadarbības partneri:

Iveta Krēvica – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja;

Zigmunds Dundurs – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis;

Jānis Griķis – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Kontroles un pasākumu koordinācijas nodaļas galvenais inspektors;

Didzis Matīss – Valsts policijas Rīgas Kurzemes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieka p.i.;

Doloresa Bambere – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese, tiesas priekšsēdētājas vietniece;

Ivars Žubulis – Narkotiku nelikumīgas aprites noziegumu izmeklēšanas prokuratūras virsprokurors;

Inna Zlatkovska – Iļģuciema cietuma priekšniece;

Marita Žukovska – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Brasas cietuma priekšnieka vietniece;

Jurijs Kasatkins – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Rīgas Centrālcietuma Resocializācijasdaļas priekšnieks.

 

Par nozīmīgu ieguldījumu dienesta veidošanā un attīstībā ar Valsts probācijas dienesta Pateicību apbalvoti šādi dienesta sadarbības partneri:

Viktorija Kugrena – Brasas cietuma Resocializācijas daļas vecākā inspektore;

Sigita Rabša – Brasas cietuma Resocializācijas daļas priekšniece;

Vineta Kadiķe – SIA “RIMI Latvija” pilnvarotā pārstāve;

Diāna Potebņa – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Brasas iecirkņa
Kriminālpolicijas nodaļas inspektore;

Kristīne Timofejeva – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Zemgales iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektore;

Saadata Gabibova – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Latgales iecirkņa
Kriminālpolicijas nodaļas inspektore;

Juliana Steblovska – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Satiksmes noziegumu izmeklēšanas biroja vecākā inspektore;

Sana Rūnika – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Teikas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektore;

Ilze Apse – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese;

Ēriks Bogdanovs – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūras prokurors;

Madara Griķe – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūras prokurore;

Andis Arums – Drošības policijas pārstāvis;

Ints Teterovskis – diriģents.