Pasniegti VPD pateicības un atzinības raksti darbiniekiem un sadarbības partneriem Kurzemes reģionā

Tuvojoties Valsts probācijas dienesta 15 gadu jubilejai, 26.septembrī Saldū godinājām mūsu darbiniekus, brīvprātīgos un sadarbības partnerus Kurzemes reģionā.

Par augstu darba kvalitāti un nozīmīgu darba ieguldījumu dienesta pamatdarbības nodrošināšanā, pildot plānotos uzdevumus, ar Valsts probācijas dienesta Atzinības rakstu apbalvoti:

Una  Apsalone – Liepājas TSV vecākā probācijas speciāliste;

Ineta Kaupa-Jonuša – Liepājas TSV probācijas speciāliste;

Ligita Aitova – Saldus TSV probācijas speciāliste;

Santa Eisaka – Saldus TSV probācijas speciāliste;

Agita Otto – Saldus TSV vecākā probācijas speciāliste;

Aira Blumbaha – Talsu TSV probācijas speciāliste.

 

Par ilggadēju un godprātīgu darbu ar Valsts probācijas dienesta Atzinības rakstu apbalvoti:

Dagnita Skudika – Kuldīgas TSV probācijas speciāliste;

Maija Bite – Liepājas TSV probācijas speciāliste;

Solvita Dīķe – Liepājas TSV vadītāja;

Nellija Skrube – Liepājas TSV vecākā lietvede;

Inga Zandberga – Liepājas TSV vecākā probācijas speciāliste;

Karīna Zuša – Liepājas TSV probācijas speciāliste;

Gita Priede – Saldus TSV vecākā probācijas speciāliste;

Aina Sergejeva – Saldus TSV probācijas speciāliste.

 

Par valstiski svarīgu un sabiedrībai nozīmīgu dienestam uzticēto uzdevumu izpildi un stratēģisko mērķu sasniegšanu ar Valsts probācijas dienesta Atzinības rakstu apbalvota:

Iveta Treimane – Liepājas TSV vecākā probācijas speciāliste.

 

Par augstu darba kvalitāti un nozīmīgu darba ieguldījumu dienesta pamatdarbības nodrošināšanā, pildot plānotos uzdevumus, ar Valsts probācijas dienesta Pateicību apbalvoti:

Sarmīte Embrika – Ventspils TSV vadītāja;

Līga Reine – Ventspils TSV vecākā probācijas speciāliste.

 

Par ilggadēju un godprātīgu darbu ar Valsts probācijas dienesta Pateicību apbalvoti:

Inese Āboltiņa – Talsu TSV probācijas speciāliste;

Solvita Bērziņa – Talsu TSV vecākā probācijas speciāliste;

Ilze Tālberga – Talsu TSV probācijas speciāliste.

 

Par nozīmīgu ieguldījumu dienesta veidošanā un attīstībā ar Valsts probācijas dienesta Atzinības rakstu apbalvoti šādi dienesta sadarbības partneri:

Lāsma Pūce – Rojas novada sociālā dienesta vadītāja;

Talsu novada sociālā dienesta Ģimeņu atbalsta nodaļa.

 

Par nozīmīgu ieguldījumu dienesta veidošanā un attīstībā ar Valsts probācijas dienesta Pateicību apbalvotišādi dienesta sadarbības partneri:

Māra Jansone – Talsu rajona prokuratūras prokurore;

Inguna Blumberga – Talsu rajona prokuratūras prokurore;

Juris Siders – Kurzemes tiesas apgabala prokurors vecākais tieslietu padomnieks;

Kaspars Kutuļsks – Skrundas komunālās saimniecības valdes loceklis;

Iveta Briede – Rojas novada sociālā dienestasociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem;

Zenta Grūtupa – SIA ,,Saldus komunālserviss” kapu administratore;

Iveta Bērziņa – Saldus tehnikuma direktore;

Miervaldis Jākabsons – biedrības ,,Zvārdes cauna” valdes priekšsēdētājs;

Aigars Danenbergsons – Lutriņu pagasta pārvaldes komunālās daļas vadītājs;

Andrejs Johansons – apvienotās Jaunauces un Rubas pagasta pārvaldes komunālās daļas vadītājs;

Raivo Tuka – biedrības ,,Saldus sporta klubs” direktors;

Aivars Kesmins – Nīgrandes pagasta pārvaldes komunālās daļas vadītājs;

Aina Rozenberga – Talsu novada Ģibuļu pagasta Spāres muižas Saimniecības pārzine;

Solveiga Stalidzāne – Talsu novada Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja;

Lauma Jaunpujēna – Talsu novada Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja;

Andris Kojro – Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs;

Dina Ludevika – Dundagas aprūpes nama “Stacija” valdes priekšsēdētāja;

Gunārs Indriksons – Talsu novada Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes speciālists komunālajos jautājumos;

Zigmunds Brunavs – Talsu novada Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs;

Dace Andersone –Ventspils pašvaldības policijas priekšnieka vietniece;

Gunita Galiņa – Kurzemes rajona tiesas tiesnese;

Ainārs Rimšāns – Saldus rajona prokuratūras virsprokurors;

Indulis Blīgzna – Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks.