Personālvadības departamenta Psihologs (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenais amata mērķis – veikt sociālpsiholoģiskā mikroklimata izpēti un novērtēšanu Valsts probācijas dienesta struktūrvienībās un nodrošināt psiholoģiskā atbalsta sniegšanu Dienesta nodarbinātajiem. 

 

Galvenie darba pienākumi: 

· veikt Dienesta nodarbināto psiholoģisko izpēti (testēšana, anketēšana, intervēšana); 

· nodrošināt Dienesta nodarbināto komandu un individuālās psiholoģiskā atbalsta konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību; 

· veikt nodarbināto konsultēšanu sarežģītās problēmsituācijās; 

· organizēt un vadīt Dienesta nodarbinātajiem psiholoģiskā atbalsta nodarbības un treniņus; 

· piedalīties personāla atlases procesos; 

· organizēt rehabilitācijas pasākumus Dienesta nodarbinātajiem, lai mazinātu profesionālo izdegšanu. 

 

Prasības pretendentiem/-ēm: 

· augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība psiholoģijā; 

· pieredze, ne mazāka kā trīs gadi, psihologa vai psihoterapeita specialitātē; 

· zināšanas organizāciju psiholoģijā; 

· zināšanas indivīdu un grupu konsultēšanā un psihodiagnostiskā izpētē; 

· labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 

· laba latviešu valodas rakstu kultūra; 

· labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office); 

· zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos. 

 

Mēs Jums piedāvājam: 

· mēnešalgu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai, no EUR 835,00 līdz EUR 1152,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas; 

· veselības apdrošināšanas polisi (ar līdzmaksājumu) no pirmās darba dienas; 

· dinamisku darbu uz attīstību orientētā valsts pārvaldes iestādē; 

· iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu par stundu agrāk, doties mājās par stundu agrāk vai, uzsākot darba dienu par stundu vēlāk, doties mājās par stundu vēlāk); 

· darba vietu Rīgā, Lomonosova ielā 9. 

 

Pretendentiem pieteikties līdz 2020.gada 28.jūnijam, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu, kas ar norādi “Psihologs” jāiesniedz: · nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv; 

· nosūtot pa pastu – Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019; 

· iesniedzot personīgi Lomonosova ielā 9, Rīgā. 

 

Sīkāka informācija pa tālruni 67021110 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv. 

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri būs iesnieguši prasībām atbilstoši aizpildītu pieteikuma veidlapu, kā arī būs atbilstoši izvirzītajām prasībām. Gadījumos, kad atlases konkursam tiks iesūtīti prasībām neatbilstoši pieteikuma dokumenti, tie tiks neatgriezeniski dzēsti. 

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā – Lomonosova ielā 9, Rīgā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka: 

· Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; 

· iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019.