Personālvadības departamenta PSIHOLOGS (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem: 

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība psiholoģijā; 

- pieredze ne mazāka kā trīs gadi psihologa vai psihoterapeita specialitātē; 

- zināšanas organizāciju psiholoģijā; 

- zināšanas indivīdu un grupu konsultēšanā un psihodiagnostiskā izpētē; 

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 

- laba latviešu valodas rakstu kultūra; 

- labas iemaņas darbā ar datoru (t.sk. MS Office); 

- zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos. 

Galvenie darba pienākumi: 

- nodrošināt Dienesta struktūrvienību sociālpsiholoģiskā mikroklimata izpēti un novērtēšanu; 

- nodrošināt Dienesta nodarbināto komandu un individuālās psiholoģiskā atbalsta konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību; 

- piedalīties personāla atlases procesos; 

- organizēt rehabilitācijas pasākumus Dienesta nodarbinātajiem, lai mazinātu profesionālo izdegšanu. 

Piedāvājam: 

- mēnešalgu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai, no EUR 835,00 līdz EUR 1152,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas; 

- veselības apdrošināšanas polisi (ar līdzmaksājumu) no pirmās darba dienas; 

- dinamisku darbu uz attīstību orientētā valsts pārvaldes iestādē; 

- iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu par stundu agrāk, doties mājās par stundu agrāk vai, uzsākot darba dienu par stundu vēlāk, doties mājās par stundu vēlāk); 

- darba vietu Rīgā, Lomonosova ielā 9. 

Pretendentiem pieteikties līdz 2020. gada 16. februārim, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu un ar norādi “Psihologs” jāiesniedz: - nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv; 

- nosūtot pa pastu - Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019; 

- iesniedzot personīgi Lomonosovā ielā 9, Rīgā. 

Sīkāka informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv. 

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri iesnieguši pieteikumu atbilstoši norādītajām prasībām. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Gadījumos, kad atlases konkursam tiks iesūtīti prasībām neatbilstoši pieteikuma dokumenti, tie tiks neatgriezeniski dzēsti. 

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā – Lomonosova ielā 9, Rīgā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka: 

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; 

- iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019.