Piespiedu darba nozīme sociālās atstumtības mazināšanā