Probācijas dienests piedalās CEP sanāksmē par darbinieku apmācību

2013.gada 20.septembrī Utrechtā, Nīderlandē, notika sagatavošanās sanāksme par kopīgām pieejām un šķēršļiem izglītības un apmācības jautājumos Eiropas probāciju un ieslodzījuma vietu darbiniekiem, CEP/Europris semināram, kas notiks 2013.gada 10.-11.decembrī Amersfortā, Nīderlandē.

Sanāksmē piedalījās 12 probācijas un ieslodzījuma vietu apmācību eksperti no dažādām Eiropas valstīm - Nīderlandes, Slovēnijas, Francijas, Latvijas, Norvēģijas, Īrijas un Skotijas. Sanāksmes gaitā dalībnieki īsumā iepazīstināja klātesošos ar mācību sistēmu pārstāvētajā valstī. Tas, kā tiek organizētas mācības katrā no šīm valstīm (apmācību ilgums, teorētisko un praktisko zināšanu proporcionālais sadalījums, pieeja apmācībām un mācību metodes), ļoti atšķiras un lielā mērā ir saistīts ar katras valsts vēsturisko attīstību („vecās” un „jaunās” ES dalībvalstis) un kulturālajām atšķirībām.

Sanāksmē kopīgi tika pārrunāti un ar „prāta vētras” palīdzību izstrādāti pieci jautājumi/tēmas: darbinieku atlase un apmācība, izdegšana, e-mācības, motivācija un novērtēšana, ar kurām sīkāk plānots strādāt darba grupās CEP/Europris seminārā decembrī. Decembra semināra darba grupu rezultātus - konkrētas rekomendācijas un praktiskos iznākumus – probācijas un ieslodzījuma vietu darbinieki varēs izmantot ikdienas darbā. Minētās rekomendācijas būs pieejamas CEP/Europris mājas lapā.

Mācību vizīte Igaunijā par elektroniskās uzraudzības jautājumiem