Projekta “Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana” aktualitātes

03.04.2019.

2018. gada aprīlī Valsts probācijas dienests ir uzsācis īstenot Eiropas Reģionālas attīstības fonda Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” projektu “Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana” ( projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/011). 

PLUS ir viena no četrām Valsts informācijas sistēmām, kuru attīstība ir paredzēta E-lietas programmas ietvaros un starp kurām ir jānodrošina elektroniska informācijas apmaiņa, samazinot papīra formā esošās informācijas apriti un ar drošu elektronisko parakstu parakstīto dokumentu apriti. 

E-lietas programmas ietvaros tiks izstrādāta programmatūras koplietošanas komponenšu kopa (E-lietas platforma), kas nodrošinās E-lietas projektu programmā iesaistīto institūciju pamatdarbības informācijas sistēmu integrāciju. 

Līdz 2019.gada 30.martam paveiktais: 

· Sagatavota tehniskā specifikācija; 

· Turpinās darbs pie iepirkuma “Probācijas klientu uzskaites sistēmas” (identifikācijas Nr.TA2019/1/KD/ERAF): ir noslēdzies iepirkuma 1.posms – izvērtēti un atlasīti kandidāti, uzsākts 2.posms – nosūtīta vēstule ar informāciju par dialogu uzsākšanu, pretendentiem nosūtīti uzaicinājumi uz dialogu. 

 

PLUS pilnveidošanas būtiskākie uzlabojumi paredz: 

Informācijas elektroniskas aprites nodrošināšanu E-lietas programmas ietvaros; 

Tiešsaistes risinājumus ar funkciju izpildei nepieciešamajām ārējām datu bāzēm; 

Risinājumus PLUS funkcionalitātes un datu kvalitātes uzlabošanai; 

Elektroniskos pakalpojumus probācijas klientiem un citām iesaistītajām pusēm. 

Līdz 2019.gada jūlijam plānots pabeigt E-lietas projekta “Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošanas” iepirkumu un uzsākt darbu pie tehniskās specifikācijas realizācijas. 

Kopējais projekta finansējums ir 423 000,00 EUR, tai skaitā 359 550,00 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 63 450,00 EUR valsts budžeta finansējums. Projekts tiek īstenots līdz 2021.gada janvārim. 

Plašākas informācijas saņemšanai par projekta īstenošanu lūdzu sazināties ar Valsts probācijas dienesta informācijas tehnoloģiju projektu vadītāju Dinu Mūrnieci (e-pasts: Dina.Murniece@vpd.gov.lv; tel.: 67021166).