Projekta vadītāja asistents

Valsts probācijas dienests izsludina konkursu uz šādu vakanto darbinieka amatu - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība", Valsts probācijas dienesta projekts "Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana" (Projekts Nr.2.2.1.1/17/I/011 “Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana”) projekta vadītāja asistents (1 vakance uz noteiktu laiku, uz projekta īstenošanas laiku). 

Prasības pretendentiem: 

* augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā vai projektu vadībā); 

* pieredze projektu vadības asistēšanā vai projektu administrēšanā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektos (vēlams valsts pārvaldē); 

* zināšanas valsts pārvaldes jautājumos, projektu vadībā; 

* izpratne par probācijas jomu; 

* laba latviešu valodas runas un rakstu kultūra; 

* labas komunikācijas un prezentēšanas prasmes; 

* labas iemaņas darbā ar datoru; 

* vēlamas labas angļu valodas zināšanas. 

Galvenie darba pienākumi: 

* izstrādāt projekta īstenošanas plānu, nodrošināt tā īstenošanu; 

* sagatavot projekta budžetu un nodrošināt projektam piešķirtā finansējuma izmantošanu atbilstoši budžetam un normatīvajos aktos noteiktajiem principiem; 

* piedalīties aktivitāšu un projekta ietvaros noslēgto līgumu izpildes koordinēšanā, sagatavot ar projektu saistīto dokumentāciju, t.sk. iesniegumus, vēstules; 

* nodrošināt informācijas un pārskatu sagatavošanu par projekta īstenošanas progresu. 

Piedāvājam: 

* mēnešalgu no EUR 835,- līdz EUR 1113,- pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas; 

* veselības apdrošināšanas polisi (ar līdzmaksājumu) no pirmās darba dienas; 

* iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē, sniedzot savu ieguldījum sabiedrības drošības stiprināšanā Latvijā; 

* iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu agrāk, doties mājās agrāk vai, 

uzsākot darba dienu vēlāk, doties mājās vēlāk); 

* atsaucīgus darba kolēģus un darba vietu Rīgā, Dzirnavu ielā 91. 

Pretendentiem pieteikties līdz 2019. gada 20. februārim, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu un ar norādi “Projekta vadītāja asistents” jāiesniedz: * nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv; 

* nosūtot pa pastu - Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011; 

* iesniedzot personīgi Dzirnavu ielā 91, Rīgā. 

Sīkāka informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv. 

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri iesnieguši pieteikumu atbilstoši norādītajām prasībām. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. 

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā – Dzirnavu ielā 91, Rīgā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka: 

* Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; 

* iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011.