Projekta vadītājs

Valsts probācijas dienests izsludina konkursu uz šādu vakanto darbinieka amatu - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība", Valsts probācijas dienesta projekts "Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana" (Projekts Nr.2.2.1.1/17/I/011 “Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana”) projekta vadītājs (1 vakance uz pusslodzi, uz noteiktu laiku, uz projekta īstenošanas laiku). 

Prasības pretendentiem: 

* augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā vai projektu vadībā); 

* pieredze vismaz 2 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu vadībā )vēlams valsts pārvaldē); 

* zināšanas valsts pārvaldes jautājumos, projektu vadībā; 

* izpratne par probācijas sistēmām Latvijā un ārvalstīs; 

* spēja strādāt komandā un patstāvīgi pieņemt lēmumus; 

* laba latviešu valodas runas un rakstu kultūra; 

* labas angļu valodas zināšanas; 

* labas komunikācijas un prezentēšanas prasmes; 

* labas iemaņas darbā ar datoru; 

* labas organizatoriskās, kontroles un analītiskās prasmes. 

Galvenie darba pienākumi: 

* nodrošināt projekta īstenošanas plāna izstrādi un kontroli, t.sk. veikt projekta īstenošanas plāna izmaiņu sagatavošanu un apstiprināšanu; 

* nodrošināt sadarbību starp projekta sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem projekta mērķu sasniegšanai; 

* vadīt projekta personālu un vadības grupu; 

* nodrošināt kvalitatīvu informācijas apmaiņu projekta īstenošanas jautājumos; 

* plānot piešķirtā finansējuma izmantošanu atbilstoši noteiktajām vadlīnijām un principiem; 

* sagatavot pārskatus par projekta īstenošanas progresu. 

Piedāvājam: 

* mēnešalgu no EUR 1052,- līdz EUR 1370,- (atalgojums norādīts par pilnu slodzi) pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas; 

* veselības apdrošināšanas polisi (ar līdzmaksājumu) no pirmās darba dienas; 

* iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē, sniedzot savu ieguldījum sabiedrības drošības stiprināšanā Latvijā; 

* iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu agrāk, doties mājās agrāk vai, uzsākot darba dienu vēlāk, doties mājās vēlāk); 

* atsaucīgus darba kolēģus un darba vietu Rīgā, Dzirnavu ielā 91. 

Pretendentiem pieteikties līdz 2019. gada 20. februārim, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu un ar norādi “Projekta vadītājs” jāiesniedz: * nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv; 

* nosūtot pa pastu - Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011; 

* iesniedzot personīgi Dzirnavu ielā 91, Rīgā. 

Sīkāka informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv. 

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri iesnieguši pieteikumu atbilstoši norādītajām prasībām. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. 

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā – Dzirnavu ielā 91, Rīgā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka: 

* Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; 

* iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011.